A NATO stratégiai koncepciója

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-NKS-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 10 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK ÁJK BTK ETK KPVK GYTK KTK MK MIK TTK

Tematika

A NATO 1950-ben kiadott első stratégiai koncepciója megfogalmazta, hogyan képzelték az alapítók a Szövetség és annak tagállamai biztonságának területi sérthetetlenségének biztosítását.
Az elmúlt közel hét évtized alatt, a nemzetközi helyzet változásával, a fegyverkezési verseny gyorsulásával, vagy épp lassulásával (enyhülés), változott a Szövetség stratégiai koncepciójának lényege. Napjainkra pedig, okulva az Észtország elleni kibertámadás, illetve a Krím és Kelet-Ukrajna elleni hibrid hadviselés tapasztalataiból, a NATO tervezőinek elsődleges figyelme a kiber biztonság és a hibrid hadviselés felé irányul.
Az órákon a fenti témákat elemezzük Tömböl László nyugállományú mérnök vezérezredes - volt vezérkari főnök segítségével. A katonaorvos témákban Dr. Fejes Zsolt PhD orvos ezredes, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka, MH egészségügyi főnök tartja az órákat.
A hallgató megismeri a katona-egészségügy rendszerét, feladatait, felépítését. Képes lesz a katona-egészségügyi feladatok és kockázatok általános és egészségügyi vonatkozású rendszerezésére, valamint a megszerzett ismeretek tudományos alapokon történő alkalmazására. Átlátható struktúrában képes lesz rendszerezni a katona-egészségügy tervezői, szervezői feladatokat.

Előadások

 • 1. NATO stratégiák - gyakorlatvezető(k)
 • 2. NATO csúcsértekezletek katonai és gyakorlati megvalósítása - gyakorlatvezető(k)
 • 3. NATO-Oroszország - gyakorlatvezető(k)
 • 4. Magyarország és a NATO - gyakorlatvezető(k)
 • 5. Szövetségi műveletek - gyakorlatvezető(k)
 • 6. NATO-EU - gyakorlatvezető(k)
 • 7. Katonaorvoslás fogalma, jellemzői, területei. - gyakorlatvezető(k)
 • 8. Katonaorvoslás fogalma, jellemzői, területei. - gyakorlatvezető(k)
 • 9. Katonaorvoslás fogalma, jellemzői, területei. - gyakorlatvezető(k)
 • 10. A Magyar Honvédség katona-egészségügyi intézményi rendszere, feladatai, működése. - gyakorlatvezető(k)
 • 11. A Magyar Honvédség katona-egészségügyi intézményi rendszere, feladatai, működése. - gyakorlatvezető(k)
 • 12. A Magyar Honvédség katona-egészségügyi intézményi rendszere, feladatai, működése. - gyakorlatvezető(k)
 • 13. Katonaegészségügyi tervezés, szervezési feladatok. - gyakorlatvezető(k)
 • 14. Katonaegészségügyi tervezés, szervezési feladatok. - gyakorlatvezető(k)
 • 15. Katonaegészségügyi tervezés, szervezési feladatok. - gyakorlatvezető(k)
 • 16. Egészségügyi biztosítás fogalma, területei. - gyakorlatvezető(k)
 • 17. Egészségügyi biztosítás fogalma, területei. - gyakorlatvezető(k)
 • 18. Egészségügyi biztosítás fogalma, területei. - gyakorlatvezető(k)
 • 19. Katonaegészségügyi kockázatok és egészségügyi kihívások a NATO, az EU és az ENSZ rendszerében. - gyakorlatvezető(k)
 • 20. Katonaegészségügyi kockázatok és egészségügyi kihívások a NATO, az EU és az ENSZ rendszerében. - gyakorlatvezető(k)
 • 21. Katonaegészségügyi kockázatok és egészségügyi kihívások a NATO, az EU és az ENSZ rendszerében. - gyakorlatvezető(k)
 • 22. Missziós feladatok - gyakorlatvezető(k)
 • 23. Missziós feladatok - gyakorlatvezető(k)
 • 24. Missziós feladatok - gyakorlatvezető(k)

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Védelmi Központ webes felületén elérhető oktatási anyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

TVSZ szerint.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni elbírálás alapján.

Vizsgakérdések

Leadott óra anyaga, Védelmi Központ weboldalán elérhető.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói