Érsebészet - Hybrid érsebészeti beavatkozások, érbetegségek endovaszkuláris ellátása

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 6 óra

gyakorlat: 6 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-HYB-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOP-KN2-T teljesített , OOP-PA2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 6 fő

Campus kurzusként elérhető 6 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

Kurzusunk az okkluzív érbetegségek modern érsebészeti, intervenciós radiológiai ellátásába nyújt betekintést. Kifejezetten ajánljuk az érsebészet, szívsebészet, intervenciós radiológia iránt fokozott érdeklődést tanúsító 4-5. évfolyamos általános orvostanhallgatóknak. A kurzus előadásai során megismerkedhetnek az alsó és felső végtagi érszűkület legmodernebb ellátási lehetőségeivel, úgy a minimál invazív katéteres ellátással, mint az érsebészeti technikák fejlődésével egyre nagyobb teret hódító hybrid beavatkozásokkal. A megfelelő szakmai háttérismeretek megszerzését követően lehetőség nyílik skill modelleken a fentebb említett módszerek kipróbálására, alapvető érvarrattechnikák gyakorlására, valamint endovaszkuláris, katéteres szimulációs gyakorlatokra.

Előadások

 • 1. Érsebészeti műtéttechnikai alapismeretek - Dr. Fazekas Gábor
 • 2. Érsebészeti műtétek alapvető típusai - Dr. Benkő László
 • 3. Intervenciós radiológia története, fejlődése - Dr. Vadász Gergely
 • 4. Intervencióban használatos eszközök bemutatása - Dr. Jancsó Gábor
 • 5. Hybrid érsebészeti beavatkozások típusainak ismertetése - Dr. Kasza Gábor Miklós
 • 6. Alapvető hybrid érsebészeti műtéti esetek megbeszélése - Dr. Nagy Csaba Balázs

Gyakorlatok

 • 1. Érvarrat, anasztomózis készítése modellen és preparátumon
 • 2. Érvarrat, anasztomózis készítése modellen és preparátumon
 • 3. Endovaszkuláris technikák gyakorlása modellen
 • 4. Endovaszkuláris technikák gyakorlása modellen
 • 5. Hybrid beavatkozásokban való részvétel (érsebészeti műtőben)
 • 6. Hybrid beavatkozásokban való részvétel (érsebészeti műtőben)

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/300/oktatasi-anyagok

Jegyzet

ÉRSEBÉSZET- Jegyzet orvostanhallgatók számára - Szerkesztette: Prof. Dr. Menyhei Gábor, megtalálható a PotePedia felületén

Ajánlott irodalom

Sótonyi Péter, Járai Zoltán, Menyhei Gábor, Nemes Balázs: Az érgyógyászat alapvonalai

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Számonkérés: szóbeli vizsga

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

nincs

Vizsgakérdések

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/300/oktatasi-anyagok

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Benkő László
 • Dr. Fazekas Gábor
 • Dr. Jancsó Gábor
 • Dr. Kasza Gábor Miklós
 • Dr. Nagy Csaba Balázs
 • Dr. Tóth Arnold
 • Dr. Vadász Gergely