Gefäßchirurgische ambulante Behandlungen

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 2 óra

gyakorlat: 6 óra

szeminárium: 2 óra

összesen: 10 óra

Tárgyadatok

 • Kód: ODF-EJV-T
 • 1 kredit
 • Allgemeine Humanmedizin
 • Fakultatives Modul modul
 • WS
Előfeltétel:

ODK-SE1-T erfüllt

Kurzus létszámkorlát

min. 2 fő – max. 10 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

Während des Kurses werden die gefäßchirurgusche ambulante Behandlungen eingezeigt von der körperlichen Untersuchung bis der bildgebenden Untersuchungen. Die Studenten können in dem Betrieb des „Vaskulären Teams” (Gefäßchirurg – Angiologe – interventioneller Radiologer) einsehen. Wir empfehelen den Kurs den Studenten, die sich an der Gefäßchirurgie ineressieren.

Előadások

 • 1. Ambulante Utersuchungen von gefäßchirurgischen Patienten - Dr. Nagy Tibor Aladár
 • 2. Bildgebende Unersuchungen von gefäßchirurgischen Patienten - Dr. Nagy Tibor Aladár

Gyakorlatok

 • 1. Der Betrieb der gefäßchirurgischen Ambulanz
 • 2. Der Betrieb der gefäßchirurgischen Ambulanz
 • 3. Die ambulatorische körperliche Untersuchung den Gefäßkranken. Vorbereitung des Untersuchung-, und Behandlungsplans
 • 4. Die ambulatorische körperliche Untersuchung den Gefäßkranken. Vorbereitung des Untersuchung-, und Behandlungsplans
 • 5. Ambulante Utersuchungen von gefäßchirurgischen Patienten, Betrieb des „Vaskulären Teams
 • 6. Ambulante Utersuchungen von gefäßchirurgischen Patienten, Betrieb des „Vaskulären Teams

Szemináriumok

 • 1. Gefäßchirurgische Fallberichte
 • 2. Gefäßchirurgische Fallberichte

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/300/oktatasi-anyagok

Jegyzet

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/300/oktatasi-anyagok

Ajánlott irodalom

Sótonyi Péter, Járai Zoltán, Menyhei Gábor, Nemes Balázs: Az érgyógyászat alapvonalai
A tankönyv célja, hogy összefoglalja a mindennapi klinikai gyakorlatban hasznosítható legfontosabb információkat az érsebészet, az intervencionális radiológia és az angiológia területén.
A szerzők az érbetegségek epidemiológiájával, etiopatológiájával, korszerű diagnosztikájával, kezelésével és rehabilitációjával kapcsolatos naprakész információkat szeretnének megosztani minden -vaszkuláris medicina iránt érdeklődő vagy azzal hivatásszerűen foglalkozó- szakemberrel.

A félév elfogadásának feltételei

Bis maximal 25% Abwesenheit erlaubt

Félévközi ellenőrzések

Mündliche Prüfung

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Keine

Vizsgakérdések

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/300/oktatasi-anyagok

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Arató Endre
 • Dr. Jancsó Gábor
 • Dr. Nagy Tibor Aladár