Intenzív Terápiás Tanszék

PTE KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Intenzív Tanszék

 

Az utóbbi években rendkívül gyorsan fejlődő szervhelyettesítő technikák, az új kezelési és diagnosztikai stratégiák miatt szükségessé vált az intenzív osztályon dolgozó kollégák tanszéki formában történő összefogása.

Célunk, hogy az egyetemi klinikán dolgozó orvosok hármas tevékenységi körét ötvözve és segítve mind a betegellátás minőségét tovább fejlesszük, mind az oktatási- és a kutatási feladatokat szorosabban, jobban tervezzük és szervezük. A tanszék adta lehetőségekkel céltudatosan és rendszeresen biztosítható a tanszék dolgozóinak folyamatos továbbképzése, az új technikák naprakész elsajátítása. Mindez lehetővé teszi a magas európai szintű betegellátás biztosítását, mely egyben a PTE magyar és idegennyelvű hallgatói számára is elérhetővé teszi a betegágy melletti kiscsoportos, akár kurzusokban szervezett gyakorlati oktatását még magasabb színvonalon végezzük. Ennek feltételei a Janus Pannonius Klinikai Tömb 16 ágyas Intenzív Osztályán és járványhelyzettől függően a Rákóczi úti Klinikai Tömb 10 ágyas Intenzív Osztályán rendelkezésre állnak.

A betegellátás szemléletváltozásában jelentős szerepe volt az elmúlt években a sajnálatos módon magas mortalitással járó koronavírus pandémiának is, mely jelentős terheléssel sújtotta az intenzív osztályok valamennyi dolgozóját. De nem csak megnövekedett ügyeleti és napi munkamennyiséget jelentett, hanem egyben a társ intenzív osztályok dolgozóinak összefogását növelte, segítő, konzultációs kapcsolatainkat javította. Nagy szerepet kapott az új technikák szélesebb körű bevezetésében, ezek közül kiemelendő a veno-venosus extracorporális membrán oxigenáció (VV-ECMO), a folyamatos vesepótló kezelés (CRRT) és a cytokin adszorpciós kezelés súlyos szeptikus betegek körében, mindhárom szinte mindennapos gyakorlattá vált. Fejlődött a respiratorikus distresszben (ARDS) szenvedő páciensek non invazív és invazív speciális lélegeztetési stratégiája, a hasonfekvő pozícióban történő betegápolás és lélegeztetés módszerének elsajátítása és gyakori alkalmazása. Megemlítendő az ágy melletti ultrahang technikák jelentős előre törése, ami ugyancsak a gyorsabb diagnosztikus és terápiás ellátást segíti. Megismertük a súlyos vérzéses állapotok, vagy éppen trombótikus szövődmények kezelésében alkalmazott, legújabb, továbbfejlesztett viszkoelasztikus ágy melletti mérési technikát (ClotPro). Ennek segítségével csökkentehető az amúgy is kevés humán vérkészítmények alkalmazása, pontosan tudjuk milyen és mennyi gyógyszergyári faktor, alvadást elősegítő gyógyszer adása indokolt. A koronavírus infekció egyik szövődményeként kialakult tüdőkeringést érintő mikrorögök feloldása is ellenőrzött módon végezhető. Említést érdemlő innováció az intenzív osztályunkon bevezetett elektronikus betegdokumentációs rendszer, mellyel egyben referenciaközponttá váltunk Magyarországon.   

Feladatunknak tekintjük a gyógyító tevékenység fenti területeinek továbbfejlesztése mellett annak megismertetését más betegellátó intézményben dolgozó, vagy onnan továbbképzésre érkező kollégáknak, rezidenseknek, szakorvosjelölteknek. 

Fontosnak véljük a mai világban elvárt, koorperációban végzett kutatómunka koordinációját, mely hatékonyabb, nívósabb publikációs eredményekkel tovább növelheti egyetemünk ezirányú elismerését.  Eddig is több kutatócsoportunk bizonyította aktivitását, de szeretnénk ezirányú további egyetemi, magyarországi és nemzetközi kapcsolatokat kiépíteni.

Korábbi években és jelenleg is folyó tudományos tevékenységünk közül ismertetnénk néhányat.

PTE Sebészeti Oktató és Kutató Intézet (SOKI) kooperáció tüdőembóliás, szeptikus, égett, polytraumás, reanimált betegek kapcsán oxidatív stressz markerek, mátrix metalloprotein, mátrix metalloprotein szöveti inhibitorainak vizsgálatai. (6 PhD)

PTE Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézettel együttműködve új molekuláris mechanizmusok és gyógyszer célpontok feltárását végeztük különböző eredetű pulmonális hipertóniák, illetve tüdőembólia kezelésében. (1 PhD) 

PTE Érsebészeti Intézet és SOKI kooperációjával a carotis revaszkularizációs eljárások vizsgálata. (2 PhD)

PTE II. Belgyógyászati Klinikával közös támogatott kutatás zajlott szeptikus és égett betegek körében, a thyrozin izoformák vizsgálata. (1 PhD)

PTE KK Labormedicina Intézettel több közös biomarker, mikropartikulum kutatás zajlott és folyik jelenleg is szeptikus, veseelégtelen betegek körében. (5 PhD).

PTE KK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézettel és az LMI-vel kooperációban, elnyert OTKA támogatással zajlik 25% feletti égést elszenvedett betegek cytokin adszorbciós kezelése.

PTE AITI: Leukocita szedimentációs vizsgálatok égett és szeptikus betegek körében. (1 PhD, 2 folyamatban)

PTE KK Képalkotó Klinikával közös kooperáció: Tüdővolumetria mérésének prediktív értéke a virális és bakteriális súlyos ARDS-ben. PhD vizsgálatok folyamatban.

PTE AITI: Vitaminok és kis dózisú hidrokortizon adása virális és bakteriális szeptikus betegek kezelésében. PhD vizsgálatok folyamatban.

Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, PTE Labormedicina Intézet, PTE AITI kooperációjában: Az oxidatív stressz és a szepszis biomarkereinek vizsgálata neutropaeniás és normál fehérvérsejt-számú betegcsoporton, extracorporalis szervpótló-kezelés tükrében. PhD vizsgálatok folyamatban.

PTE Labormedicina Intézet, PTE AITI és Department of Internal Medicine, KRAGES State Hospital Oberwart kooperációjában: Die diagnostische Bedeutung von Adrenomedullin im Zusammenhang mit der Pulmonalarterienembolie und dem daraus resultierenden positiven oder negativen prädiktiven Wert. PhD vizsgálatok folyamatban.

PTE Transzlációs Medicina Intézet, PTE Labormedicina Intézet és PTE AITI kooperációjával: Intenzív osztályos kezelést igénylő szeptikus betegek hemosztázis-állapotának vizsgálata rutin és betegágy-melletti laboratóriumi mérésekkel a betegség kezdeti időszakában. Induló vizsgálat etikai elbírálás alatt.

Bőségesen adtunk és adunk lehetőséget intézetünkben az adatelemző vagy tudományos vizsgálatokhoz való csatlakozásra az egyetemi hallgatóknak. Számos magyar és idegennyelvű diplomadolgozat, helyezést elért dékáni pályamunka készült és készül jelenleg is. Az érdeklődő hallgatók csatlakozhatnak a meghirdetett tudományos diákköri tevékenységhez, legtehetségesebbek előadásukkal vívták ki a házi, az országos, és a nemzetközi TDK versenyeken intézetünk és egyben a PTE elismertségét.

Rendszeresen hirdetünk meg a régió szakorvosjelöltjeinek szakvizsgaelőkészítő tanfolyamokat, saját rezidenseinknek heti gyakorisággal végzünk online oktatást munkaidő után. Kiemelendők az Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ-al (OKIK) kooperációban zajló, speciális diagnosztikai vagy invazív technikai területet felölelő akkreditált kurzusai. Évente rendezünk aneszteziológus és intenzív szakorvosok számára szintentartó, akkreditált tanfolyamokat, ahova Magyarország csaknem valamennyi területéről érkeznek érdeklődök. Tudományos régionális kongresszusaink (MIRA, MAITT Dél-Dunántúli Szekciójának Tudományos Ülése) ugyancsak népszerűek, ahol a fiatal kollégák is tarhatnak előadást, ismertetjük PhD és kutatói tevékenységünk eredményeiből, valamint a legfrissebb európai szakmai ajánlásokból adunk ízelítőt. 

Nem elhanyagolható a PTE Egészségtudományi Kar és a PTE Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola (SZESZI) kérésére szakápolóink és orvos oktatóink által végzett gyakorlati és elméleti képzés. Itt kiemelném a leendő aneszteziológus szakasszisztens és az intenzív szakápolók oktatását. Különösképp a koronavírus pandémia igazolta, hogy milyen fontos, és még mindig kevés e két szakterület jól felkészült, tapasztalt szakdogozóinak száma.

Megemlítjük jelenleg folyamatban lévő online oktató jegyzetünket, melyet az PTE V. évfolyamos magyar-, angol és németnyelvű hallgatóknak készítünk. Előző intézetvezetőnk, Prof. Dr. Bogár Lajos szerkesztésével eddig 3 tankönyv került kiadásra a Medicina könyvkiadó segítségével („Az intenzív terápia gyakorlata” 2013, „Aneszteziológia és intenzív terápia” 3. átdolgozott, bővített kiadás 2014, majd az utóbbi címmel, mint a 4. átdolgozott, bővített kiadás 2022) melyek az aneszteziológus és intenzív terápiás szakvizsgára való felkészítés magyar nyelvű tudástárai. Jelenleg zajlik a Medicina könyvkiadó felkérésére az „Az intenzív terápia gyakorlata” című tankönyv 2. frissített, bővített kiadásának elkészítése, ennek szerkesztői jómagam és Prof. Dr. Csontos Csaba.  A könyvfejezetek naprakész, friss európai ajánlásokat is ismertető megírásában Magyarország elismert szakemberei vettek és vesznek jelenleg is részt.

Fentiek alapján elmondhatjuk, hogy az egyetemi elvárásoknak megfelelő gyógyító, kutató és oktató feladatok egymástól nem elválaszthatóak és tanszéki szervezett keretek között, kooperációban más intézetekkel sokkal magasabb színvonalon végezhetőek.

Köszönet előző intézetvezetőnknek Prof. Bogár Lajosnak és jelenlegi intézetvezetőnknek Prof. Dr. Csontos Csabának támogató segítségükért.

Tanszékvezető: Prof. Dr. Mühl Diána

Tanszékvezető helyettesek: Dr. Nagy Judit és Dr. Kiss Tamás