Virtuális F-O-G sebészeti gyakorlat

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Lujber László

  egyetemi tanár,
  Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 12 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-VFS-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOK-FUL-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 2 fő

Campus kurzusként elérhető 2 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A kurzus célja különféle orr- és fülsebészeti eljárások gyakorlása a 3D virtuális képalkotás használatával.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. A fül sebészeti anatómiája I.
 • 2. A fül sebészeti anatómiája II.
 • 3. Az orr és melléküregek sebészeti anatómiája I.
 • 4. Az orr és melléküregek sebészeti anatómiája II.
 • 5. Bevezető képzés a VOXELMAN virtuális sebészeti szimulátor helyes használatához.
 • 6. Kezdő fülműtétek gyakorlása VOXELMAN sebészi szimulátorral I.
 • 7. Kezdő fülműtétek gyakorlása VOXELMAN sebészi szimulátorral II.
 • 8. Kezdő melléküreg műtétek gyakorlása VOXELMAN sebészi szimulátorral I.
 • 9. Kezdő melléküreg műtétek gyakorlása VOXELMAN sebészi szimulátorral II.
 • 10. Haladó fülműtétek gyakorlása VOXELMAN sebészi szimulátorral
 • 11. Haladó orr-melléküreg műtétek gyakorlása VOXELMAN sebészi szimulátorral I.
 • 12. A tanultak gyakorlása, elmélyítése.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A 3D virtuális sebészeti rendszer szoftvere.

Jegyzet

Becker, Naemann, Pfaltz: Ear, Nose and Throat Diseases
Sanna: Temporal bone dissection manual

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlatokról a hiányzás nem engedélyezett, de az előzetes időpontok változtathatók a tantárgyfelelőssel történő előzetes egyeztetés alapján.

Félévközi ellenőrzések

Nincs

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Új további gyakorlati időpontban előzetes megbeszélés alapján pótolható a hiányzás.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Lujber László