Surgery 1

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OAK-SE1-T
 • 2 kredit
 • General Medicine
 • Clinical modul
 • spring
Előfeltétel:

OAP-PA2-T completed , OAP-SPR-T completed , OAK-PH2-T parallel

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 200 fő

Tematika

Surgery 1 includes selected chapters of special surgery (vascular and cardiac surgery). This subject conveys a basic knowledge to the future general practitioners to be able to deal with the surgical patients.

Előadások

 • 1. Surgery of Peripheral Vascular Disease - Dr. Jancsó Gábor
 • 2. Operative Techniques in Vascular Surgery Management of Lower limb Acute Ischemia - Dr. Benkő László
 • 3. Radiological Evaluation of Vascular Diseases Endovascular Interventions - Dr. Nagy Csaba Balázs
 • 4. Surgical treatment of Arterial Aneurysms - Dr. Benkő László
 • 5. Surgery of Visceral Arteries - Dr. Fazekas Gábor
 • 6. Surgery of Carotid Arteries and Supraaortic Branches - Dr. Vadász Gergely
 • 7. Acut and Chronic Venous Disorders; Diseases of Lymph Vessels - Dr. Menyhei Gábor
 • 8. Introduction to cardiac surgery, heart-lung machine, protection of the myocardium - Dr. Hejjel László
 • 9. Surgery of the ascending aorta and the arch, heart transplantation and mechanical circulatory support - Dr. Hejjel László
 • 10. Surgery of the heart valves, and congenital heart diseases - Dr. Lénárd László
 • 11. Surgery of the ischaemic heart disease - Dr. Pintér Eörs
 • 12. The surgical treatment of congenital heart disease. The surgical treatment of heart failure. Heart transplantation - Dr. Hejjel László
 • 13. Cardiac anesthesia and intensive care - Dr. Kiss Rudolf
 • 14. Pacemaker therapy - Dr. Kónyi Attila

Gyakorlatok

 • 1. Examination of vascular circulatory pathologies
 • 2. Examination of vascular circulatory pathologies
 • 3. Peripheral arterial disease. Anerysm
 • 4. Peripheral arterial disease. Anerysm
 • 5. Surgery of supraaortic branches
 • 6. Surgery of supraaortic branches
 • 7. Acute venous disease
 • 8. Chronic venous disease
 • 9. Patient evaluation and preparation. Heart operation. Extra corporal circulation myocardial protection
 • 10. Patient evaluation and preparation. Heart operation. Extra corporal circulation myocardial protection
 • 11. Surgery of ischaemic heart disease
 • 12. Surgery of ischaemic heart disease
 • 13. Surgery of valvular diseases
 • 14. Surgery of valvular diseases

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Schwartz S. et al.: Principles of Surgery, McGrow Hill Company, NY.
Porter and Malt: Oxford Textbook of Surgery
D.C. Sabiston: Textbook of the Surgery, Elsevier, Philadelphia
Braunvald: Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine
Edmunds: Cardiac Surgery in the Adult
Cooper-Müller-Patterson: The Transplantation and Replacement of Thoracic Organs
K.A. Ellenbogen: Cardiac Pacing

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Castaneda-Jonas-Meyer-Hanley: Cardiac Surgery of the Neonate and Infant
Ebert: Atlas of Congenital Cardiac Surgery

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of 15 % absence allowed

Félévközi ellenőrzések

There is none.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Unfulfilled pactices are to be replaced at an other time according to appointments with the group leader.

Vizsgakérdések

Semester exam questions for the subject Surgery 1:
-----------------------------------------------------
1. Indications and complications of carotid endarterectomy
2. Open and endovascular surgery in the treatment of abdominal aortic aneurysm
3. Endovascular and hybrid procedures in the arteries of the lower extremity
4. Epidemiology and pathophysiology of peripheral occlusive arterial disease
5. Imaging of Vascular Disease
6. The pathophysiology and symptoms of chronic venous insufficiency
7. Surgical treatment of chronic venous insufficiency
8. Diagnosis and treatment of acute deep vein thrombosis and superficial thrombophlebitis
9. Mesenteric and renal artery disease. Symptomatology and management
10. Physical and instrumental examination of vascular anomalies
11. The conservative treatment options for peripheral arterial disease
12. Acute clinical symptoms and treatment of peripheral arterial disease
13. Symptoms and Treatment of Thoracic Outlet Syndrome
14. Clinical manifestations and treatment of upper extremity arterial disease
15. Surgical treatment options of the chronic lower extremity arterial disease
16. A brief history of heart surgery. Overview of the cardiac surgery interventions.
17. Extracorporeal circulation, hypothermia, cardioprotection.
18. Cardiac surgery anesthesia, perioperative intensive therapy.
19. The surgery of pericardial diseases. Heart tumors.
20. Surgical treatment of ischemic heart disease.
21. Surgical management of valvular heart disease.
22. Aortic atherosclerosis, aneurysm, dissection.
23. Injuries of the heart and the great arteries.
24. The surgical treatment of heart failure.
25. Surgical treatment of arrythmias, and pacemaker therapy.
26. Atrial septal defect (ASD), Partial pulmonary vein transposition. Atrio-ventricular septal defect (AVSD).
27. Ventricular septal defect (VSD). Persistent ductus arteriosus (PDA).
28. Congenital aortic stenosis, pulmonary stenosis.
29. Complete Pulmonary vein transposition. Transposition of the great arteries.
30. Tetralogy of Fallott. Tricuspid atresia, Ebstein anomaly.

Vizsgáztatók

 • Dr. Arató Endre
 • Dr. Benkő László
 • Dr. Fazekas Gábor
 • Dr. Gadácsi Melinda
 • Dr. Hejjel László
 • Dr. Jancsó Gábor
 • Dr. Jávor Szaniszló
 • Dr. Kasza Gábor Miklós
 • Dr. Kiss Rudolf
 • Dr. Kónyi Attila
 • Dr. Lénárd László
 • Dr. Menyhei Gábor
 • Dr. Nagy Tibor Aladár
 • Dr. Pintér Eörs
 • Dr. Szabados Sándor
 • Dr. Vadász Gergely

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Arató Endre
 • Dr. Benkő László
 • Dr. Bertalan Andrea
 • Dr. Fazekas Gábor
 • Dr. Gadácsi Melinda
 • Dr. Hejjel László
 • Dr. Holczer Lőrinc
 • Dr. Jancsó Gábor
 • Dr. Jávor Szaniszló
 • Dr. Kasza Gábor Miklós
 • Dr. Kiss Rudolf
 • Dr. Kónyi Attila
 • Dr. Kovács Péter
 • Dr. Lénárd László
 • Dr. Menyhei Gábor
 • Dr. Nagy Tibor Aladár
 • Dr. Pintér Eörs
 • Dr. Szabados Sándor
 • Dr. Vadász Gergely