Fülsebészeti műtéttan

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 8 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 22 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-FSM-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-PA2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 4 fő

Tematika

A kurzus célja a mikroszkópos fülsebészeti eljárások bemutatása és gyakorlása humán cadaver sziklacsonton az élő műtétek során végzett lépések szerint.

Előadások

 • 1. A sziklacsont anatómiai felépítése I. - Dr. Révész Péter
 • 2. A fülsebészeti eszközpark bemutatása, a sziklacsont előkészítése a disszekcióhoz. - Dr. Révész Péter
 • 3. Fülsebészeti műtétek I. (paracentesis, grommet insertio) - Dr. Révész Péter
 • 4. A sziklacsont anatómiai felépítése II. - Dr. Révész Péter
 • 5. Fülsebészeti műtétek II. (mastoidectomia, tympanoplastica) - Dr. Révész Péter
 • 6. Fülsebészeti műtétek III. (posterior tympanotomia, cochlearis implantáció, nyitott technikájú tympanoplastica, subtotalis petrosectomia) - Dr. Révész Péter
 • 7. Modern közép-, és belső fül implantátumok: mikor? kinek? melyiket? - Dr. Gerlinger Imre
 • 8. Endoszkópos fülsebészet - Dr. Szanyi István

Gyakorlatok

 • 1. Humán cadaver sziklacsont fülsebészeti anatómiájának demonstrálása
 • 2. A sziklacsont előkészítése a disszekcióhoz
 • 3. Mikroszkópos fülvizsgálat gyakorlása, parancentesis és grommet insertio a gyakorlatban
 • 4. Kidolgozott sziklacsont részletes anatómiai ismertetése
 • 5. Tympanoplastica I/B demonstrálása, temporális fascia behelyezés gyakorlása
 • 6. Mastoidectomia bemutatása
 • 7. Mastoidectomia gyakorlása
 • 8. Mastoidectomia gyakorlása
 • 9. Posterior tympanotomia, cochlearis implantáció bemutatása, gyakorlása
 • 10. Posterior tympanotomia, cochlearis implantáció gyakorlása
 • 11. Nyitott technikájú tympanoplastica, radikális üreg kivitelezése
 • 12. A nervus facialis kidolgozása
 • 13. Subtotalis petrosectomia
 • 14. A hallgatói munka értékelése

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Gerlinger és mtsai.: Fülészeti mozaikok

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félév végén a hallgatók egyéni teljesítményének értékelésére kerül sor.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tantárgyfelelőssel történő egyeztetés alapján

Vizsgakérdések

Nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Révész Péter