Gyógyszerhatástan 3. - elmélet

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGG-D3E-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGG-D2E-T teljesített , OGO-I2E-T teljesített , OGG-D3G-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A tárgy feladata a hormonrendszer, az antimikrobás szerek, a daganatellenes és az immunrendszerre ható szerek farmakológiájának a megismertetése.

Előadások

 • 1. Kortikoszteroidok I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 2. Kortikoszteroidok II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 3. Kortikoszteroidok III. - Dr. Pethő Gábor István
 • 4. Ösztrogének, antiösztrogének - Dr. Pethő Gábor István
 • 5. Gesztagének, antigesztagének - Dr. Pethő Gábor István
 • 6. Posztmenopauzális hormonterápia. Hormonális fogamzásgátlók - Dr. Pethő Gábor István
 • 7. Androgének, anabolikus szteroidok, antiandrogének I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 8. Androgének, anabolikus szteroidok, antiandrogének II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 9. Pajzsmirigy-hormonok és antitireoid szerek I. - Dr. Kriszta Gábor
 • 10. Pajzsmirigy-hormonok és antitireoid szerek II. - Dr. Kriszta Gábor
 • 11. Hipotalamusz és a hipofízis hormonjai I. - Dr. Poór Miklós
 • 12. Hipotalamusz és a hipofízis hormonjai II. - Dr. Poór Miklós
 • 13. Hipotalamusz és a hipofízis hormonjai III. - Dr. Poór Miklós
 • 14. Inzulin. Orális antidiabetikumok I. - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 15. Inzulin. Orális antidiabetikumok II. - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 16. Inzulin. Orális antidiabetikumok III. Glukagon - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 17. Parathormon, kalcitonin és D-vitamin. Az oszteropózis gyógyszeres kezelése I. - Dr. Kriszta Gábor
 • 18. Parathormon, kalcitonin és D-vitamin. Az oszteropózis gyógyszeres kezelése II. - Dr. Kriszta Gábor
 • 19. Daganatellenes szerek I. - Dr. Pethő Gábor István
 • 20. Daganatellenes szerek II. - Dr. Pethő Gábor István
 • 21. Daganatellenes szerek III. - Dr. Pethő Gábor István
 • 22. Daganatellenes szerek IV. - Dr. Pethő Gábor István
 • 23. Immunszuppresszánsok és immunmodulátorok - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 24. A rheumatidarthritis kezelésére használt szerek - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Neptun Meet Street-en elérhető, a Tanszék munkatársai által rendelkezésre bocsátott elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna (szerk.): A farmakológia alapjai, Medicina Könyvkiadó, 2020.
Rang, Dale, Ritter, Flower, Henderson: Pharmacology, 9th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2020.
B. G. Katzung (ed.): Basic and clinical Pharmacology, 15th edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2021.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Félévközi számonkérés nincs.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

Tanulmányi követelmények: a vizsgák szóbeliek, a számonkért anyagot az előadásokon és gyakorlatokon elhangzó ismeretek képezik. A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).
Vizsgakérdések:
1. A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai
2. Az agonista-receptor interakció jellemzése: koncentráció-okkupancia görbe, affinitás, dózis-hatás görbe, hatáserősség, hatékonyság
3. A jelátviteli folyamatok farmakológiai jelentősége. Tachyphylaxia és tolerancia
4. Kombinatív gyógyszerhatások
5. A gyógyszerek transzportmechanizmusai
6. A gyógyszerek felszívódása
7. A gyógyszerek eloszlása
8. A gyógyszerek biotranszformációja
9. A gyógyszerek kiürülése
10. A farmakokinetika alapfogalmainak definíciója, számítása és gyakorlati jelentősége: első- és nulladrendű kinetika, kompartmentek, biológiai hasznosíthatóság, megoszlási térfogat, clearance, abszorpciós és eliminációs felezési idő, egyensúlyi plazmakoncentráció, fenntartó és telítő dózis
11. A gyógyszerek káros hatásai és azok mechanizmusai
12. A gyógyszerek hatásait befolyásoló tényezők
13. Gyógyszerinterakciók
14. Kolinergreceptor-agonisták. Kolinészteráz-gátlók
15. Muszkarinreceptor-antagonisták
16. Perifériás izomrelaxánsok. A vegetatív ganglionokra ható szerek
17. A katekolaminok bioszintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható szerek
18. Adrenergreceptor-agonisták
19. Adrenergreceptor-antagonisták
20. Helyi érzéstelenítők
21. A kalciumcsatornák farmakológiája
22. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek
23. Diuretikumok
24. Pozitív inotrop hatású és egyéb szerek a szívelégtelenség kezelésére
25. Antianginás szerek. Regionális keringésfokozók
26. Antihipertenzív szerek
27. Antiaritmiás szerek
28. Anxiolítikumok és szedatohipnotikumok
29. Az alkoholok farmakológiája
30. Antipszichotikumok
31. Antidepresszánsok
32. Központi idegrendszeri izgatók. Nootrop szerek
33. A degeneratív központi idegrendszeri betegségek kezelésére használt szerek
34. Általános érzéstelenítők
35. Antiepileptikumok
36. Opioid analgetikumok: ópium, morfin, kodein
37. Opioid analgetikumok: félszintetikus és szintetikus szerek (antagonisták is)
38. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek: szalicilátok, paracetamol
39. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek a szalicilátok és a paracetamol kivételével
40. A köszvény kezelésére használt szerek. Adjuváns analgetikumok. Centrális izomrelaxánsok.
41. A gyógyszerabúzus alapfogalmai. Abúzus-szerek: psychotomimetikumok, nikotin és dohányzás, cannabis, gőzök és gázok
42. A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt szerek
43. Antikoagulánsok, vérlemezke-aggregációt gátló szerek
44. Fibrinolítikumok, antifibrinolítikumok, vérzéscsillapító szerek
45. A vérképzésre ható szerek
46. Hisztamin, H1- és H2-receptor-antagonisták
47. Szerotonin, szerotoninreceptor-agonisták és -antagonisták
48. Az eikozanoidok farmakológiája. Simaizomgörcs-oldók. A simaizomra (beleértve a méhizomzatot is) ható egyéb szerek
49. Az asthma bronchiale kezelésére használt szerek
50. Az allergiás rhinitis kezelésére használt szerek, köhögéscsillapítók, köptetők, nyákoldók
51. A peptikus fekély kezelésére használt szerek
52. Hánytatók, hányáscsillapítók, prokinetikus szerek, májműködésre ható szerek, enzimpótlók
53. Hashajtók, obstipánsok, a gyulladásos bélbetegségek kezelésére használt szerek
54. Kortikoszteroidok
55. Ösztrogének, antiösztrogének, gesztagének, antigesztagének
56. Posztmenopauzális hormonterápia. Hormonális fogamzásgátlók
57. Androgének, anabolikus szteroidok, antiandrogének
58. Pajzsmirigyhormonok és antitireoid szerek
59. A hipotalamusz és hipofízis hormonjai
60. Inzulin, orális antidiabetikumok. Glukagon
61. Parathormon, kalcitonin és D-vitamin, az osteoporosis gyógyszeres kezelése
62. Szulfonamidok és trimethoprim. Fluorokinolonok. Nitroimidazolok.
63. Béta-laktám antibiotikumok
64. Glikopeptidek, lipopeptidek, polimixinek, gramicidinek.
65. Aminoglikozidok, tetraciklinek
66. Makrolid antibiotikumok, chloramphenicol, linezolid, clindamycin,
67. Antituberkulotikumok. Lepraellenes szerek
68. Gombaellenes szerek
69. Herpesz- és HIV-vírusok elleni szerek
70. Hepatitisz-, influenza és RS-vírusok elleni szerek
71. Protozoonellenes szerek
72. Féregellenes szerek
73. Fertőtlenítők
74. Daganatellenes szerek: alkilező szerek, antimetabolitok
75. Daganatellenes szerek: növényi ágensek, antibiotikumok, hormonális ágensek
76. Daganatellenes szerek: biológiai terápia
77. Immunszuppresszánsok és immunmodulátorok. A rheumatoid arthritis kezelésére használt szerek

A vizsga lényeges részét képezik a tételektől függetlenül feltett, a vizsgázó általános tájékozottságot felmérő kérdések.

Vizsgáztatók

 • Dr. Pethő Gábor István
 • Dr. Poór Miklós

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói