TDK

TDK témáink

-

A zsírsavak igen fontos szerepet játszanak az emberi szervezetben és számos gyermekgyógyászati kórképben (elhízás, diabetes, gyulladásos bélbetegségek) találtak eltérést az egészségesek értékeitől a zsírsavellátottságban. Bizonyos kórképekben a diéta kiegészítése zsírsavszupplementációval a terápia részét is képezheti.

Az utóbbi években ismét fontos téma lett a csecsemőtáplálás, ezen belül a szoptatás támogatása és a hozzátáplálás. A hozzátáplálás területén belül a legfontosabb témakör az új ételek, illetve az allergének bevezetésének ideje és szerepe a későbbi allergiák kialakulása szempontjából.

Az anya táplálkozása a várandósság alatt és a szoptatáskor hatással van nem csak az anya egészségi állapotára, a magzat és újszülött idegrendszeri fejlődésére, de befolyásolhatja a gyermek későbbi egészségi állapotát is.

A bizonyítékokon alapuló orvoslás (BAO) új megközelítést jelent a mindennapi orvosi gyakorlatban, ahol figyelembe vesszük a rendelkezésre álló szakirodalom eredményeit és rangsoroljuk a vizsgálat minősége alapján, majd az eredmények kritikus kiértékelése alapján alkalmazzuk azokat a gyakorlatban.

-

-

-

A cerebralis paresis a központi idegrendszer sérülésére visszavezethető állapot, a mozgás egészséges fejlődésének elmaradásával jár. Számos kísérő tünete lehet, epilepszia, a mentális fejlődés elmaradása, érzékszervi károsodások. 1000 gyermekből 2-3 érintett. Vizsgálatainkba a Dél-Dunántúl területén élő mozgássérült gyermekeket vonjuk be. Komplex klinikai és képalkotó vizsgálataik segítségével a cerebralis paresis aetiológiáját próbáljuk megfejteni.

A perinatális ellátás személyi és technikai feltételeinek jelentős fejlődésével a koraszülöttek és patológiás újszülöttek túlélése jelentősen javult az elmúlt két évtizedben. A diagnosztika és a bizonyos esetekben a terápiás lehetőségek nagyarányú előrelépésével megnőtt a krónikus, neurológiai tünetekkel bíró gyermekek száma. A laikus véleménye szerint a mozgássérült vagy értelmi sérült, epilepsziás gyermek életminősége rosszabb. Irodalmi adatok szerint azonban ezek a gyerekek ugyanolyan boldogok, mint egészséges kortársaik. Így van ez?

Társtémavezető: Dr. Vető Ferenc

A Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján kb. 30 évvel ezelőtt kezdődött a különböző aetiológiájú újszülött- és csecsemőkori hydrocephalusok komplex kezelése a PTE Idegsebészeti Klinikájával szoros kollaborációban. Az elmúlt 20-30 év alatt több száz gyermek került shunt műtétre. Vizsgálatainkban a shuntműtött gyermek ellátásával, rövid és hosszú távú nyomonkövetésével szerzett tapasztalatainkat kívánjuk összefoglalni.

A témát olyan kreatív orvostanhallgatóknak ajánlom, akik érdeklődnek az informatika iránt (is). Honlap kialakításával próbáljuk meg felmérni, hogy vajon segít-e a betegséggel kapcsolatos információk megszerzésében, az adekvát tájékoztatásban. A hallgató feladata lesz az epilepsziával kapcsolatos szakmai irodalom keresése, feltöltése és a betegek, szülők részéről feed back beszerzése.

-

-

-

Epekövesség kapcsán csecsemő és gyermekkorban alkalmazott terápiás vonatkozások.

A Meckel diverticulum gyermekkori jellegzetességeinek vizsgálata

-

Klinikánkon gondozott gyulladásos bélbetegségben szendveő gyermekek körében alkalmazott biológiai terápia felmérése: kezelés indikációi, hatásossága, időtartama, komplikációi, kimenetel.

-

Klinikánkon PEG beültetésen átesett gyermekek nyomonkövetése: indikációk, tápláltsági állapot változása, PEG viselés időtartama, komplikációi, kimenetel.

-

-

-

-

-

-

-

Társtémavezető: Dr. Bokor Szilvia

-

.

A HELENA, ENERGY, IDEFICS Európai Uniós projektek adatainak feldolgozása alapján történnek a vizsgálatok, illetve a jelenleg folyó I. Family Európai Uniós projekt felméréseibe lehet bekapcsolódni.

Társtémavezető: Dr. Bokor Szilvia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Társtémavezető: Dr. Harangi Ferenc

A cystás fibrózis - más néven mucoviscidosis - az egyik leggyakoribb veleszületett genetikai betegség, melynek előfordulási gyakorisága hazánkban 1:4000.  Az ismert szervi tünetek (légúti érintettség, gastrointestinalis szövődmények, endokrin komorbiditások, csont érintettség) mellett a betegség bőrgyógyászati manifesztációi jóval ritkábbak, erről átfogó magyarországi felmérést nem végeztek. Vizsgálatunk során a cystás fibrosishoz társuló bőrtüneteket (aquagen keratoderma, cutan vatsculitis, periorificialis erythema, acrodermatitis enteropathica) szeretnénk felmérni kérdőíves módszerrel a magyarországi CF központokban gondozott betegek körében. 

-

Társtémavezető: Dr. Major Judit

-

-

Társtémavezető: Dr. Péterfia Csaba

-

Társtémavezető: Dr. Major Judit

-

-

-

-

-

Korszerű középfül-sebészeti rekonstrukciós eljárások irodalmi áttekintése, üvegionomer cement felhasználása a medícínában és ezen belül a fülsebészetben, előnyök-hátrányok kifejtése. Állatkísérletben (nyúl) a glass ionomer cement egyik komponensének, az alumíniumnak a belsőfülbe jutásának vizsgálata perilympha minták elemzésével. Az incudo-malleolaris ízület cementtel történő fixálását követően a preparátumok hisztológai vizsgálata, esetleges ankylosis detektálása. Incudo-stapediális ízület helyreállítása cementtel, hisztológiai vizsgálatok. Stapes superstuctura pótlása glass ionomer cementtel és autogen corticalis csont columellával, hisztológiai vizsgálatok. Különböző üvegionomer cementek (pl.:resin modified) felhasználhatóságának vizsgálata a dobüregben, szöveti tolerabilitás megítélése, védő nyálkahártya burok képződés megfigyelése implantátum körül, idegent típusú reakció keresése.

-

-

-

Társtémavezető: Dr. Leibinger Evelin

-

-

-

Társtémavezető: Dr. Ottóffy Gábor

-

Társtémavezető: Dr. Biró Ede

-

Társtémavezető: Dr. Biró Ede

-

Társtémavezető: Dr. Molnár Gábor

-

Társtémavezető: Dr. Vincze Áron

A Meckel – diverticulum elsősorban a gyermekkorban okoz tüneteket, de fellnőtt korban is előfordul. A kutatás  célja a klinikum mösszehasonlitása a gyermek- és fellnőttkorban.

-

-

-

A pectus excavatum műtéti korrekciója gyakran gyermekkorban megtörténik, a korábbi invazív műtéti technikát egy u.n. minimál invazív váltotta fel. (MIRPE - Minimally Invasive Repair of Pectus Excavatum) A műtét hosszú távú eredményességét eddig döntően subjectív módszerekkel értékelték, hisz az ionizáló sugárterhelés kockázata miatt a mellkasi CT végzése kontraindikált.

Az általunk kidolgozott mérési módszernek köszönhetően noninvazív módon objektív adatokat nyerünk, melyek alkalmasak a műtéti eredmények hosszú távú követésére.

-

-

Társtémavezető: Dr. Kardos Dániel

negyedéveseknek ajánlott

Társtémavezető: Dr. Ottóffy Gábor

-

Társtémavezető: Dr. Kardos Dániel

ötödéveseknek ajánlott

-

A húgyhólyag veleszületett vagy szerzett beidegzési zavarainak kezelése komplex szemléletmódot igényel. A cél a betegek jó vesefunkciójának megőrzése, megfelelő életminőség biztosítása mellett. A nemzetközi protokollok a jelenleg alkalmazotthoz képest proaktívabb kezelést (korai önkatéterezés és antikolinerg terápia bevezetése) javasolnak. A jelen vizsgálat célja, hogy az elmúlt időszakban a klinikánkon neurogén hólyag miatt gondozásba került betegek állapotát felmérjük, különös figyelmet fordítva az önkatéterezés és az antikolinerg terápia megkezdésének időpontjára. A diákköri munkát negyed éves orvostanhallgatóknak ajánljuk.

-

-

Társtémavezető: Dr. Hartmann Ágnes

-

Társtémavezető: Dr. Ottóffy Gábor

Témavezető: Dr. Horváth Gábor, egyetemi adjunktus, Dr. Ottóffy Gábor, egyetemi docens

A gyermekkori nephrosis szindróma kezelése a vesebipsziás lelet tükrében.