Sebészet 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOK-SE1-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Klinikai modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-PA2-T teljesített , OOP-SPR-T teljesített , OOK-PH1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 200 fő

Tematika

Egyetemi nagyelőadások keretében az ér- és szívsebészet alapelveinek megismertetése a hallgatókkal. A gyakorlati foglalkozásokon kiscsoportos oktatás keretében betegbemutatás, betegvizsgálat, tematikus műtéti videók alkalmazása révén az adott téma gyakorlati vonatkozásainak megismertetése a hallgatókkal.

Előadások

 • 1. Perifériás verőérbetegség sebészi kezelése - Dr. Jancsó Gábor
 • 2. Érsebészeti műtéti technikák Akut alsó végtagi iszkémia - Dr. Benkő László
 • 3. Érbetegségek radiológiai diagnosztikája Endovaszkuláris intervenció - Dr. Nagy Csaba Balázs
 • 4. Az aneurysmák sebészi kezelése - Dr. Kasza Gábor Miklós
 • 5. A supraaorticus ágak betegségeinek sebészi kezelése Thoracic outlet syndroma - Dr. Vadász Gergely
 • 6. Zsigeri verőerek betegségei - Dr. Fazekas Gábor
 • 7. Akut és krónikus vénás betegségek Nyirokrendszer betegségei - Dr. Menyhei Gábor
 • 8. Bevezetés a szívsebészetbe, szív-tüdő gép, myocardium protekció - Dr. Szabados Sándor
 • 9. Aorta sebészet, szívtranszplantáció, mechanikus keringés-támogatás - Dr. Hejjel László
 • 10. A szívbillentyű betegségek szívsebészeti kezelése. A congenitális szívbetegségek szívsebészeti kezelése - Dr. Lénárd László
 • 11. Iszkémiás szívbetegség sebészete - Dr. Pintér Eörs
 • 12. Szívsebészeti anesztézia - Dr. Bertalan Andrea
 • 13. Az aorta ascendens és az aortaív szívsebészeti kezelése - Dr. Hejjel László
 • 14. Pacemaker beültetés - Dr. Kónyi Attila

Gyakorlatok

 • 1. Verőérbetegek fizikális és műszeres vizsgálata. Vénás megbetegedések fizikális és műszeres vizsgálata
 • 2. Verőérbetegek fizikális és műszeres vizsgálata. Vénás megbetegedések fizikális és műszeres vizsgálata
 • 3. Alsó végtagi obliteratív verőérbetegség. Artériás aneurysmák
 • 4. Alsó végtagi obliteratív verőérbetegség. Artériás aneurysmák
 • 5. Supraaortikus erek sebészete
 • 6. Supraaorticus erek sebészete
 • 7. Akut vénás betegségek. Krónikus vénás megbetegedések
 • 8. Akut vénás betegségek. Krónikus vénás megbetegedések
 • 9. Szívműtét előtti vizsgálatok. Műtéti előkészítés. A műtét fázisai. Az extracorporális keringés. Szívizomvédelem
 • 10. Szívműtét előtti vizsgálatok. Műtéti előkészítés. A műtét fázisai. Az extracorporális keringés. Szívizomvédelem
 • 11. Az ischaemiás szívbetegség sebészete. Postoperatív megfigyelés, beavatkozások, utókezelés.
 • 12. Az ischaemiás szívbetegség sebészete. Postoperatív megfigyelés, beavatkozások, utókezelés.
 • 13. Billentyű betegségek sebészete.
 • 14. Billentyű betegségek sebészete.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Dr. Gaál Csaba: Sebészet c. tankönyv
Hejjel - Farkasfalvi - Szabados: Szívsebészet, egyetemi jegyzet (új kiadás 2017. április-májusában várható).

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Oxford Handbook of Clinical Surgery
Dr. Acsády György, Dr. Nemes Attila: Az érbetegségek klinikai és műtéttani atlasza, Medicina,
Dr. Acsády György, Dr. Nemes Attila: Az érsebészet tankönyve, Medicina,
Braunvald: Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine
D.J. Whectley: Surgery of Coronary Artery Disease
Edmunds: Cardiac Surgery in the Adult
Cooper-Müller-Patterson: The Transplantation and Replacement of Thoracic Organs
Castaneda-Jonas-Meyer-Hanley: Cardiac Surgery of the Neonate and Infant
Ebert: Atlas of Congenital Cardiac Surgery
K.A. Ellenbogen: Cardiac Pacing
Horváth Örs Péter - Kiss János: Littmann Sebészeti Műtéttan

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs ilyen

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A hiányzott órákat a gyakorlatvezetővel megbeszélve, igazoltan pótolni kell, 2 gyakorlat-kimaradás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

Vizsgakérdések

1. Carotis endarteriectomia indikációja és szövődményei
2. Hasi aorta aneurysma nyitott és endovascularis műtéti kezelése
3. Endovascularis és hybrid beavatkozások az alsó végtag verőerein
4. A perifériás obliteratív verőérbetegség epidemiológiája és patofiziológiája
5. Az érbetegségek képalkotó diagnosztikája
6. A krónikus vénás elégtelenség patofiziológiája és megjelenési formái
7. A krónikus vénás elégtelenség műtéti kezelése
8. Az akut mélyvénás thrombosis és a thrombophlebitis superficialis diagnosztikája és kezelése
9. Mesenterialis és renalis verőérbetegség tünettana és kezelése
10. Verőérbetegek fizikális és műszeres vizsgálata
11. A perifériás verőérbetegség konzervatív kezelési lehetőségei
12. Akut verőérelzáródás klinikai tünetei és kezelése
13. Thoracic outlet syndroma tünetei és kezelése
14. Felső végtagi verőérbetegségek klinikai megjelenési formái és kezelése
15. Alsó végtagi krónikus verőérbetegség műtéti kezelési lehetőségei
16. A szívsebészet rövid története. A szívsebészeti beavatkozások áttekintése.
17. Extracorporális keringés, hypothermia, szívizomvédelem.
18. Szívsebészeti anesztézia, perioperatív intenzív terápia.
19. A pericardium betegségeinek sebészete. Szív daganatai.
20. Az ischaemiás szívbetegségek sebészi kezelése.
21. A szívbillentyű betegségek műtéti kezelése.
22. Aorta atherosclerosis, aneurysma, dissectio.
23. A szív és nagyerek sérülései.
24. A szívelégtelenség sebészi kezelése.
25. A szívritmuszavarok sebészete, pacemaker terápia.
26. Pitvari sövényhiány (ASD), részleges tüdővéna transzpozíció. Pitvar-kamrai sövényhiány (AVSD).
27. Kamrai sövényhiány (VSD). Perzisztáló ductus arteriosus (PDA).
28. Congenitalis aorta stenosis, pulmonalis stenosis.
29. Teljes tüdővéna transzpozíció. Nagyér transzpozíció.
30. Fallott-tetralogia. Tricuspidalis atresia, Ebstein-anomália.

Vizsgáztatók

 • Dr. Arató Endre
 • Dr. Benkő László
 • Dr. Fazekas Gábor
 • Dr. Füzi Árpád
 • Dr. Hejjel László
 • Dr. Jancsó Gábor
 • Dr. Kasza Gábor Miklós
 • Dr. Kónyi Attila
 • Dr. Lénárd László
 • Dr. Menyhei Gábor
 • Dr. Pintér Eörs
 • Dr. Szabados Sándor
 • Dr. Vadász Gergely

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Arató Endre
 • Dr. Benkő László
 • Dr. Bertalan Andrea
 • Dr. Caicut Loránd Zsolt
 • Dr. Ezer Péter
 • Dr. Fazekas Gábor
 • Dr. Füzi Árpád
 • Dr. Gadácsi Melinda
 • Dr. Hejjel László
 • Dr. Holczer Lőrinc
 • Dr. Jancsó Gábor
 • Dr. Jávor Szaniszló
 • Dr. Kasza Gábor Miklós
 • Dr. Kónyi Attila
 • Dr. Lénárd László
 • Dr. Menyhei Gábor
 • Dr. Nagy Tibor Aladár
 • Dr. Németh Benjámin
 • Dr. Németh Marianna
 • Dr. Pintér Eörs
 • Dr. Szabados Sándor
 • Dr. Vadász Gergely