Műtéttani alapismeretek

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Szántó Zalán János

  egyetemi docens,
  Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ

Óraszámok/félév

előadás: 6 óra

gyakorlat: 22 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOP-MUA-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Pre-klinikai modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-AA2-T teljesített , OOA-EL2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Tematika

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat az alapvető műtéttechnikai fogalmakat, eszközöket, viselkedési szabályokat, melyek nélkülözhetetlenek a klinikumban. A műtőtermi gyakorlatok feladata továbbá, hogy preparátumokon és élő szöveteken történő, a manuális képességek fejlesztésére kidolgozott feladatok elvégzésével fokozza a hallgatók manualitását, mellyel alapvető orvosi beavatkozások elvégzésére válnak alkalmassá. A tantárgy gyakorlati vizsgával és írásbeli tesztvizsgával zárul.

Előadások

 • 1. Az intézet és a curriculum bemutatása, sebészet története. - Dr. Szántó Zalán János
 • 2. A műtő felépítése és berendezése; technikai háttér, sterilizálás, dezinficiálás, a sebfertőzés megelőzésének lehetőségei. - Dr. Szántó Zalán János
 • 3. Alapvető sebészeti műszerek, varróanyagok, varrattípusok. - Dr. Szántó Zalán János
 • 4. Sebek és a sebellátás alapelvei, vérzések és vérzéscsillapítás, a sérülés általános és helyi következményei. - Dr. Szántó Zalán János
 • 5. A műtét (akut, elektív, a beteg előkészítése, műtéti feltárások). - Dr. Szántó Zalán János
 • 6. A laparoszkópos sebészet alapjai. - Dr. Szántó Zalán János

Gyakorlatok

 • 1. Ismerkedés a műtővel, műtőtermi viselkedés szabályai, bemosakodás, műtéti terület előkészítése (lemosás, izolálás).
 • 2. Ismerkedés a műtővel, műtőtermi viselkedés szabályai, bemosakodás, műtéti terület előkészítése (lemosás, izolálás).
 • 3. Alapvető sebészeti műszerek bemutatása, használatuk gyakorlása.
 • 4. Alapvető sebészeti műszerek bemutatása, használatuk gyakorlása.
 • 5. Csomózás technikája, alapvető csomófajták.
 • 6. Csomózás technikája, alapvető csomófajták.
 • 7. Varróanyagok, varrattípusok, varratszedés technikája.
 • 8. Varróanyagok, varrattípusok, varratszedés technikája.
 • 9. Alapvető varrat technikák gyakorlása skillen.
 • 10. Alapvető varrat technikák gyakorlása skillen.
 • 11. Alapvető varrat technikák gyakorlása skillen.
 • 12. Alapvető varrat technikák gyakorlása skillen.
 • 13. Eddig tanult készségek ismétlése és gyakorlása.
 • 14. Eddig tanult készségek ismétlése és gyakorlása.
 • 15. Laparoszkópos műszerismeret, kéz-szem koordináció gyakorlása pelvitraineren.
 • 16. Laparoszkópos műszerismeret, kéz-szem koordináció gyakorlása pelvitraineren.
 • 17. Laparoszkópos mozdulatok gyakorlása pelvitraineren.
 • 18. Laparoszkópos mozdulatok gyakorlása pelvitraineren.
 • 19. Laparoszkópos mozdulatok gyakorlása pelvitraineren.
 • 20. Laparoszkópos mozdulatok gyakorlása pelvitraineren.
 • 21. Gyakorlati vizsga, készségfelmérés.
 • 22. Gyakorlati vizsga, készségfelmérés.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/130/oktatasi-anyagok

Jegyzet

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/130/oktatasi-anyagok

Ajánlott irodalom

Prof. Wéber György, Prof. Sándor József, Dr. Ferencz Andrea: Műtéttan https://www.semmelweiskiado.hu/termek/628/mutettan

A félév elfogadásának feltételei

TVSZ szerint.

Félévközi ellenőrzések

TVSZ szerint.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Hiányzás esetén a gyakorlat ugyanazon a héten pótolható más csoporthoz való csatlakozással.

Vizsgakérdések

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/130/oktatasi-anyagok

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szántó Zalán János