Tudatos gondolkodás és viselkedési sémák

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 13 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 13 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-GVS-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 12 fő

Tematika

A tantárgy célja a hallgatók tudatos gondolkodásának és önismeretének fejlesztése. Ezek a szkillek nemcsak a tanulásban és az egyetemi közösségben, de az élet más területein is nagyon hasznosak, hiszen lehetővé teszik az objektívebb értékelést saját magunk és környezetünk tekintetében. A kurzus gondolatébresztő videók, példák és témák segítségével indít el csoportos konzultációt, ilyenek pl. a tudatos és tudatalatti viselkedési sémák, késleltetett jutalmazás, érvelési hibák és elfogultsági tényezők, mentális csapdák, valamint digitális eszközök pro és kontra. Tehát a kurzus célja olyan gondolatformáló információk megismerése és rövid megbeszélése, melyek nagyban alakítják hozzáállásunkat és viselkedésünket. A kurzust elsősorban I. és II. évfolyamos hallgatóknak szánom, de felsőbb évfolyamról is szívesen látom az érdeklődőket. Az órák 3 hosszabb alkalommal, tömbösítve lesznek megtartva.

Előadások

 • 1. Viselkedésminták és a háttérben „dolgozó” mechanizmusok. - Dr. Poór Miklós
 • 2. Érvelési hibák és elfogultsági tényezők I. - Dr. Poór Miklós
 • 3. Érvelési hibák és elfogultsági tényezők II. - Dr. Poór Miklós
 • 4. Mentális csapdák, melyekbe könnyen beleeshetünk. - Dr. Poór Miklós
 • 5. Késleltetett jutalmazás és jelentősége. - Dr. Poór Miklós
 • 6. Felelősség és felelős viselkedés. Miért nehéz „felnőttként” viselkedni? - Dr. Poór Miklós
 • 7. Elbukni és felállni. - Dr. Poór Miklós
 • 8. Generációs szakadék és információs aszimmetria. - Dr. Poór Miklós
 • 9. Digitális eszközök – pro. - Dr. Poór Miklós
 • 10. Digitális eszközök – kontra. - Dr. Poór Miklós
 • 11. Virtuális- és a valódi világ. - Dr. Poór Miklós
 • 12. A digitális média „rejtett” eszközei. - Dr. Poór Miklós
 • 13. A beadandók értékelése. - Dr. Poór Miklós

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Videók és diasorok felhasználásával áll össze a kurzus tananyaga.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus értékelése egy félévközi beadandó formájában történik.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

A kurzus értékelése egy félévközi beadandó formájában történik.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói