Molekuláris sejtbiológia szeminárium fogorvostan hallgatóknak 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Sétáló György

  egyetemi docens,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-MZ1-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFA-MF1-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 24 fő

Campus kurzusként elérhető 24 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

Cél a MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIA 1 kötelező tárgy anyagának kiscsoportos, interaktív formában történő megbeszélése, a kötelező tárgy előadásainak beosztását követő rendszerben.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 2. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 3. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 4. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 5. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 6. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 7. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 8. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 9. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 10. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 11. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 12. Első tesztvizsga.
 • 13. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 14. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 15. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 16. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 17. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 18. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 19. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 20. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 21. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 22. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 23. A kötelező tárgy előadásainak adott heti témái.
 • 24. Második tesztvizsga.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia

Saját oktatási anyag

Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Gerald Karp: Cell and Molecular Biology
Cooper G.M.: The Cell. A Molecular Approach
Lodish et al.: Molecular Cell Biology
Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell
Szeberényi J.: Experiments in Molecular Cell Biology
Boglári G., Szeberényi J. (szerk.): Alkalmazás-tesztfeladatok molekuláris sejtbiológiából
Szabó G. (szerk.): Sejtbiológia

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Félévközi tesztek (2 db)

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra nincs lehetőség. Maximum 6 óra hiányzás megengedett.

Vizsgakérdések

Multiple-choice tesztkérdések az intézet weboldalán.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Boros Melinda
 • Dr. Horváth Marianna