Gefäßchirurgische ambulante Behandlungen

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 2 óra

gyakorlat: 6 óra

szeminárium: 2 óra

összesen: 10 óra

Tárgyadatok

 • Kód: ODF-EJV-T
 • 1 kredit
 • Allgemeine Humanmedizin
 • Fakultatives Modul modul
 • WS
Előfeltétel:

ODK-SE1-T erfüllt

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 10 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

Während des Kurses werden die gefäßchirurgische ambulante Behandlungen eingezeigt von der körperlichen Untersuchung bis der bildgebenden Untersuchungen. Die Studenten können in dem Betrieb des „Vaskulären Teams” (Gefäßchirurg – Angiologe – interventioneller Radiologer) einsehen. Wir empfehlen den Kurs den Studenten, die sich an der Gefäßchirurgie interessieren.

Előadások

 • 1. Ambulante Untersuchungen von gefäßchirurgischen Patienten - Dr. Nagy Tibor Aladár
 • 2. Bildgebende Untersuchungen von gefäßchirurgischen Patienten - Dr. Nagy Tibor Aladár

Gyakorlatok

 • 1. Der Betrieb der gefäßchirurgischen Ambulanz
 • 2. Der Betrieb der gefäßchirurgischen Ambulanz
 • 3. Die ambulatorische körperliche Untersuchung den Gefäßkranken. Vorbereitung des Untersuchung-, und Behandlungsplans
 • 4. Die ambulatorische körperliche Untersuchung den Gefäßkranken. Vorbereitung des Untersuchung-, und Behandlungsplans
 • 5. Ambulante Untersuchungen von gefäßchirurgischen Patienten, Betrieb des „Vaskulären Teams
 • 6. Ambulante Untersuchungen von gefäßchirurgischen Patienten, Betrieb des „Vaskulären Teams

Szemináriumok

 • 1. Gefäßchirurgische Fallberichte
 • 2. Gefäßchirurgische Fallberichte

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Érsebészet jegyzet, PotePedia

Jegyzet

Érsebészet jegyzet, PotePedia

Ajánlott irodalom

Sótonyi Péter, Járai Zoltán, Menyhei Gábor, Nemes Balázs: Az érgyógyászat alapvonalai
Ziel des Lehrbuchs ist es, die wichtigsten Informationen zusammenzufassen, die im klinischen Alltag in den Bereichen Gefäßchirurgie, interventionelle Radiologie und Angiologie verwendet werden können.
Die Autoren möchten aktuelle Informationen zur Epidemiologie, Ätiopathologie, modernen Diagnostik, Behandlung und Rehabilitation von Gefäßerkrankungen mit allen an der Gefäßmedizin interessierten oder tätigen Fachkräften teilen.

A félév elfogadásának feltételei

Bis maximal 25% Abwesenheit erlaubt

Félévközi ellenőrzések

Mündliche Prüfung

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Keine

Vizsgakérdések

Érsebészet jegyzet, PotePedia

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Arató Endre
 • Dr. Jancsó Gábor
 • Dr. Nagy Tibor Aladár