Érsebészet - Az infrarenalis aorta aneurysmák korszerű kezelése

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 5 óra

gyakorlat: 5 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 10 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-IAA-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOP-SPR-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 10 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

Az érsebészeti beavatkozást igénylő infrarenális hasi aorta aneurizmák (AAA) kezelése történhet stentgraft beültetéssel és nyitott műtéttel egyaránt. Az elmúlt évek során az endovaszkuláris beavatkozások száma jelentősen emelkedett, az új technika használata rutinszerűvé vált. Az endovaszkuláris technika morbiditási és mortalitási rátái kedvezőbbek, mint a nyitott műtéteké, azonban új típusú -közvetlenül a beavatkozással összefüggő- szövődmények kialakulása miatt ezen betegeket élethosszig tartó időszakos CT kontrollban kell részesíteni. A kurzus során a hallgatók megismerhetik a stent graft műtétek elméleti hátterét, gyakorlati órák során a skill laborban gyakorolhatják a technikát, továbbá műtőtermi gyakorlat során stentgraft műtéteken vehetnek részt.

Előadások

 • 1. A hasi aorta aneursmák etiológiája, diagnosztikája - Dr. Benkő László
 • 2. A hasi aorta aneurysmák kezelési lehetőségei - Dr. Fazekas Gábor
 • 3. A stent graft műtétek előkészítése, méretezés fontossága - Dr. Kasza Gábor Miklós
 • 4. A stent graft beültetés szövődményei - Dr. Benkő László
 • 5. A stent graft típusok ismertetése - Dr. Benkő László

Gyakorlatok

 • 1. Skill labor gyakorlat
 • 2. Skill labor gyakorlat
 • 3. Skill labor gyakorlat
 • 4. Műtőtermi gyakorlat: részvétel műtéteken
 • 5. Műtőtermi gyakorlat: részvétel műtéteken

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Érsebészet jegyzet, PotePedia

Jegyzet

Érsebészet jegyzet, PotePedia

Ajánlott irodalom

Sótonyi Péter, Járai Zoltán, Menyhei Gábor, Nemes Balázs: Az érgyógyászat alapvonalai, https://www.esvs.org/wp-content/uploads/2019/12/Wanhainen-A-et-al-ESVS-AAA-GL-2019.pdf

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Szóbeli számonkérés

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

nincs

Vizsgakérdések

Szóbeli számonkérés

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Benkő László
 • Dr. Fazekas Gábor
 • Dr. Kasza Gábor Miklós