Műveleti medicina alapvonalai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Rendeki Szilárd

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ

Óraszámok/félév

előadás: 18 óra

gyakorlat: 6 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-AMM-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OFA-BEV-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 25 fő számára. Campus-karok: ETK GYTK TTK

Tematika

A műveleti medicina fogalmának meghatározása után a minősített/szélsőséges helyzetekben és körülmények között történő egészségügyi ellátás sajátosságaival foglalkozunk. A tantárgy hátterének megismeréséhez a fegyveres testületek szerkezeti és irányítási rendszerét, a hazai és nemzetközi katonai szervezetek és szerződések alapvonalait is tisztázzuk. Megmutatjuk a katonaorvosi, katasztrófa orvosi és rendvédelem egészségügyi szolgálatok civil munkától eltérő specifikumait, rámutatva a különleges szakemberképzés jelentőségére.
A tantárgy oktatásában felhasználjuk a Magyar Honvédség, a Belügyminisztérium és a NATO anyagait is. Az egyes szakterületek kiváló képviselőit bevonva az oktatásba, a hallgatók közvetlen információkat nyerhetnek a terepen végzett orvosi munkáról.
Az oktatás interaktív módon történik, az egyes témakörök problémáinak megértéséhez szituációs feladatokat alkalmazunk.

Előadások

 • 1. A műveleti Medicina koncepció. A honvéd-, katona- és rendvédelem orvostan helyzete Magyarországon. - Dr. Rendeki Szilárd
 • 2. A műveleti Medicina koncepció. A honvéd-, katona- és rendvédelem orvostan helyzete Magyarországon. - Dr. Rendeki Szilárd
 • 3. A visceralis sérülések katonai sebészetének múltja és jelene (Damage Control Surgery). - Dr. Molnár F. Tamás
 • 4. A visceralis sérülések katonai sebészetének múltja és jelene (Damage Control Surgery) - Dr. Molnár F. Tamás
 • 5. MIMMS (Major Incident Medical Management and Support) dióhéjban - Dr. Nagy Bálint János
 • 6. MIMMS (Major Incident Medical Management and Support) dióhéjban - Dr. Nagy Bálint János
 • 7. Vérzéscsillapítási eszközök használata, sérültszállítási technikák bemutatása. - Tóth Andor
 • 8. Vérzéscsillapítási eszközök használata, sérültszállítási technikák bemutatása. - Nikola Róbert László
 • 9. A fegyveres testületekről - A Magyar Honvédség és a NATO felépítése. - Koltai Arnold Zoltán
 • 10. A fegyveres testületekről - A Magyar Honvédség és a NATO felépítése. - Koltai Arnold Zoltán
 • 11. A sérültellátás szintjeinek fejlődése: 1914-2019. A CCS-től a ROLE IV-ig - Dr. Molnár F. Tamás
 • 12. A sérültellátás szintjeinek fejlődése: 1914-2019. A CCS-től a ROLE IV-ig - Dr. Molnár F. Tamás
 • 13. Tömegszerencsétlenségek áldozatainak azonosítása - Dr. Petrétei Dávid
 • 14. Tömegszerencsétlenségek áldozatainak azonosítása - Dr. Petrétei Dávid
 • 15. Biológiai, vegyi és radiológiai szennyeződésnek kitett cadaverek és emberi maradványok kezelése. - Dr. Farkas Csaba Bence
 • 16. Biológiai, vegyi és radiológiai szennyeződésnek kitett cadaverek és emberi maradványok kezelése. - Dr. Farkas Csaba Bence
 • 17. Az Anatómia szerepe a Műveleti medicinában - Dr. Farkas József
 • 18. Az Anatómia szerepe a Műveleti medicinában - Dr. Farkas József

Gyakorlatok

 • 1. Terepgyakorlat
 • 2. Terepgyakorlat
 • 3. Terepgyakorlat
 • 4. Terepgyakorlat
 • 5. Terepgyakorlat
 • 6. Terepgyakorlat + Teszt

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyag: az oktatók előadás anyagai.

Saját oktatási anyag

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyag: az oktatók előadás anyagai.

Jegyzet

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyag: az oktatók előadás anyagai.

Ajánlott irodalom

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyag: az oktatók előadás anyagai.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Az utolsó három foglalkozás gyakorlat összevontan kerül megtartásra egy, a félév első előadásán egyeztetett időpontban.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Farkas József
 • Dr. Maróti Péter Dezső
 • Dr. Rendeki Szilárd
 • Koltai Arnold Zoltán
 • Nikola Róbert László
 • Tóth Andor