Fül-orr-gégegyógyászat fogorvostanhallgatóknak

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Szanyi István

  egyetemi docens,
  Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFK-FUL-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Klinikai modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFP-PO2-T teljesített

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 42 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A fül-orr-gégegyógyászat elméleti és gyakorlati alapjainak ismertetése. A hallgatók elsajátíthatják a rutin diagnosztikus és terápiás módszereket. Elsősorban a garat és az orr, orrmelléküregek kezelésével foglalkozunk, de a fülészeti és a gégészeti diszciplinákat is ismertetjük. Különös hangsúllyal oktatjuk a szájüreg és az orr-garat daganatos betegségeinek felismerését, valamint ezek összefüggését a fogászattal és a szájsebészettel.

Előadások

 • 1. Bevezetés - Dr. Németh Adrienne Katalin
 • 2. Otitis media acuta/chronica - Dr. Révész Péter
 • 3. Audiológia - Dr. Németh Adrienne Katalin
 • 4. Acut és chronicus rhinosinusitisek - Dr. Piski Zalán Szabolcs
 • 5. Melléküreg tumorok - Dr. Bakó Péter
 • 6. Felső-légúti szűkület jelei, conicotomia, tracheotomia. Bronchus és oesophagus idegentestek - Dr. Németh Adrienne Katalin
 • 7. Szájüregi, garat tumorok - Dr. Szanyi István
 • 8. Jó- és rosszindulatú gégerákok - Dr. Burián András
 • 9. Nyálmirigyek betegségei - Dr. Lujber László
 • 10. Otoneurológia - Dr. Harmat Kinga
 • 11. Nyaki blokk disszekciók - Dr. Háromi István
 • 12. Arcfájdalmak - Dr. Gerlinger Imre
 • 13. Fül-orr-gégészeti kórképek a szájüregben - Dr. Lujber László
 • 14. Alvási apnoe - Dr. Móriczné Dr. Somogyvári Krisztina

Gyakorlatok

 • 1. Fülvizsgálat homloktükör segítségével. Külső hallójárat, dobhártya betegségei
 • 2. Fiberoscop és az operációs mikroszkóp használata szájüreg és fül vizsgálatára. Idegentest eltávolítás.
 • 3. Hallásvizsgálatok (Sb., Tb., hangvilla, audiometria)
 • 4. Spontan vestibularis izgalmi jelek vizsgálata, caloricus vizsgálat
 • 5. Nervus facialis funkcióinak valamint a meningealis jelek vizsgálata.
 • 6. Orr, orrgarat vizsgálata homloktükörrel, endoscoppal, FESS
 • 7. Orrvérzés ellátása
 • 8. Szájüreg vizsgálata
 • 9. Algarat, gége vizsgálata. Tápszonda levezetés.
 • 10. Nyálkahártya érzéstelenítés, peritonsillaris tályog megnyitás
 • 11. Trachea kanülök és kezelésük. Tracheotomia, Conicotomia
 • 12. Képalkotó eljárások a fül-orr-gégészetben
 • 13. Hallásjavító készülékek, implantátumok.
 • 14. Fülkürt funkció vizsgálata, paracentesis, ventillatiós tubus

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Répássy: Fül-orr-gégészet fej-nyak-sebészet

Saját oktatási anyag

Gerlinger: Tünetorientált fül - orr - gégészet
Lujber: Fül-, Orr-, Gégegyógyászat. Gyakorlatos könyv magyar orvostanhallgatók részére

Jegyzet

Bauer: Fül-orr-gégészeti propedeutica jegyzet

Ajánlott irodalom

Gerlinger: Tünetorientált fül - orr - gégészet

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Szóbeli félévközi számonkérés, szóbeli kollokvium, szóbeli utóvizsga/javítóvizsga

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Gyakorlatról való hiányzás pótlását az oktatóval kell megbeszélni

Vizsgakérdések

A vizsga 3 részből áll:
I. Homloktükör segítségével végzendő:
1. Fül vizsgálata
2. Rhinoscopia anterior
3. Szájüreg és mesopharynx vizsgálata
4. Gégetükrözés
5. Epipharynx vizsgálata

II. A. Vizsgálatok elvégzése
1. Hallásvizsgálat (Sb., Tb., hangvilla)
2. Spontán vestibuláris izgalmi jelek
3. Nyaki nyirokcsomó vizsgálat
4. Nervus facialis funkciójának vizsgálata
5. Meningealis jelek vizsgálata

B. Diagnosztikus és terápiás eszközök használatának demonstrálása
1. Orrvérzés ellátása
2. Nyálkahártyák érzéstelenítése
3. Tápszonda levezetése
4. Arckoponya CT, MR felvételek értékelése
5. Audiogramok és BERA leletek elemzése
6. Peritonsillaris tályog megnyitása
7. Idegentest eltávolítása az orrból, fülből. Cerumen eltávolítása.
8. Septum haematoma ellátása
9. Trachea kanülök, kezelésük
10. Fiberoscop használata: orr, epipharynx és gége vizsgálata.

III. Elméleti vizsgakérdések
1. Tisztahang audiometria, beszédaudiometria
2. Objektív audiometria (tympanometria, stapedius reflex, BERA)
3. A fülkagyló és a külső hallójárat betegségei, daganatai. A dobhártya megbetegedései (sérülések, a dobhártya izolált gyulladása, myringitis)
4. Hurutos középfül gyulladások. Gennyes középfülgyulladások és szövődményeik
5. A n. facialis bénulása (idiopathiás, rheumás vagy ún. Bell-féle arcidegbénulás). Otosclerosis
6. A belsőfül megbetegedései ( traumák, öröklődő nagyothallás, Méniere-betegség)
7. Zaj okozta halláskárosodások. Tinnitus, acusticus neurinoma
8. Belsőfül vérellátási zavarai, presbyacusis, hirtelen halláscsökkenés, cochlearis implantatum)
9. Alvási apnoe szindróma
10. A külső orr betegségei, fejlődési rendellenességek, sérülések, gyulladásos megbetegedések (furunculus nasi), daganatok
11. Orrlégzést akadályozó betegségek, orrüreg gyulladásos megbetegedései. Rhinitis allergica
12. Az arckoponya, a melléküregek és a frontobasalis terület sérülései
13. A melléküregek gyulladásos megbetegedései. Az orr és melléküregek daganatai.
14. Sialioadenitisek. Nyálmirigy daganatok. (Jóindulatú, rosszindulatú daganatok).
15. Nyirokcsomó gyulladások a nyakon. A nyaki duzzanatok differenciál diagnózisa.
16. Gyulladásos betegségek a szájüregben és a garatban (abcessus peritonsillaris)
17. Praecancerosus elváltozások a szájüreg, garat, gége és a nyelőcső területén.
18. Malignus tumorok a szájüregben és a garatban. (epipharynx tumorok)
19. A gége acut és krónikus gyulladásos betegségei
20. Epiglottitis acuta, Epiglottitis phlegmonosa
21. A gége jóindulatú, rosszindulatú daganatai, Gégerákok TNM beosztása
22. A nyaki nyirokcsomók daganatos megbetegedései
23. A pajzsmirigy gyulladásos és daganatos megbetegedései
24. A felsőlégúti szűkület jelei. Conicotomia, tracheotomia
25. Bronchus idegentest, oesophagus idegentest, Dysphagia

Vizsgáztatók

 • Dr. Bakó Péter
 • Dr. Burián András
 • Dr. Gerlinger Imre
 • Dr. Harmat Kinga
 • Dr. Háromi István
 • Dr. Lujber László
 • Dr. Móriczné Dr. Somogyvári Krisztina
 • Dr. Németh Adrienne Katalin
 • Dr. Piski Zalán Szabolcs
 • Dr. Révész Péter
 • Dr. Szanyi István

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Kovács Márton
 • Dr. Németh Adrienne Katalin
 • Dr. Nepp Nelli
 • Dr. Tóth István