Minőségirányítási és Intézményfejlesztési Osztály

Bemutatkozás

Dékán Úr és a Dékáni Vezetés új, a Kar jövőjével kapcsolatos elképzelései indokolták egy új szervezeti egység, a Minőségirányítási és Intézményfejlesztési Osztály létrehozását 2020. őszén. Az Osztály elsődleges célja a Dékáni Vezetés által szervezett és tervezett, erőforrásokkal támogatott, a Kar hallgatóinak, munkatársainak és együttműködő partnereinek megelégedettségét célzó minőségirányítási rendszer stratégiai működtetése, valamint a Vezetés elképzeléseit és céljait támogató projektek megvalósításának segítése. A szervezeti egységünk alapját a 2016. tavaszán megalakult Minőségirányítási Csoport képezi. 

Küldetésnyilatkozat

Osztályunk küldetése a Kar hallgatóinak, munkatársainak és együttműködő partnereinek segítése, támogatása és elégedettségének folyamatos növelése, ezáltal számos szolgáltatást és szakmai támogatást nyújtunk ahhoz, hogy a Kar oktatás, kutatás, gyógyítás területén maradandót alkosson.

Legfőbb célunk a minőségirányítási rendszer alkalmazásával a kar folyamatainak minőségfejlesztése, többek között a belső auditok és vezetőségi átvizsgálások segítségével. Ez a feladatunk képezi a folyamatos fejlesztés, így a saját fejlődésünk kulcsát is. Az osztály megalakulása elsősorban ezt szolgálja.

Hírek

2021. október 11.

Felkereste a pécsi orvoskart a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság

2021. szeptember 8.

Külső audit: az orvoskar működése és eredményei megfelelnek a hazai és nemzetközi minőségirányítási elvárásoknak

2021. március 12.

„A célom az, hogy ismereteim elmélyítsem a szolgáltatások minőségfejlesztésében”

2021. március 10.

Cikk jelent meg Szabó István munkatársunkról

2020. december 17.

Karácsonyi üdvözlet

Összes hír

Videók

Összes videó