Érsebészeti járóbeteg vizsgálatok

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 2 óra

gyakorlat: 6 óra

szeminárium: 2 óra

összesen: 10 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-EJV-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOK-SE1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 10 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

Kurzusunk betekintést nyújt az érsebészeti betegek ambuláns ellátásába, a fizikális vizsgálattól az eszközös-, illetve képalkotó vizsgálatokig bezárólag. A kurzust felvevő hallgatók megismerkedhetnek a vizsgálati algoritmusokkal, a betegutak szervezésével, a vaszkuláris team keretein belül a társszakmákkal való együttműködéssel (érsebész – angiológus – intervenciós radiológus), a differenciáldiagnosztikai gondolkodásmóddal. A kurzus felvételét különösen ajánljuk az érbetegségek iránt kiemelten érdeklődő IV, V. éves hallgatóknak. A kurzust 2 előadás vezeti be, melyen a hallgatók megismerkedhetnek az érbetegek és érbetegségek vizsgálómódszereivel. A második blokkban a kurzust felvevő hallgatók betekintést nyernek az érsebészeti ambuláns betegellátásba a kurzus vezetőjéhez csatlakozva. A kurzust szemináriummal zárjuk, ahol esetismertetéseken keresztül diagnosztikai és differenciáldiagnosztikai nehézségeket beszélünk át, terápiás terveket állítunk fel a hallgatókkal.

Előadások

 • 1. Az érbetegek fizikális és eszközös vizsgálómódszerei - Dr. Jancsó Gábor
 • 2. Az érbetegek képalkotó vizsgálómódszerei - Dr. Jancsó Gábor

Gyakorlatok

 • 1. Az érsebészeti ambulancia működése, a betegutak szervezése
 • 2. Az érsebészeti ambulancia működése, a betegutak szervezése
 • 3. Az érbetegek ambuláns vizsgálata, vizsgálati-, és terápiás terv felállítása
 • 4. Az érbetegek ambuláns vizsgálata, vizsgálati-, és terápiás terv felállítása
 • 5. Az érbetegek ambuláns vizsgálata, a vaszkuláris team működése
 • 6. Az érbetegek ambuláns vizsgálata, a vaszkuláris team működése

Szemináriumok

 • 1. Esetismertetések; Diagnosztikai- és differenciáldiagnosztikai kihívások; Vizsgálati- és terápiás terv felállítása
 • 2. Esetismertetések; Diagnosztikai- és differenciáldiagnosztikai kihívások; Vizsgálati- és terápiás terv felállítása

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Érsebészet jegyzet, PotePedia

Jegyzet

Érsebészet jegyzet, PotePedia

Ajánlott irodalom

Sótonyi Péter, Járai Zoltán, Menyhei Gábor, Nemes Balázs: Az érgyógyászat alapvonalai - A tankönyv célja, hogy összefoglalja a mindennapi klinikai gyakorlatban hasznosítható legfontosabb információkat az érsebészet, az intervencionális radiológia és az angiológia területén.
A szerzők az érbetegségek epidemiológiájával, etiopatológiájával, korszerű diagnosztikájával, kezelésével és rehabilitációjával kapcsolatos naprakész információkat szeretnének megosztani minden - vaszkuláris medicina iránt érdeklődő vagy azzal hivatásszerűen foglalkozó - szakemberrel.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Szóbeli számonkérés

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Érsebészet jegyzet, PotePedia

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Arató Endre
 • Dr. Benkő László
 • Dr. Fazekas Gábor
 • Dr. Füzi Árpád
 • Dr. Gadácsi Melinda
 • Dr. Jancsó Gábor
 • Dr. Jávor Szaniszló
 • Dr. Kasza Gábor Miklós
 • Dr. Menyhei Gábor
 • Dr. Nagy Tibor Aladár
 • Dr. Vadász Gergely