Fül-orr-gégészet - gyakorlati készség fejlesztés

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Lujber László

  egyetemi tanár,
  Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 12 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-GKF-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOP-PA2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 2 fő

Campus kurzusként elérhető 2 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A kurzus célja, hogy a hallgatók az ügyeleti vagy ambuláns betegellátásban történő aktív részvétel során gyakorlati készségeiket bővítsék és elmélyítsék. A kurzus során a hallgatók a megadott időpontokra (ambuláns, hétköznapi vagy hétvégi ügyelet) az intézet titkárságán iratkozhatnak fel. A tantárgy elfogadásához összesen 30 óra gyakorlatot kell teljesíteni, min. 5 részletben. A kurzus végén gyakorlati vizsgán kell beszámolni 5 kötelezően elsajátított (lásd gyakorlati foglalkozások) és 3 önállóan elsajátított (a hallgató által választott) készségről.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Készségfejlesztő gyakorlat
 • 2. ..
 • 3. ..
 • 4. ..
 • 5. ..
 • 6. ..
 • 7. ..
 • 8. ..
 • 9. ..
 • 10. ..
 • 11. ..
 • 12. ..

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Fül-orr-gégészet tantárgy egyetemi tananyag.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tantárgyfelelőssel történő egyeztetés alapján

Vizsgakérdések

Nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Lujber László