Fókuszaudit segítségével vizsgálták a kari visszajelzéseket

2023. május 11.

Egyaránt van létjogosultsága az egymás mellett működtetett OMHV és POTEcho rendszernek, szükség van egy, a hallgatók percepcióinak változására, általános elégedettségmérésre alkalmas rendszer kialakítására és feedback folyamatba illesztésére - többek között ezekre mutatott rá a pécsi orvoskaron lezajlott fókuszaudit, melynek eredményeit a közelmúltban ismertették.

A feedback folyamatokra vonatkozó fókuszaudit még 2022. júliustól októberig zajlott a karon, mely során a Minőségirányítási és Intézményfejlesztési Osztály a PTE ÁOK-n futó hallgatói feedback és feedback-jellegű tevékenységei kapcsán szeretett volna tisztán látni. Az alapos vizsgálat során az osztály munkatársai minden, a folyamatokban érintett kollégát és egységet felkerestek, a folyamat eredményeiről pedig április 4-én tartottak prezentációt.

„A hallgatói visszajelzéseket minőségirányítási rendszerünk alapelveként, továbbá az európai felsőoktatási és a nemzetközi orvosképzési standardjaként kezeljük, az EFQM rendszerben is megjelenik kritériumként. Ez egy kulcsfolyamat, amely az irányítási folyamatokra épül és összeköti a vezetés szándékát a stratégián keresztül a támogató, végrehajtó szinttel, ahol az adatgyűjtés ténylegesen zajlik” – vezette fel az audit eredményeit, illetve az azokon alapuló intézkedési javaslatokat Vida Tímea, a Minőségirányítási és Intézményfejlesztési Osztály munkatársa.

A felmérés rámutatott, hogy egyaránt van létjogosultsága az Oktatói Munka Hallgatói véleményezése (OMHV) és a közelmúltban megújult, szintén feedback célokat szolgáló POTEcho rendszernek.

Az audit során felmerült, hogy célszerű a papíralapú vizsgálatokat beépíteni lehetőség szerint a Neptun felülethez rendelt kérdőívekbe.

Igény mutatkozik egy, a hallgatók percepcióinak változására, általános elégedettség mérésre alkalmas rendszer kialakítására, annak feedback folyamatba illesztésére. Célszerű a konformitást figyelembe véve a célcsoportot évfolyamonként az adott szakaszhoz illeszkedő kérdésekkel megszólítani.

A fókuszaudit a fentieken kívül számos más adattal is szolgált. A vizsgálat például rámutatott arra, hogy a hallgatóknak megterhelő a sok visszajelzés időben, van olyan feedback, amelyhez a visszajelzésért kapott bónusz a motiváló tényező. Hiányoznak a számonkérésekre, vizsgákra vonatkozó kérdések, ez is fejlesztésre kijelölt terület.

A jövőben hasznos volna az adatgyűjtés kari szintű megtervezése, az időzítés finomhangolása, valamint felelősök kijelölése.

A Minőségirányítási és Intézményfejlesztési Osztály által lefolytatott folyamataudit összegzésében több lehetséges intézkedést is megfogalmaztak az érintett résztvevők és egységek számára. Ilyen terület például a transzparencia fejlesztése, ideértve az elégedettségmérésről történő rendszeres visszajelzéseket, továbbá az így gyűjtött információk hasznosítása. Ez a segít a Kar Vezetésének a fejlesztésben, a válaszadók pedig azt érzik, van értelme a visszajelzésnek.

Az adminisztrációs fegyelem – a Neptun tanulmányi rendszer naprakész feltöltése tantárgyra vonatkozó információkkal - javítása érdekében több lehetséges intézkedés megvalósíthatóságát jelenleg vizsgálja a Vezetés.

Az összegzés zárásában kiemelték: a folyamataudit a hasonló értékteremtő folyamatok esetében hasznos eszköz lehet az áttekintésre, rendszeres időközönként ismételve az eljárást.