Gyógyszermaradványok környezetünkben

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 13 óra

gyakorlat: 13 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 26 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-MDK-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 10 fő

Tematika

Életvitelünknek köszönhetőn egyre nagyobb problémát jelentenek a környezetünkbe megjelenő gyógyszermaradványok (gyógyszerhatóanyagok és azok metabolitjai). A kurzus célja, hogy betekintést adjon a hallgatóknak hogyan kerülnek ki ezek a vegyületek a vizeinkbe és termőföldekbe, hogyan követhető nyomon a jelenlétük és milyen eljárások fejlesztése folyik jelenleg is e környezeti szennyezők eltávolítására. Az előadáshoz kapcsolódó gyakorlatok során a víztisztításban ígéretes fejlesztések alapjául szolgáló szén nanoszerkezetekkel (például szén nanocsövek, grafén nanolemezkék) ismerkednek meg a hallgatók. A kísérletek során megvizsgáljuk, hogyan alkalmazhatók különféle gyógyszerhatóanyagok vízből történő eltávolítására. A gyakorlatok interaktívak, a hallgatók csoportokban előre kiadott kísérletleírások alapján dolgoznak, miközben megismerik a kísérletek elvégzésének technikáját, az eredmények értelmezésének és bemutatásának módjait.

Előadások

 • 1. A kurzus követelményeinek ismertetése. Gyógyszermaradványok és keletkezésük - Dr. Lemli Beáta
 • 2. Gyógyszermaradványok kikerülése a környezetünkbe - Dr. Lemli Beáta
 • 3. Monitoring programok I. - Dr. Lemli Beáta
 • 4. Monitoring programok II. - Dr. Lemli Beáta
 • 5. Gyógyszermaradványok vizeinkben I. - Dr. Lemli Beáta
 • 6. Gyógyszermaradványok vizeinkben II. - Dr. Lemli Beáta
 • 7. Víztisztítási eljárások I. - Dr. Lemli Beáta
 • 8. Víztisztítási eljárások II. - Dr. Lemli Beáta
 • 9. Új vízkezelési eljárások fejlesztése gyógyszermaradványok eltávolítására I. - Dr. Lemli Beáta
 • 10. Új vízkezelési eljárások fejlesztése gyógyszermaradványok eltávolítására II. - Dr. Lemli Beáta
 • 11. Új vízkezelési eljárások fejlesztése gyógyszermaradványok eltávolítására III. - Dr. Lemli Beáta
 • 12. Összegzés, tapasztalatok megbeszélése - Dr. Lemli Beáta
 • 13. Írásbeli dolgozat - Dr. Lemli Beáta

Gyakorlatok

 • 1. Tűz- és balesetvédelmi oktatás. Csoportbeosztás. Feladatok kiosztása. Jegyzőkönyvvezetésre vonatkozó követelményrendszer ismertetése. Eszközök bemutatása.
 • 2. Gyógyszerhatóanyag adszorpciója szén nanoszerkezetre I.
 • 3. Gyógyszerhatóanyag adszorpciója szén nanoszerkezetre I.
 • 4. Gyógyszerhatóanyag adszorpciója szén nanoszerkezetre I.
 • 5. Gyógyszerhatóanyag adszorpciója szén nanoszerkezetre I.
 • 6. Gyógyszerhatóanyag adszorpciója szén nanoszerkezetre II.
 • 7. Gyógyszerhatóanyag adszorpciója szén nanoszerkezetre II.
 • 8. Gyógyszerhatóanyag adszorpciója szén nanoszerkezetre II.
 • 9. Gyógyszerhatóanyag adszorpciója szén nanoszerkezetre II.
 • 10. Gyógyszerhatóanyag adszorpciója szén nanoszerkezetre III.
 • 11. Gyógyszerhatóanyag adszorpciója szén nanoszerkezetre III.
 • 12. Gyógyszerhatóanyag adszorpciója szén nanoszerkezetre III.
 • 13. Gyógyszerhatóanyag adszorpciója szén nanoszerkezetre III.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Patrick J. Sinko: Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, e.g. 6th edition ISBN 978-0-7817-9766-5

Saját oktatási anyag

Az előadás diái elektronikus formában.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Patrick J. Sinko: Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, e.g. 6th edition ISBN 978-0-7817-9766-5

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Egy írásbeli dolgozat elfogadható szintű (min. 60%) megírása a 13. előadáson. Az írásbeli dolgozat kérdései megegyeznek az előadások anyagával. Gyakorlatról elfogadott jegyzőkönyv leadása.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség pótlásra.

Vizsgakérdések

Az írásbeli dolgozat kérdései megegyeznek az előadások anyagával.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Lemli Beáta