Fájdalomterápiás Tanszék

Fájdalomterápiás Tanszék

 

A Fájdalomterápiás Tanszék 2016-ban alakult meg az Aneszteziológia Intenzív Terápiás Intézeten belül. Legfontosabb feladata, hogy a nemzetközi és hazai fájdalomtársaságok oktatási, kutatási és terápiás irányelveinek szem előtt tartásával aktívan részt vegyen a graduális és posztgraduális képzésben, a hallgatók számára integrálja a fájdalommal kapcsolatos ismeretanyagot.

A tanszék a graduális képzésben részt kíván venni az új Fájdalom terápiás ismeretek multidiszciplináris tantárgy oktatásában, valamint a tantárgyon felül több fakultatív kurzussal kívánja bővíteni a hallgatók számára elérhető ismeretanyagot, illetve szakdolgozat és kutatási témák kiírásával segíteni a hallgatók tudományos felkészülését.

Tanszékünk kutatási tevékenysége a perioperatív fájdalomcsillapítás, az ultrahang irányítással végzett perifériás idegblokádok szerepe a nociceptív folyamatokban és a krónikus posztoperatív fájdalom kivédésben; a posztoperatív krónikus fájdalom szindróma megelőzésének és a posztoperatív kognitív deficit kivédésének mai trendjei, a krónikus trauma-műtét utáni izületi fájdalmak kezelési irányai, valamint a krónikus neuropáthiás és tumoros fájdalmak kezelésének intervenciós lehetőségei. Nyitottak vagyunk a posztgraduális képzésben a tudományos munka iránt elkötelezett, a fájdalom kutatási téma iránt érdeklődő hallgatók és szakemberek fogadására. Ezen a területen együttműködünk a Farmakológiai és Farmakoterápiai, a Bioanalitikai valamint a Magatartástudományi Intézettel.

A klinikai ismeretek oktatását a társszakmák meghívott előadóival együtt a tanszék nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező munkatársai végzik. A társszakmákkal és társ-intézményekkel közösen szervezett tudományos fórumok, konferenciák koordinálását a tanszék munkatársai folytatják.

Az oktatási feladatok mellett a tanszéket megalakító munkatársak több hazai és nemzetközi oktatási és kutatási projektben vesznek részt.

A tanszék további együttműködései a klinikai fájdalomcsillapítás területén: Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika, Radiológiai Klinika, Orthopedia Klinika, Neurológiai Klinika, Idegsebészeti Klinika, Onkoterápiás Intézet, Alapellátási Intézet Palliatív Tanszék. Szimulációs oktatási téren: Szimulációs Oktatási Központ – Mediskill Lab.

2017-től szoros nemzetközi kapcsolatot tartottunk a DONAUISAR Klinikum Deggendorf Multimodális Fájdalom Centrumával.

Vezetőségi pozíciót tartunk a MAITT UH szekciójával, a MAITT Fájdalom szekciójával – tanszékvezetőnk a MAITT UH szekció elnöke illetve a MOFT leendő elnöke. Jó kapcsolatokat ápolunk a European Pain Federation (EFIC) társasággal, a Magyarországi Fájdalom Társaságon keresztül az International Association for the Study of Pain (IASP) szervezettel. További kapcsolataink a European Society of Anaesthesiology (ESA), a European Society of

Regional Anaesthesia and Pain Therapy (ESRA), az International Anaesthesia Research Society (IARS) társaságok, melyeknek a tanszék munkatársai aktív tagjai.

Az országban egyedülállóként tanszékünk vezetője European Diploma of Pain Medicine (EFIC, Brussels 2019.) vizsgával és európai regisztrációval rendelkezik.

 

Elérhetőségek

Tanszékvezető: Dr. Almási Róbert Gyula Ph.D, habil. EDPM egyetemi docens

Cím: 7624 Pécs, Édesanyák útja 17.

Telefon: 72/536-000, 32866, *0432; Fax: 72/503-681

E-mail: almasi.robert@pte.hu