Érsebészet – Operatív beavatkozások

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 2 óra

gyakorlat: 8 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 10 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-EOB-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOK-SE1-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 2 fő – max. 10 fő

Tematika

A kurzus lehetőséget ad a hallgatóknak a helyreállító érműtétekben való aktív részvételre. Az előadások során a hallgatók megismerik az érbeteg diagnosztikát követő műtéti stratégia felállításának lépéseit, részletesen átvesszük a műtétek technikai elemeit. Egyeztetett időpontban a hallgatók asszisztensként vehetnek részt oktató által végzett beavatkozásokban. Ajánljuk minden sebészeti szakma iránt érdeklődő hallgatónak.

Előadások

 • 1. Érsebészeti műtéttechnikák - Dr. Kasza Gábor Miklós
 • 2. Érsebészeti műtéti terv készítése - Dr. Kasza Gábor Miklós

Gyakorlatok

 • 1. Alsóvégtagi helyreállító érműtétek
 • 2. Alsóvégtagi helyreállító érműtétek
 • 3. Aorta műtétek
 • 4. Aorta műtétek
 • 5. Carotis, supraaorticus műtétek
 • 6. Carotis, supraaorticus műtétek
 • 7. Aorta-aneurysmák és aortadisszekció
 • 8. Aorta-aneurysmák és aortadisszekció

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

nincs

Saját oktatási anyag

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/300/oktatasi-anyagok

Jegyzet

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/300/oktatasi-anyagok

Ajánlott irodalom

Sótonyi Péter (szerk.) · Járai Zoltán (szerk.) · Menyhei Gábor (szerk.) · Nemes Balázs (szerk.)
Az ​érgyógyászat alapvonalai
A tankönyv célja, hogy összefoglalja a mindennapi klinikai gyakorlatban hasznosítható legfontosabb információkat az érsebészet, az intervencionális radiológia és az angiológia területén.
A szerzők az érbetegségek epidemiológiájával, etiopatológiájával, korszerű diagnosztikájával, kezelésével és rehabilitációjával kapcsolatos naprakész információkat szeretnének megosztani minden, vaszkuláris medicina iránt érdeklődő vagy azzal hivatásszerűen foglalkozó szakemberrel.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

szóbeli számonkérés

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

nincs

Vizsgakérdések

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/300/oktatasi-anyagok

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Arató Endre
 • Dr. Benkő László
 • Dr. Fazekas Gábor
 • Dr. Füzi Árpád
 • Dr. Gadácsi Melinda
 • Dr. Jancsó Gábor
 • Dr. Jávor Szaniszló
 • Dr. Kasza Gábor Miklós
 • Dr. Menyhei Gábor
 • Dr. Nagy Tibor Aladár
 • Dr. Németh Benjámin
 • Dr. Vadász Gergely