Kríziskommunikáció a gyakorlatban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-KKO-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 10 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK ÁJK BTK ETK KPVK GYTK KTK MK MIK TTK

Tematika

A tantárgy fő célja az orvostanhallgatók támogatása a minél hatékonyabb kommunikációs technikák elsajátításában. A kríziskommunikáció legfőképpen tudatos, előre tervezhető tevékenység, ami nagyban segíti és támogatja az alaprendeltetésből adódó feladatok ellátását.
A tanmenet kitér a krízis fogalmára, a krízishelyzetek egyéni és szervezeti kommunikációs kezelésére. Megismertet a stratégiai kommunikáció fogalmával, a médiumok fajtáival, tulajdonságaival, eligazítást nyújt a hazai és nemzetközi médiatér erővonalairól, trendjeiről. Az egyéni verbális és non-verbális kommunikáció megismertetésén túl felkészít a nyilvános beszéd és a szervezeti üzenetek hatékony közvetítésére. Segít megismerni a bizalomépítést a bizalom elnyerésében és megtartásában használatos eszközöket, a hallgatók megtanulják a közösségi bizalom fogalmát, felismerik a közösségi bizalom elleni manipulációkat.
A hallgatók megismerik és megtanulják a legkorszerűbb hagyományos és közösségi médiumok fő jellemzőit, azok hatékony használatát. A tantárgy gyakorlati példákon keresztül mutatja be a műveleti kommunikációt, kiemelve és elemezve korábbi hazai példákat (árvízi katasztrófák elhárítása, migráns-válság) és összevetve a nemzetközi szervezetek hasonló, külföldön végzett tevékenységével. Külön blokkban foglakozik a SARS-CoV (Covid-19) koronavírus járvány hazai és nemzetközi kommunikációjával, elemezve a járvány kezdetétől megtett kríziskommunikációs lépéseket és a használt médiafelületeket és azok megbízhatóságát.

Előadások

 • 1. Hatékony kommunikáció: Mindennapi alapkonfliktusaink egyik fő oka a rossz kommunikáció. - Kiss Dezső
 • 2. Belső kommunikáció; Alapkérdés: hogyan válhat az ember együttműködővé, a másik fél valódi „partnerévé”? - Kiss Dezső
 • 3. Belső kommunikáció; A kiindulópont az együttműködés. - Kiss Dezső
 • 4. Kríziskommunikáció: A válság. A válságkommunikáció. - Kiss Dezső
 • 5. Kríziskommunikáció: A válság és a társadalom. Ki? Kinek? Mit? Mikor? - Kiss Dezső
 • 6. Kríziskommunikáció: A szükséges információk jól időzített, hiteles eljuttatása az érintettekhez és a médiához - Kiss Dezső
 • 7. Kríziskommunikáció: Stratégiák, bizalomépítés, kríziskommunikációs lépések. - Kiss Dezső
 • 8. Kríziskommunikáció: Üzenetek, panelek. Javasolt médiafelületek és azok megbízhatósága. - Kiss Dezső
 • 9. Kríziskommunikáció: Esettanulmányok. Katasztrófák, SARS-CoV (Covid-19) koronavírus járvány hazai és nemzetközi kommunikációja. - Kiss Dezső
 • 10. Médiaszereplés: A mindennapi kommunikáció és a médiakommunikáció nem ugyanaz. Napjainkban a média egy-egy témával kapcsolatban nem a megszokott arcokat, szakértőket keresi, hanem a szakembert, a hiteles megszólalót. - Kiss Dezső
 • 11. Médiaszereplés: A mindennapi kommunikáció és a médiakommunikáció nem ugyanaz. Napjainkban a média egy-egy témával kapcsolatban nem a megszokott arcokat, szakértőket keresi, hanem a szakembert, a hiteles megszólalót. - Kiss Dezső
 • 12. Média és kríziskommunikáció. Egyetértünk? Nyilvánosság – lehetőség, vagy rabszolgaság? - Kiss Dezső

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Bőhm Kornél: "Sem megerősíteni, sem cáfolni..." HVG Kiadó
Az MPRSZ kríziskommunikációs tagozatának szakmai ajánlása a koronavírussal kapcsolatos válságkommunikációs és krízismenedzsment-tevékenységre vonatkozóan – 2020 - mprsz.hu/állásfoglalások
Soós Péter János: Mindennapi PR-ünk - Gyakorlati Public Relations. Bookline

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A beadandó dolgozat témáját minden hallgató – konzultálva az előadóval – egyedileg választja meg, a dolgozatban igazolva, hogy elsajátította a tantárgy fő elemeit, birtokolja a témakörbe tartozó feladatok szakszerű és hatékony megoldásához szükséges tudást.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni megbeszélés alapján.

Vizsgakérdések

A beadandó dolgozat témáját minden hallgató – konzultálva az előadóval – egyedileg választja meg, a dolgozatban igazolva, hogy elsajátította a tantárgy fő elemeit, birtokolja a témakörbe tartozó feladatok szakszerű és hatékony megoldásához szükséges tudást.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói