Fül-orr-gégegyógyászat

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Szanyi István

  egyetemi docens,
  Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOK-FUL-T
 • 3 kredit
 • Általános orvos
 • Klinikai modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-PA2-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A fül-orr-gégegyógyászat elméleti és gyakorlati alapjainak ismertetése. A hallgatók elsajátíthatják a rutin diagnosztikus és terápiás módszereket. Elsősorban a fülészeti és a gégészeti diszciplínákat ismertetjük, de a garat és az orr, orrmelléküregek kezelésével is foglalkozunk. Különös hangsúllyal oktatjuk a gége és az orrgarat daganatos betegségeinek felismerését.

Előadások

 • 1. A fül anatómiája. A hallás élettana - Dr. Pytel József
 • 2. A külsőfül és középfül betegségei, komplikációk - Dr. Gerlinger Imre
 • 3. Szubjektív és objektív audiometria - Dr. Németh Adrienne Katalin
 • 4. A belső fül betegségei, közép- és belső fül implantátumok - Dr. Gerlinger Imre
 • 5. A szédülés fülészeti okai, tinnitus - Dr. Harmat Kinga
 • 6. Az orr és melléküregeinek betegségei - Dr. Piski Zalán Szabolcs
 • 7. Krónikus és daganatos melléküreg folyamatok - Dr. Lujber László
 • 8. A szájüreg gyulladásos betegségei, akut és krónikus tonsillitis - Dr. Bakó Péter
 • 9. Malignus szájüregi és oropharynx daganatok - Dr. Szanyi István
 • 10. Jóindulatú gégeelváltozások, alvási apnoe, hangképzés - Dr. Móriczné Dr. Somogyvári Krisztina
 • 11. Malignus gége és algarat daganatok - Dr. Szanyi István
 • 12. Sürgősségi kórképek a fül- orr- gégészetben - Dr. Szanyi István
 • 13. Nyálmirigyek betegségei, arcidegbénulások - Dr. Lujber László
 • 14. A nyaki terimék, és a pajzsmirigy betegségei - Dr. Révész Péter

Gyakorlatok

 • 1. Fül vizsgálata homloktükörrel, otoscoppal.
 • 2. Tubafunkció vizsgálata (Politzer-ballonozás, Ballonkatéterezés). Paracentesis, ventillációs tubus alkalmazásának indikációja.
 • 3. Fülvizsgálat demonstrálása operációs mikroszkóppal, endoscoppal.
 • 4. Koponya CT, MR fülészeti vonatkozása, cerumen és idegentest eltávolítása a külső hallójáratból, orrból.
 • 5. Klasszikus hallásvizsgálat, hangvilla vizsgálatok. Audiometria (tisztahang, beszéd audiometria). Audiológiai tesztek.
 • 6. Audiológiai leletek elemzése. Tympanometria. Stapedius reflex vizsgálata.
 • 7. Hallásjavító készülékek. Hallásszűrés, hallásgondozás.
 • 8. Gyermekkori halláscsökkenések.
 • 9. Spontán vestibularis izgalmi jelek vizsgálata.
 • 10. Vestibularis rendszer vizsgálata: video fejimpulzusteszt, caloricus ingerlés. Electronystagmographia (ENG).
 • 11. Nervus facialis funkcióinak vizsgálata. Perifériás jellegű arcidegbénulások.
 • 12. Meningeális jelek vizsgálata. Otogén és rhinogén agyhártyagyulladás tünetei
 • 13. Külső orr és az orrüreg vizsgálata homloktükörrel, Orrüreg vizsgálatának demonstrálása endoscoppal.
 • 14. Orr és melléküregek vizsgálata Rtg. és CT-vel, koponya CT képek demonstrálása. FESS.
 • 15. Orrvérzés ellátása.
 • 16. Septum haematoma ellátása. Punctio, incisio.
 • 17. Nyak vizsgálata tapintással. A nyak radiológiai vizsgálatának lehetőségei.
 • 18. Pajzsmirigy vizsgálata.
 • 19. Szájüreg és mesopharynx vizsgálata homloktükörrel. Nyálkahártya érzéstelenítés.
 • 20. Hypopharynx endoscopos demonstrálása. Peritonsillaris tályog megnyitása.
 • 21. Epipharynx vizsgálatának demonstrálása: a. Rhinoscopia postereior.
 • 22. Endoscopos és fiberoscopos orr, orr-garat vizsgálat, c. Epipharynx feltárás
 • 23. Gége vizsgálata: a. Indirect laryngoscopia, b. Direct laryngoscopia, c. Fiberoscoppal.
 • 24. Laryngectomisáltak rehabilitációja.
 • 25. Gégebetegségek tünetei. Felső légúti szűkület klinikai tünetei.
 • 26. Tracheotomia, conicotomia. Trachea kanülök és kezelésük.
 • 27. Dysphagia. Nyelés vizsgálata: nyelési rtg., próba. Tápszonda levezetése.
 • 28. PEG

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Répássy: Fül-orr-gégészet fej-nyak-sebészet

Saját oktatási anyag

Gerlinger: Tünetorientált fül - orr - gégészet
Bauer: Fül-orr-gégészeti propedeutica jegyzet
Pytel J.: Audiologia, 1996
Lujber: Fül-, Orr-, Gégegyógyászat. Gyakorlatos könyv magyar orvostanhallgatók részére

Jegyzet

Bauer: Fül-orr-gégészeti propedeutica jegyzet

Ajánlott irodalom

Gerlinger: Tünetorientált fül - orr - gégészet

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs lehetőség

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlás lehetőségéről az oktatóval kell konzultálni

Vizsgakérdések

A vizsga 3 részből áll:
I. Homloktükör segítségével végzendő:/online oktatás esetén demonstrálandó
1. Fül vizsgálata
2. Rhinoscopia anterior
3. Szájüreg és mesopharynx vizsgálata
4. Gégetükrözés


II. A. Demonstrálandó vizsgálatok, tesztek.
1. Hallásvizsgálat (Sb., Tb., hangvilla)
2. Szédülés ágymelletti vizsgálata
3. Nervus facialis funkciójának vizsgálata
4. Epipharynx vizsgálata
5. Meningealis jelek vizsgálata, otogen és rhinogen intracranialis szövődmények tünetei.
6. Nyak vizsgálata

II. B. Diagnosztikus és therápiás eszközök használatának demonstrálása
1. Orrvérzés ellátása
2. Paracentézis, ventillációs tubus
3. Tápszonda levezetése, PEG, sebészi gastrostoma
4. CT, MR
5. Peritonsillaris tályog megnyitása
6. Idegentest eltávolítása az orrból, fülből. Cerumen eltávolítása.
7. Septum-, othaematoma ellátása
8. Trachea kanülök, kezelésük.

III. Elméleti vizsgakérdések
1. Tisztahang audiometria, beszéd audiometria
2. Otoakusztikus emisszió, agytörzsi kiváltott válasz audiometria
3. A fülkagyló és külső hallójárat betegségei
4. A dobhártya betegségei, a külső hallójárat benignus, malignus betegségei
5. Savós középfülgyulladások (akut, krónikus)
6. Gennyes középfülgyulladások (akut, krónikus)
7. A gennyes középfülgyulladások szövődményei
8. Perifériás arcidegbénulás.
9. A belsőfül megbetegedései, fejlődési rendellenességei, öröklődő siketség
10. A halántékcsont sérülései (hosszanti, haránttörések)
11. Otosclerosis, tympanosclerosis
12. A belsőfül folyadékterei, Méniére-betegség, a belsőfül toxikus léziói
13. A hallóideg tumorai, zajártalom
14. Tinnitus
15. Halláscsökkenések fajtái, hallásrehabilitáció.
16. Cochlearis implantatio
17. Alvási apnoe syndroma
18. Az orrmelléküregek benignus, malignus tumorai
19. A gátolt orrlégzés okai
20. Rhinitisek
21. Akut és krónikus rhinosinusitis
22. A nyálmirigyek benignus, malignus tumorai
23. Nyaki duzzanatok differenciál diagnosztikája (nyaki régiók I-VII-ig, nyaki áttétetek eredete)
24. A szájüreg és mesopharynx gyulladásos betegségei (peritonsillaris tályog)
25. A szájüreg, garat, gége, nyelőcső prekancerózus állapotai
26. A szájüreg és garat malignus elváltozásai (orrgarat malignus tumorai is)
27. A szájüreg. gége, garat malignus tumorainak klinikai jelei, tünetei
28. A gége akut, krónikus gyulladásai, akut epiglottitis, az epiglottis phlegmonosus gyulladása, epiglottis tályog
29. A gége benignus tumorai. Dysphonia.
30. A gége malignus tumorai (supraglotticus, glotticus, subglotticus), TNM rendszer
31. A nyak kongenitális elváltozásai, benignus tumorai
32. Thyreoiditisek, a pajzsmirigy malignus tumorai
33. A felső légúti stenosis tünetei, conicotomia, tracheotomia
34. Bronchus idegentestek, oesophagus idegentestek
35. Dysphagia okai és kezelése
36. Vertigo a fül-orr-gégészeti gyakorlatban

Vizsgáztatók

 • Dr. Bakó Péter
 • Dr. Gerlinger Imre
 • Dr. Lujber László
 • Dr. Németh Adrienne Katalin
 • Dr. Piski Zalán Szabolcs
 • Dr. Pytel József
 • Dr. Révész Péter
 • Dr. Szanyi István

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bakó Péter
 • Dr. Burián András
 • Dr. Gerlinger Imre
 • Dr. Harmat Kinga
 • Dr. Háromi István
 • Dr. Kovács Márton
 • Dr. Móriczné Dr. Somogyvári Krisztina
 • Dr. Németh Adrienne Katalin
 • Dr. Nepp Nelli
 • Dr. Piski Zalán Szabolcs
 • Dr. Pytel József
 • Dr. Révész Péter
 • Dr. Szanyi István
 • Dr. Tóth István