Molekuláris biológiai módszerek és alkalmazásuk az orvosi gyakorlatban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Pap Marianna

  egyetemi docens,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-MMO-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-MB1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Tematika

A tárgy célja a Molekuláris sejtbiológia kötelező tárgy kereteit meghaladó érdekes és legújabb módszerek ismertetése, pl. a háromdimenziós szövettenyésztés, szövetnyomtatás, új generációs szekvenálási technikák, humán genetikai markerek vizsgálata, célzott génmódosítás lehetőségei. Hangsúlyozzuk a módszerek jelentőségét, alkalmazhatóságát a kutatásban, a betegségek modellezésében és diagnosztizálásában.

Előadások

 • 1. Sejt- és szövettenyészetek általános jellemzői - Dr. Pap Marianna
 • 2. Szövettenyészetek manipulálása és fenntartása - Dr. Pap Marianna
 • 3. Három dimenziós szövettenyésztés általános jellemzői - Dr. Pap Marianna
 • 4. Három dimenziós szövettenyésztéshez használt sejtek és bioanyagok - Dr. Pap Marianna
 • 5. Szövetnyomtatás - Bioprinting általános jellemzői - Dr. Pap Marianna
 • 6. Szövetnyomtatás - Bioprinting alkalmazása az orvostudományban - Dr. Pap Marianna
 • 7. PCR típusai - Dr. Pap Marianna
 • 8. PCR jelentősége az orvosi diagnosztikában - Dr. Pap Marianna
 • 9. Új-generációs szekvenálási technikák (NGS) típusai - Dr. Pap Marianna
 • 10. Új-generációs szekvenálási technikák (NGS) típusai - Dr. Pap Marianna
 • 11. Humán genetikai markerek általános jellemzői - Dr. Pap Marianna
 • 12. Humán genetikai markerek vizsgálata - Dr. Pap Marianna
 • 13. Genom editing: szekvencia-specifikus nukleázok - Dr. Pap Marianna
 • 14. Genom editing: CRISPR/Cas9 rendszer és orvosi alkalmazása - Dr. Pap Marianna
 • 15. Epigenetika - Dr. Pap Marianna
 • 16. DNS metiláció vizsgálata - Dr. Pap Marianna
 • 17. Funkcionális genomika: Transzkripció vizsgálata - Dr. Pap Marianna
 • 18. Funkcionális genomika: Transzláció vizsgálata - Dr. Pap Marianna
 • 19. Molekuláris diagnosztika - Dr. Pap Marianna
 • 20. Molekuláris diagnosztika - Dr. Pap Marianna
 • 21. Génterápia típusai - Dr. Pap Marianna
 • 22. Génterápia alkalmazása az orvostudományban - Dr. Pap Marianna
 • 23. Dolgozat - Dr. Pap Marianna
 • 24. Dolgozat - Dr. Pap Marianna

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Előadások ábraanyaga.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli dolgozat az utolsó héten.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlás az angol nyelvű kurzuson való részvétellel lehetséges.

Vizsgakérdések

.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói