Gyermekaneszteziológiai Tanszék

PTE KK AITI Gyermekaneszteziológiai Tanszék

 

A gyermekaneszteziológia utóbbi évtizedekben tapasztalt rohamos fejlődésének következtében ez a szubspecialitás jól érzékelhetően kezd önállósodni, elkülönülni az általános aneszteziológiától. Ennek oka, hogy e betegcsoport perioperatív ellátása során számos olyan speciális feladat jelentkezik, aminek korunk színvonalának megfelelő művelése az általános gyakorlattól eltérő szemléletet, ismeretanyagot, gyakorlati tudást és manualitást igényel. A PTE KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézeten belül 2016-ban Bogár Lajos Professzor támogatásával hazánkban elsőként létrejött a Gyermekaneszteziológiai Tanszék megalakításának célja az volt, hogy a fő profilként gyermekaneszteziológiát művelő kollégákat tanszéki formában egyesítse. A tanszék munkatársainak egy része teljes munkaidejében a 18 év alatti gyermekek altatását és perioperatív ellátását végzi, míg mások a felnőtt ellátás mellett kapcsolódnak be rendszeresen a gyermekkorú betegek aneszteziológiai feladataiba.

Alapításkor a Gyermekaneszteziológiai Tanszék tevékenysége három fő feladatkörben került meghatározásra, amelynek az első és legfontosabb alkotóeleme a minőségi betegellátás. Pécsett működik hazánk egyik meghatározó gyermeksebészeti és gyermektraumatológiai központja, az itt folyó műtétek sikeréhez elengedhetetlen a magas szintű aneszteziológiai ellátás biztosítása. A műtéti paletta mind a betegek életkorát, mind a beavatkozásokat tekintve rendkívül széles. Az esetenként 500-1000 gramm alatti extrém koraszülöttek anesztéziája során komoly kihívások sorával szembesülünk a vénabiztosítás, a légútbiztosítás és lélegeztetés, folyadéktervezés, anesztetikum választás és a perioperatív fájdalomcsillapítás tervezésénél egyaránt. A még fejlődésben lévő szervek fokozott veszélynek vannak kitéve az altatás során őket érő ártalmakkal szemben, így nem megfelelő anesztéziavezetés mellett a kardiorespiratorikus szövődmények mellett máj- és veseműködés, illetve a hőháztartás zavarai is könnyen kialakulhatnak, valamint az éretlen, sérülékeny központi idegrendszer szintén károsodhat. A későbbi életkorokban a gyakori gyermeksebészeti kórképek, valamint a legváltozatosabb veleszületett és szerzett rendellenességek műtéteinek perioperatív ellátásán túl a betegellátás komoly hányadát alkotják azok a műtőn kívüli beavatkozások (MRI, CT, izotóp vizsgálatok, radioterápia, endoszkópiák), amelyek vagy fájdalom, vagy mozdulatlanság igénye miatt gyermekkorban szintén altatásban történnek.

Oktatási feladataink során tanszékünk regionális képző központként a gyermekaneszteziológia medikus, graduális és posztgraduális képzésében, illetve aneszteziológus szakdolgozók tanításában vállal kiemelt szerepet. Az orvostanhallgatókkal megismertetjük a gyermekaneszteziológia sajátosságait, a szakma iránt érdeklődőknek tudományos diákköri témákat tudunk ajánlani. Dunántúl szinte összes kórházából rendszeresen fogadunk és oktatunk a szakvizsga előtti kötelező gyermekaneszteziológiai gyakorlatra érkező kollégákat, a jelentős igény miatt itt komoly „várólistával” rendelkezünk. A szakorvosok szintentartó képzésében önálló formában vagy tanfolyamok tematikájába integrálva adjuk át a legfrissebb ismeretanyagot. A képzés során az elmélet mellet nagy hangsúlyt fektetünk a manuális készségek oktatására (légút- és vénabiztosítás, ultrahang használata centrális véna vagy regionális blokkok szúrásához). Tanszékvezetőnk magyar (MGYAITT) és európai (ESPA) társaságok vezetőségi tagjaként hazai és nemzetközi kongresszusok, illetve tudományos ülések, szimpóziumok szervezésében és lebonyolításában végez értékes feladatot. Egy magyar nyelvű kézikönyv számos fejezete, valamint több, gyermekaneszteziológiával kapcsolatos segédanyag, kiadvány szintén a tanszéken folyó oktató tevékenységet tükrözi.

Kutatási munkánk az előző két tevékenységünk árnyékában idő hiányában, szükségszerűen háttérbe szorult, de a jövőben ezt a tevékenységünket is komolyan fejleszteni kívánjuk akár önálló

projektek kigondolásával, akár hazai vagy nemzetközi multicentrikus kutatásokba történő becsatlakozással.

 

Tanszékvezető: Dr Kövesi Tamás Ph.D, habil. egyetemi docens