Sebészeti szimulációs oktatás alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Schlégl Ádám Tibor

  egyetemi tanársegéd,
  Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 10 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-SSO-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOP-MUA-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 6 fő

Campus kurzusként elérhető 6 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A szimulációs oktatási lehetőségek egyre fontosabb szerepet játszanak az orvosképzésben. Az érdeklődők betekintést nyernek a szimulációs oktatás gyakorlatába és elméletébe a sebészeti eszközökön keresztül. A kurzust sikeresen teljesítők lehetőséget kapnak a PTE ÁOK MediSkillsLab-ben demonstrátori tevékenység végzésére.

Előadások

 • 1. Szimulációs oktatási módszertan alapjai - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 2. Szimulációs eszközcsoportok - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 3. Basic skill szimuláció és eszközei - Dr. Jancsó Gábor
 • 4. Basic skill szimuláció és eszközei - Dr. Jancsó Gábor
 • 5. High-fidelity szimuláció és eszközei - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 6. High-fidelity szimuláció és eszközei - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 7. Laparoszkópos szimuláció eszközei - Dr. Kopjár Eszter Gabriella
 • 8. Laparoszkópos szimuláció eszközei - Dr. Kopjár Eszter Gabriella
 • 9. A Lap-Vr szimulátoron történő oktatás alapjai - Dr. Kopjár Eszter Gabriella
 • 10. A Lap-Vr szimulátoron történő oktatás alapjai - Dr. Kopjár Eszter Gabriella
 • 11. A Lap-Vr szimulátor szkenáriói - Dr. Pintér Zsolt Balázs
 • 12. De-briefing szerepe a szimulációs oktatásban - Dr. Pintér Zsolt Balázs
 • 13. De-briefing szerepe a szimulációs oktatásban - Dr. Pintér Zsolt Balázs
 • 14. Adatok kinyerése a Lap-Vr-ból és azok feldolgozása - Dr. Pintér Zsolt Balázs

Gyakorlatok

 • 1. Gyakorlati készségfejlesztés: Basic skill eszközök használata
 • 2. Gyakorlati készségfejlesztés: Basic skill eszközök használata
 • 3. Gyakorlati készségfejlesztés: Basic skill eszközök használata
 • 4. Gyakorlati készségfejlesztés: Basic skill eszközök használata
 • 5. Gyakorlati készségfejlesztés: Basic skill eszközök használata
 • 6. Gyakorlati készségfejlesztés: High fidelity eszközök használata
 • 7. Gyakorlati készségfejlesztés: High fidelity eszközök használata
 • 8. Gyakorlati készségfejlesztés: High fidelity eszközök használata
 • 9. Szóbeli számonkérés
 • 10. Gyakorlati számonkérés

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/eszkozok/3014/318

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Gallagher, Anthony G., O'Sullivan, Gerald C. - Fundamentals of Surgical Simulation

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Félévvégi szóbeli vizsga az utolsó gyakorlat keretein belül

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A hiányzott, mulasztott előadások pótlására lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

Gyakorlati készségfelmérés (60 pont)
Elméleti kérdéssor - egy az alábbiak közül - (40 pont):
Szimulációs oktatási módszertan alapjai, szimulációs eszközcsoportok
Basic skill szimuláció és eszközei
High-fidelity szimuláció és eszközei
Laparoszkópos szimuláció eszközei
A Lap-Vr szimulátor szkenárió alapú oktatása
De-briefing szerepe a szimulációs oktatásban, adatok kinyerése a Lap-Vr-ból és azok feldolgozása

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Jancsó Gábor
 • Dr. Kopjár Eszter Gabriella
 • Dr. Pintér Zsolt Balázs
 • Dr. Schlégl Ádám Tibor