Érsebészet - Negatívnyomás-terápia érsebészeti vonatkozásai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 4 óra

gyakorlat: 6 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 10 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-NNE-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOP-SPR-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 10 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A negatívnyomás-terápia (NPWT) mindennapi gyakorlatba való bevezetése forradalmasította a sebkezelést, főleg a szeptikus, kiterjedt szövetkárosodással járó sebek esetében, melyek korábban nagy kihívás elé állították a kezelőorvosokat. A Pécsi Érsebészeti Klinikán közel 10 éve használjuk ezt a sebkezelő eljárást. Sikeresen alkalmaztuk ezt a módszert a mindennapokban diabétesz láb, különböző szintű amputációs csonk sebgyógyulási zavarok, necrotizáló fasciitis, inguinalis szalag alatti szeptikus érgraftok, továbbá hasi kompartment szindróma esetén. A kurzus elméleti részben ismertetjük az NPWT kezelés hátterét, bemutatjuk az alkalmazási lehetőségeket képanyaggal illusztrálva. Gyakorlati órák keretein belül ismertetjük használatát, továbbá műtőtermi gyakorlaton részt vehetnek ilyen jellegű beavatkozásoknál.

Előadások

 • 1. NPWT ismertetése - Dr. Benkő László
 • 2. NPWT használata diabéteszes láb esetén - Dr. Vadász Gergely
 • 3. NPWT használata szeptikus graftok esetén - Dr. Gadácsi Melinda
 • 4. NPWT egyéb érsebészeti vonatkozásai - Dr. Benkő László

Gyakorlatok

 • 1. NPWT használatának megismerése
 • 2. NPWT használatának megismerése
 • 3. NPWT használatának megismerése
 • 4. Műtőtermi gyakorlat: részvétel műtéteken
 • 5. Műtőtermi gyakorlat: részvétel műtéteken
 • 6. Műtőtermi gyakorlat: részvétel műtéteken

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Érsebészet jegyzet, PotePedia

Jegyzet

Érsebészet jegyzet, PotePedia

Ajánlott irodalom

Sótonyi Péter, Járai Zoltán, Menyhei Gábor, Nemes Balázs: Az érgyógyászat alapvonalai, https://www.npwt.hu/

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Szóbeli számonkérés

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

nincs

Vizsgakérdések

Szóbeli számonkérés

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Benkő László
 • Dr. Fazekas Gábor
 • Dr. Gadácsi Melinda
 • Dr. Jávor Szaniszló
 • Dr. Vadász Gergely