Bűnügyi és nyomozási ismeretek

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Rendeki Szilárd

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 10 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 10 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-BNI-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A kurzus orvostanhallgatóknak/fogorvostanhallgatóknak szól, bemutatva a nyomozás, büntető igazságszolgáltatás és a modern forenzikus tudományok eredményeit, lehetőségeit. Fejleszti a "forenzikus éberséget", azaz előtérbe helyezi a sérültek ellátásánál a későbbi nyomozás során felhasználható bűnjelek, bizonyítékok felismerését, kezelését, megőrzését, dokumentálását. Segít felismerni az ellátásra jelentkezők esetében a bántalmazás, elhanyagolás jeleit. Betekintést enged a tömegszerencsétlenségeket követő komplex munka katasztrófavédelmi, rendészeti és igazságügyi szeleteibe. A kurzus frontális oktatás, hallgatói csoportmunka és gyakorlat kombinálásával valósul meg.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Bűn, bűnözés, bűnüldözés
 • 2. Bűn, bűnözés, bűnüldözés
 • 3. Kriminalisztika és forenzikus tudományok
 • 4. Kriminalisztika és forenzikus tudományok
 • 5. Helyszíni és halottszemle
 • 6. Személyi bizonyítás a nyomozásban
 • 7. Élet és testi épség elleni bűncselekmények, orvosi műhibák nyomozása és vizsgálata
 • 8. Élet és testi épség elleni bűncselekmények, orvosi műhibák nyomozása és vizsgálata
 • 9. Tömeges sérültáramlással járó kárhelyek és tömegszerencsétlenségek bűnügyi vonatkozásai
 • 10. Tömeges sérültáramlással járó kárhelyek és tömegszerencsétlenségek bűnügyi vonatkozásai

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Petrétei Dávid