Gyógyszerhatástan kérdezz-felelek 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-HQ2-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGG-D2E-T egyidejű felvétel , OGG-D2G-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A tantárgy célja, hogy kiegészítse és elmélyítse azokat az ismeretanyagokat, amelyeket a hallgatók a Gyógyszerhatástan 2. elméleti és gyakorlati oktatás keretében mggszereznek. További célja az előadásoknak, hogy a jelenleg forgalomban lévő gyógyszerekkel kapcsolatos aktuális és napra kész információkat szerezzenek a hallgatók.

Előadások

 • 1. Antihisztaminok farmakológiai kérdései - Dr. Horváth Ádám
 • 2. Hiperlipoproteinémiák kezelésére használt szerek farmakológiai kérdései - Dr. Horváth Ádám
 • 3. Hemosztázisra ható szerek farmakológiai kérdései 1. - Dr. Horváth Ádám
 • 4. Hemosztázisra ható szerek farmakológiai kérdései 2. - Dr. Horváth Ádám
 • 5. Szerotonerg rendszer farmakológiai kérdései - Dr. Horváth Ádám
 • 6. Eikozanoidok és simaizomra ható szerek farmakológiai kérdései - Dr. Horváth Ádám
 • 7. Vérképzésre ható szerek farmakológiai kérdései - Dr. Horváth Ádám
 • 8. Légzésre ható szerek farmakológiai kérdései 1. - Dr. Horváth Ádám
 • 9. Légzésre ható szerek farmakológiai kérdései 2. - Dr. Horváth Ádám
 • 10. Légzésre ható szerek farmakológiai kérdései 3. - Dr. Horváth Ádám
 • 11. Fekélybetegségek farmakológiai kérdései - Dr. Horváth Ádám
 • 12. Hányás, hányinger farmakológiai kérdései - Dr. Horváth Ádám
 • 13. Anxiolitikumok-szedatohipnotikumok farmakológiai kérdései farmakológiai - Dr. Horváth Ádám
 • 14. Alkoholok farmakológiai kérdései - Dr. Horváth Ádám
 • 15. Gyomor-epe-bélműködésre ható szerek farmakológiai kérdései - Dr. Horváth Ádám
 • 16. Gyulladásos bélbetegségek farmakológiai kérdései - Dr. Horváth Ádám
 • 17. Központi idegrendszerre ható szerek farmakológiai kérdései 1. - Dr. Horváth Ádám
 • 18. Központi idegrendszerre ható szerek farmakológiai kérdései 2. - Dr. Horváth Ádám
 • 19. Központi idegrendszerre ható szerek farmakológiai kérdései 3. - Dr. Horváth Ádám
 • 20. Központi idegrendszerre ható szerek farmakológiai kérdései 4. - Dr. Horváth Ádám
 • 21. Fájdalomcsillapítás farmakológiai kérdései 1. - Dr. Horváth Ádám
 • 22. Fájdalomcsillapítás farmakológiai kérdései 2. - Dr. Horváth Ádám
 • 23. Fájdalomcsillapítás farmakológiai kérdései 3. - Dr. Horváth Ádám
 • 24. Gyógyszerabúzus farmakológiai kérdései - Dr. Horváth Ádám

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nincs

Saját oktatási anyag

Az oktatási anyagok elérhetőek lesznek pdf formátumban a Neptun rendszerben.

Jegyzet

Nincs

Ajánlott irodalom

Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna, Ferdinándy Péter: Farmakológia és klinikai farmakológia, 2019., ISBN: 978 963 226 738 8

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félévi előadások során a hallgatók 10 darab rövid teszt jellegű számonkérést írnak - az előző heti órai anyagból -, amelyek összepontszáma adja majd a félévi érdemjegyet. A félév elfogadásának minimum feltétele, hogy a tesztek összpontszámának 51 %-a elérésre kerüljön. Az egyes teszteken nincs minimum elérendő pontszám! Megajánlott jegyek a következő osztályozási renddel szerezhetőek: 50 % alatt elégtelen, 51-60 % - elégséges, 61-70 % közepes, 71-80 % jó, 81-100 % jeles. 50 % alatti eredmény elérése esetén a félév utolsó hetében lehetőség van egyszeri írásbeli javításra, amelynek sikertelensége esetén a vizsgaidőszak első két hetében egyszeri szóbeli javítási lehetőség áll a hallgató részére.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az órák pótlására nincs lehetőség

Vizsgakérdések

1. Antihisztaminok farmakológiai kérdései
2. Hiperlipoproteinémiák farmakológiai kérdései
3. Hemosztázisra ható szerek farmakológiai kérdései
4. Szerotonerg rendszerre ható szerek, eikozanoidok és simaizomra ható szerek farmakológiai kérdései
5. Vérképzésre ható szerek farmakológiai kérdései
6. Légzőrendszerre ható szerek farmakológiai kérdései
7. Feklybetegség, hányás farmakológiai kérdései
8. Gyomor-, epe-, bélműködésre ható szerek farmakológiai kérdései
9. Anxiolítikumok és szedatohipnotikumok farmakológiai kérdései
10. Alkoholok farmakológiai kérdései
11. Központi idegrendszer farmakológiai kérdései 1. - antidepresszánsok és antipszichotikumok
12. Központi idegrendszer farmakológiai kérdései 2. - antiepileptikumok és neurodegeneratív betegségek gyógyszerei
13. Fájdalomcsillapítás farmakológiai kérdései 1. - Opioidok
14. Fájdalomcsillapítás farmakológiai kérdései 2. - NSAID-ok
15. Gyógyszerabúzus farmakológiai kérdései

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói