Gyógyszerhatástan kérdezz-felelek 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-HQ1-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGG-D1E-T egyidejű felvétel , OGG-D1G-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A tantárgy célja, hogy kiegészítse és elmélyítse azokat az ismeretanyagokat, amelyeket a hallgatók a Gyógyszerhatástan 1. elméleti és gyakorlati oktatás keretében mggszereznek. További célja az előadásoknak, hogy a jelenleg forgalomban lévő gyógyszerekkel, és azok alkalmazásával kapcsolatos aktuális és naprakész információkat szerezzenek a hallgatók.

Előadások

 • 1. Farmakodinámiai kérdések 1. - Dr. Horváth Ádám
 • 2. Farmakodinámiai kérdések 2. - Dr. Horváth Ádám
 • 3. Farmakodinámiai kérdések 3. - Dr. Horváth Ádám
 • 4. Farmakodinámiai kérdések 4. - Dr. Horváth Ádám
 • 5. Vegetatív idegrendszeri kérdések 1. - Dr. Horváth Ádám
 • 6. Vegetatív idegrendszeri kérdések 2. - Dr. Horváth Ádám
 • 7. Vegetatív idegrendszeri kérdések 3. - Dr. Horváth Ádám
 • 8. Vegetatív idegrendszeri kérdések 4. - Dr. Horváth Ádám
 • 9. Kvalitatív farmakokinetikai kérdések 1. - Dr. Horváth Ádám
 • 10. Kvalitatív farmakokinetikai kérdések 2. - Dr. Horváth Ádám
 • 11. Kvalitatív farmakokinetikai kérdések 3. - Dr. Horváth Ádám
 • 12. Kvalitatív farmakokinetikai kérdések 4. - Dr. Horváth Ádám
 • 13. Kvantitatív farmakokinetikai kérdések 1. - Dr. Horváth Ádám
 • 14. Kvantitatív farmakokinetikai kérdések 2. - Dr. Horváth Ádám
 • 15. Kvantitatív farmakokinetikai kérdések 3. - Dr. Horváth Ádám
 • 16. Kvantitatív farmakokinetikai kérdések 4. - Dr. Horváth Ádám
 • 17. Kardiovaszkuláris gyógyszertani kérdések 1. - Dr. Horváth Ádám
 • 18. Kardiovaszkuláris gyógyszertani kérdések 2. - Dr. Horváth Ádám
 • 19. Kardiovaszkuláris gyógyszertani kérdések 3. - Dr. Horváth Ádám
 • 20. Kardiovaszkuláris gyógyszertani kérdések 4. - Dr. Horváth Ádám
 • 21. Kardiovaszkuláris gyógyszertani kérdések 5. - Dr. Horváth Ádám
 • 22. Kardiovaszkuláris gyógyszertani kérdések 6. - Dr. Horváth Ádám
 • 23. Helyi érzéstelenítők gyógyszertani kérdései - Dr. Horváth Ádám
 • 24. Konzultáció - Dr. Horváth Ádám

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nincs

Saját oktatási anyag

Az oktatási anyagok elérhetőek lesznek pdf formátumban a Neptun rendszerben.

Jegyzet

Nincs

Ajánlott irodalom

Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna, Ferdinándy Péter: Farmakológia és klinikai farmakológia, 2019., ISBN: 978 963 226 738 8

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félévi előadások során a hallgatók 10 darab rövid teszt jellegű számonkérést írnak - az előző heti órai anyagból -, amelyek összepontszáma adja majd a félévi érdemjegyet. A félév elfogadásának minimum feltétele, hogy a tesztek összpontszámának 51 %-a elérésre kerüljön. Az egyes teszteken nincs minimum elérendő pontszám! Megajánlott jegyek a következő osztályozási renddel szerezhetőek: 50 % alatt elégtelen, 51-60 % - elégséges, 61-70 % közepes, 71-80 % jó, 81-100 % jeles. 50 % alatti eredmény elérése esetén a félév utolsó hetében lehetőség van egyszeri írásbeli javításra, amelynek sikertelensége esetén a vizsgaidőszak első két hetében egyszeri szóbeli javítási lehetőség áll a hallgató részére.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az órák pótlására nincs lehetőség

Vizsgakérdések

1. Farmakodinámia kérdései 1. - Receptor-agonista kölcsönhatás
2. Farmakodinámia kérdései 2. - Jelátviteli mechanizmusok
3. Farmakodinámia kérdései 3. - Kombinatív gyógyszerhatások
4. Farmakokinetika kérdései 1. - Abszorpció és megoszlás
5. Farmakokinetika kérdései 2. - Metabolizmus és kiválasztás
6. Farmakokinetika kérdései 3. - Kvantitatív farmakokinetika
7. Vegetatív idegrendszer kérdései - Szimpatikus idegrendszer
8. Vegetatív idegrendszer kérdései - Paraszimpatikus idegrendszer
9. Kardiovaszkuláris rendszer kérdései 1. - Vérnyomást befolyásoló szerek
10. Kardiovaszkuláris rendszer kérdései 2. - Szívelégtelenség kezelésére használatos szerek
11. Kardiovaszkuláris rendszer kérdései 3. - Angina kezelésére használt szerek
12. Kardiovaszkuláris rendszer kérdései 4. - Antiaritmiás szerek
13. Helyi érzéstelenítők kérdései

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói