Orvosi rehabilitáció elméleti alapjai és gyakorlata

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

 • Dr. Cserháti Péter

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 12 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-REG-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 80 fő

Tematika

Orvosi rehabilitáció elméleti alapjai és gyakorlata
Az orvosi rehabilitáció szakmai célja a különböző tartós károsodással, fogyatékkal élő emberek funkció képességének, életminőségének javítása, hogy helyüket ismét megtalálják a társadalomban. Az akut ellátást követően az agykárosodott-, gerincvelősérült-, stroke-, poszttraumás-, valamint a gyermek-betegek komplex rehabilitációjának lehetőségeit és gyakorlatát mutatjuk be előadások és esetbemutatások keretében. Érintőlegesen egyéb szakma specifikus területeket, mint kardiológiai, pulmonológiai, pszichiátriai-addiktológiai betegek rehabilitációjának gyakorlatát is ismertetjük.

Előadások

 • 1. Rehabilitáció definiciója, alapfogalmak - Dr. Cserháti Péter
 • 2. Az orvosi rehabilitáció sajátosságai (inter-diszciplinaritás, funkcionális szemlélet). - Dr. Cserháti Péter
 • 3. A rehabilitáció csípőtáji törések, végtag- és medence traumák, műtétek után. - Dr. Cserháti Péter
 • 4. Az életminőség felmérése. A család szerepe és az elérhető rehabilitációs célok. - Dr. Csizmadiáné Dr. Nusser Nóra
 • 5. Az épített és társadalmi környezet jelentősége. - Dr. Vajdáné Dr. Tasnádi Emese
 • 6. A rehabilitáció neurológiai megbetegedések, stroke után. - Dr. Kovács Noémi
 • 7. A rehabilitáció módszerei (robot-asszisztált kezelés, neuromoduláció és stimuláció - Dr. Kovács Noémi
 • 8. Rehabilitáció végtaghiányos esetekben és amputáció után - Dr. Sarlós Gézáné (Dr. Varjú Cecilia)
 • 9. A rehabilitáció kardiológiai megbetegedések esetén. Dr. Nyárfás Géza - Dr. Sarlós Gézáné (Dr. Varjú Cecilia)
 • 10. A rehabilitáció gyermekkori megbetegedések után. - Dr. Aszmann Mária
 • 11. Rehabilitáció addiktológiai megbetegedések esetén. -
 • 12. Rehabilitáció súlyos gerincvelő sérülés után. - Dr. Cserháti Péter

Gyakorlatok

 • 1. Rehabilitációs állapotfelmérés célkitűzések
 • 2. Az orvosi rehabilitáció sajátosságai (inter-diszciplinaritás, funkcionális szemlélet).
 • 3. A rehabilitáció csípőtáji törések, végtag- és medence traumák, műtétek után.
 • 4. Az életminőség felmérése. A család szerepe és az elérhető rehabilitációs célok.
 • 5. Az épített és társadalmi környezet jelentősége.
 • 6. A rehabilitáció neurológiai megbetegedések, stroke után.
 • 7. A rehabilitáció módszerei (robot-asszisztált kezelés, neuromoduláció és stimuláció
 • 8. Rehabilitáció végtaghiányos esetekben és amputáció után
 • 9. A rehabilitáció kardiológiai megbetegedések esetén.
 • 10. A rehabilitáció gyermekkori megbetegedések után.
 • 11. Rehabilitáció addiktológiai megbetegedések esetén.
 • 12. Rehabilitáció súlyos gerincvelő sérülés után.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/3015

Jegyzet

Ajánlott irodalom

www.rehab.hu - a "Rehabilitáció" című folyóirat olvasható ezen a portálon online
www.rehab.dote.hu
www.gurulo.hu/sites/default/files/tanulmanyok/fuzet_5_kullmann.pdf

ajánlott tankönyvek:
Huszár Ilona - Kullmann Lajos - Tringer László: A rehabilitáció gyakorlata
White Book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe
Fiszter Ildikó: Mozgásszervi Rehabilitáció
Vekerdy-Nagy Zsuzsanna (szerk.): Rehabilitációs orvoslás

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Tesztvizsga a kurzus utolsó előadását követően

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

szóbeli megbeszélés alapján

Vizsgakérdések

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/3015

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Aszmann Mária
 • Dr. Birkás Gyöngyvér
 • Dr. Cserháti Péter
 • Dr. Fonay Valér
 • Dr. Kovács Noémi
 • Dr. Montskó Péter
 • Dr. Sarlós Gézáné (Dr. Varjú Cecilia)
 • Dr. Vajdáné Dr. Tasnádi Emese