Természetkapcsolatok szerepe életünkben

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Boros Melinda

  egyetemi tanársegéd,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-TEH-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 8 fő

Tematika

Az ember, a természet részeként csak azzal együttműködve élhet egységben és egészségben. A kurzus célja egyrészt, hogy hallgatói érdeklődésnek megfelelően és az Ő közreműködésükkel ismereteket szerezzünk azokról a módszerekről, ahol az emberen kívüli természet segíti a gyógyulást (pl. az erdőfürdő, állatasszisztált terápia, kertterápia), valamint hogy a gyakorlatban is tapasztaljuk a természet támogató erejét. Ezt az Ökopszichológiai Intézet által kidolgozott részvételi séta segítségével tesszük meg. A részvételi séták a természetben zajlanak, ahol az egészséges ember egyszerű instrukciók elvégzésével, rövidebb távot bejárva megtapasztalhatja a környezetével való újrakapcsolódást.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés I. (tájékoztatás a kurzus menetéről, teljesítés követelményeiről)
 • 2. Bevezetés II. (hallgatói és az oktatói motiváció megismerése, természetkapcsolatának feltérképezése)
 • 3. Bevezetés III. (az ökopszichológia története, tárgya, fogalomrendszere, módszertana)
 • 4. Az emberen kívüli természet szerepe az egészségmegőrzésben és a gyógyításban. Hallgatói projektmunka bemutatása I.
 • 5. Az emberen kívüli természet szerepe az egészségmegőrzésben és a gyógyításban. Hallgatói projektmunka bemutatása II.
 • 6. Az emberen kívüli természet szerepe az egészségmegőrzésben és a gyógyításban. Hallgatói projektmunka bemutatása III
 • 7. Részvételi séta 1.
 • 8. Részvételi séta 1.
 • 9. Részvételi séta 1.
 • 10. Részvételi séta 2.
 • 11. Részvételi séta 2.
 • 12. Részvételi séta 2.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Molnos Zselyke: Ökopszichológia – alapkönyv (Ökopszichológiai Intézet, Bp., 2020)
Molnos Zselyke: Mindennapi ökopszichológia – A perspektívaváltástól a finomhangolásig (Ökopszichológiai Intézet, Bp., 2022)

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus értékelése 2 részfeladat alapján történik.
1. Hallgatói projektmunka: a témához kötődő kutatómunka elvégzése és prezentálása.
2. Az elvégzett részvételi sétáról készített beszámoló elkészítése megadott szempontrendszer szerint.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az oktatóval egyeztetett önálló feladat elvégzése és beszámoló készítése

Vizsgakérdések

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Boros Melinda