Gyógyszeres Terápia Tanszék

Bemutatkozás

A Gyógyszeres Terápia Tanszék 2011-ben alakult meg a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet keretein belül.  Legfontosabb célja a gyógyszerészhallgatók számára integratív tudást nyújtani, amely nélkülözhetetlen a korszerű gyógyszeres terápiával foglalkozó szakemberek képzésében.

A tanszék által oktatott tárgyak a klinikai ismeretek, klinikai farmakológia és problémamegoldó gyógyszerészet. A klinikai ismeretek oktatását elismert klinikusok vállalták, az előadások koordinálását a tanszék munkatársai végzik. A hallgatók a klinikai farmakológia elméleti alapjaival előadásokon ismerkedhetnek meg. A problémamegoldó gyógyszerészet új tantárgy a gyógyszerészképzésben magyar és angol nyelven. A tárgy keretei között a gyógyszerhatástani ismereteket kívánjuk a mindennapi gyógyszerészi gyakorlatban alkalmazható tudássá fejleszteni esettanulmányok megbeszélésével. A tárgy célja problémamegoldó szemlélet átadása a hallgatóknak.

Az oktatási feladatok mellett a tanszéket megalakító munkatársak több hazai és nemzetközi kutatási projektben aktív résztvevők. Fő kutatási területük a fájdalom és a gyulladás patomechanizmusának megismerése és új terápiás célpontok felderítése gyógyszerfejlesztési céllal.