Sebészeti propedeutika

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFP-SPR-T
 • 3 kredit
 • Fogorvos
 • Pre-klinikai modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFA-ET2-T teljesített , OFA-NAN-T teljesített

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő

Tematika

A tantárgy betekintést nyújt az általános sebészet, érsebészet, szívsebészet, anaesthesiologia és intensiv therapia és traumatológia alapjaiba. Az előadások során a fontosabb kórképeket (szervrendszerekre lebontva) részletesen taglaljuk. A gyakorlatokon mindezt a betegek vizsgálata során vesszük át.

Előadások

 • 1. A sebészet története, műtéttechnikai alapelvek, sebészeti indikációk - Dr. Jancsó Gábor
 • 2. A sebészet története, műtéttechnikai alapelvek, sebészeti indikációk - Dr. Jancsó Gábor
 • 3. Sebek fajtái, sebellátás, sebkezelés alapjai. Sebészi fertőzések és kezelésük. Antibiotikumok a sebészetben - Dr. Jávor Szaniszló
 • 4. Sebek fajtái, sebellátás, sebkezelés alapjai. Sebészi fertőzések és kezelésük. Antibiotikumok a sebészetben - Dr. Jávor Szaniszló
 • 5. Az anesztézia alapjai, típusai. Shockterápia. Újraélesztés - Dr. Nagy Tibor Aladár
 • 6. Az anesztézia alapjai, típusai. Shockterápia. Újraélesztés - Dr. Nagy Tibor Aladár
 • 7. Traumatológiai alapismeretek - Dr. Arató Endre
 • 8. Traumatológiai alapismeretek - Dr. Arató Endre
 • 9. Onkológiai sebészet alapelvei. Sérvek fajtái és sebészete - Dr. Gadácsi Melinda
 • 10. Onkológiai sebészet alapelvei. Sérvek fajtái és sebészete - Dr. Gadácsi Melinda
 • 11. Nyelőcső, gyomor, nyombél sebészete - Dr. Sinay László
 • 12. Nyelőcső, gyomor, nyombél sebészete - Dr. Sinay László
 • 13. Máj, epeutak, pancreas sebészete - Dr. Benkő László
 • 14. Máj, epeutak, pancreas sebészete - Dr. Benkő László
 • 15. Vékony- és vastagbél sebészete. Rectum és anus sebészete - Dr. Füzi Árpád
 • 16. Vékony- és vastagbél sebészete. Rectum és anus sebészete - Dr. Füzi Árpád
 • 17. Akut hasi kórképek (perforatio, ileus, kizárt sérv, vérzés, stb.) - Dr. Vadász Gergely
 • 18. Akut hasi kórképek (perforatio, ileus, kizárt sérv, vérzés, stb.) - Dr. Vadász Gergely
 • 19. Szívsebészet - Dr. Hejjel László
 • 20. Szívsebészet - Dr. Hejjel László
 • 21. Mellkassebészeti alapismeretek - Dr. Szántó Zalán János
 • 22. Mellkassebészeti alapismeretek - Dr. Szántó Zalán János
 • 23. Érsebészet I.: Artériás betegségek - Dr. Kasza Gábor Miklós
 • 24. Érsebészet I.: Artériás betegségek - Dr. Kasza Gábor Miklós
 • 25. Érsebészet II.: Vénás betegségek - Dr. Menyhei Gábor
 • 26. Érsebészet II.: Vénás betegségek - Dr. Menyhei Gábor
 • 27. Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy sebészete. Emlő sebészete - Dr. Fazekas Gábor
 • 28. Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy sebészete. Emlő sebészete - Dr. Fazekas Gábor

Gyakorlatok

 • 1. Általános sebészet
 • 2. Általános sebészet
 • 3. Általános sebészet
 • 4. Anesztézia
 • 5. Általános sebészet
 • 6. Traumatológia
 • 7. Traumatológia
 • 8. Általános sebészet
 • 9. Általános sebészet
 • 10. Általános sebészet
 • 11. Általános sebészet
 • 12. Általános sebészet
 • 13. Érsebészet
 • 14. Érsebészet

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Schmidt, Tihanyi: Sebészet fogorvostan hallgatók számára

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Gyakorlatvezetővel és tantárgyfelelőssel történt megbeszélés szerint.

Vizsgakérdések

A tanrend előadás tematikájának megfelelően.

Vizsgáztatók

 • Dr. Arató Endre
 • Dr. Benkő László
 • Dr. Fazekas Gábor
 • Dr. Füzi Árpád
 • Dr. Gadácsi Melinda
 • Dr. Jancsó Gábor
 • Dr. Jávor Szaniszló
 • Dr. Kasza Gábor Miklós
 • Dr. Menyhei Gábor
 • Dr. Sinay László
 • Dr. Vadász Gergely

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Arató Endre
 • Dr. Benkő László
 • Dr. Fazekas Gábor
 • Dr. Füzi Árpád
 • Dr. Gadácsi Melinda
 • Dr. Jáksó Krisztián
 • Dr. Jávor Szaniszló
 • Dr. Kasza Gábor Miklós
 • Dr. Kiss Zoltán
 • Dr. Máthé Tibor
 • Dr. Sinay László
 • Dr. Szabó Tamás
 • Dr. Vadász Gergely
 • Dr. Völgyi Éva