Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Kutatás

TDK témáink

Társtémavezető: Dr. Aschermann Zsuzsanna

A dopamin agonista kezelés és az impulzus kontroll zavar kapcsolata Parkinson kórban

Hazánkban évente mintegy 25 ezer akut stroke esemény történik, amely esetek túlnyomó többségében a mentőszolgálat végzi az első ellátást. Kiemelten fontosak a korán meghozott diagnosztikus és terápiás döntések, valamint a betegutak korai megszervezése. Kutatásainkban a prehospitális ellátás szerepét vizsgáljuk az akut ischaemiás stroke ellátásban és optimalizálási lehetőségeket vizsgálunk.

A primer ciliumok szerepe a cuprizone által indukált kísérletes demyelinizációs modellben

A repetitív transzkraniális mágneses stimuláció szerepe a neurológiai kórképek kezelésében

Társtémavezető: Dr. Ács Péter

A sclerosis multiplex állatkísérletes modelljeinek neuropathológiai vizsgálata

A tünetek megjelenésétől a betegség diagnózisáig eltelt idő és annak klinikai jellemzői myasthenia gravisban

A vékony-rost neuropathia (SFN) a polyneuropathiák egy speciális típusa, ahol az Adelta és C rostok szelektív károsodása alakul ki, a klinikai tüneteket ennek megfelelően a neuropathiás fájdalom uralja.

A munka célja a Neurológiai Klinika beteganyagának elemzése: az idiopathiás és a szekunder SFN betegek összegyűjtése, az etiológiai faktorok elemzése. A vizsgálat során kiértékeljük a punch biopsziával nyert mintákat és összevetjük a klinikai adatokkal. A neuropathiás tüneteket nemzetközileg elfogadott pontozó skálákkal rögzitjük, valamint elkészítjük a betegek kvantitatív sensoros vizsgálatát.

Társtémavezető: Dr. Horváth Réka

Agyi lateralizáció vizsgálata egészségesekben és epilepsziás betegekben

Társtémavezető: Dr. Horváth Réka

Agyi lateralizációt befolyásoló tényezők

A munka során elemezzük az ALS betegek klinikai kórlefolyását, elektrofiziológiai, izombiopsziás és MRI vizsgálati
eredményeit.

Kísérletes munka, mely során megismerkedhetsz a stimulátor beültetés technikájával, a műtét alatti elektrofiziológiai vizsgálatokkal és az elektrofiziológiai jelenségek értékelésével.

Társtémavezető: Dr. Ács Péter

Az elsődleges ciliumok és a cuprizone által kiváltott kísérletes demyelinizáció kapcsolata

Társtémavezető: Dr. Ács Péter

Az oligodendroglia sejtek fejlődése és a cuprizone által kiváltott kísérletes demyelinizáció

Az akut ischaemiás stroke a világ egyik vezető haláloka és a tartós rokkantság egyik leggyakoribb előidézője. Az elmúlt években számos előrelépés történt a diagnosztikus eszközök és a terápiás lehetőségek fejlődésének terén, azonban egyelőre akut stroke-ban is jól használható biomarkert/biomarker panelt nem sikerült találni. Kutatásainkban a stroke diagnosztizálásában, a terápiás döntések meghozatalatában és a hosszútávú kimenetelek előrejelzésében alkalmazható biomarkereket keresünk. Kutatásaink felölelik a proteomika, a metabolomika és a transzkriptomika területeit is.

Társtémavezető: Dr. Tóth Márton

COVID 19 vírusfertőzés lehetséges neurológiai vonatkozásainak elemzése, a PTE KK Neurológiai Klinikán kezelt beteganyagból készült adatbázis felhasználásával.

Nagyérelzáródás esetén egyértelmű evidencia van arra, hogy az eret elzáró thrombus mechanikus eltávolítása javítja a funkionális állapotot és a halálozást csökkenti. Distalisabb, kis ereket érintő elzáródások esetén az irodalomban kevesebb evidencia áll rendelkezésre.

A munak során a Neurológhiai Klinika által gondozott dystrophia myotonicás betegek klinikai, genetikai és szövettani (izombiopsziás) leleteinek elemzése történik.

Társtémavezető: Dr. Pál Endre

Gyógyszerrezisztens epilepsziás betegek rezektív epilepsziasebészeti műtétét követően keletkezett mintáik kórszövettani feldolgozása. Az alapdiagnosztikán felül immunhisztológia is a metodikai tárban szerepel. A festéseket a tudomány legújabb eredményeinek megfelelően szükség esetén megújítjuk.

Társtémavezető: Dr. Horváth Réka

Fokális és generalizált epilepsziás betegek vizsgálata a legmodernebb MR technikák alkalmazásával

Gyógyszerrezisztens epilepsziás betegek számára a rezektív műtét nyújt lehetőséget a rohammentességre. A rohammentes kimenetelben pozitív prediktív értékkel bíró faktorok meghatározása a fő célja a munkának.

Gyógyszerrezisztens epilepsziás betegek számára a rezektív műtét nyújt lehetőséget a rohammentességre. Azonban MR-negatív esetekben, valamint diszkordáns vizsgálati eredményekkel bíró MR-pozitív esetekben intracranialis EEG elvégzése válik szükségessé, az epileptogén zóna meghatározása és ezt követően a rezektív műtét elvégzése céljából. Pathológiás és fiziológiás nagyfrekvenciás oszcillációk  elemzése, a rohammentes kimenetelben pozitív prediktív értékkel bíró faktorok meghatározása a fő célja a munkának.

Az akut stroke kezelésében 4.5 órán belül intravenás thrombolysisre, nagyérelzáródás esetén pedig mechanikus thrombectomiára is van lehetőség. A két kezelési modalitás egymást követő alkalmazása befolyásolhatja a kimenetelt, prognózist.

A Roland teszt ("home town walking teszt") során kialakult változások elemzése kvantitatív EEG és fMRI segítségével 16 egészséges jobbkezes alany részvételével.
A vizsgálat eredménye alapján epilepsziasebészeti beavatkozások megítélését könnyíthetjük meg (kétoldali vagy egyoldali hippocampus aktiváció érhető-e el).
 
Témában foglalkoztatott hallgatók száma: 1

Társtémavezető: Dr. Darnai Gergely

Kognitív funkciók vizsgálata sclerosis multiplexben

Társtémavezető: Dr. Pusch Gabriella

Neurológiai Klinikán krónikus neurogén fájdalom miatt vizsgált és kezelt betegek vizsgálata, állapotának követése, adatainak feldolgozása.

Angol és magyar nyelvű számolás, valamint sikeres memóriaelőhívás hatását vizsgáljuk az egyi elektromos tevékenységre kvantitativ EEG vizsgálómódszer segítségével.
 
Témában foglalkoztatott hallgatók száma: 1

A munka célja dystrophia myotonicában szenvedő betegek comb és lábszárizomzatának morfológiai elemzése, kvantitativ mérések és betegség progressziójának követése

Láz provokálta epilepsziás rohamok – Dravet spektrum betegség klinika és genetikai aspektusai felnőttkorban

Irodalmi áttekintés. Amennyiben kísérletes munka érdekel, úgy javasoljuk a „Mély agyi stimulációs kezelés hatékonyságának vizsgálata” című témakiírást.

Mély agyi stimulációs kezelés 25 éves múltra tekint vissza. Annak ellenére, hogy világszerte már több mint 100.000 beteg részesült mély agyi stimulációs kezelésben, a módszer hatásmechanizmusa még nem kellőképpen tisztázott. A téma keretén belül funkcionális képalkotás segítségével próbáljuk a hatásmechanizmust megismerni.

Kísérletes téma, mely során lehetőséget biztosítunk a mély agyi stimulátor beültetésen átesett betegeknél bekövetkezett javulás vizsgálatára. A betegek állapotfelmérése részben önállóan betegvizsgálattal, részben videofelvétel alapján végezhető előzetes betanítást követően. Amennyiben irodalmi munka érdekel, úgy javasoljuk a „Mély agyi stimuláció alkalmazása Parkinson- kórban, esszenciális tremorban és disztóniában” című témakiírást.

A munka során a Neurológiai Klinika mitochondrialis betegeinek szindrómákba sorolása, regiszter készítése, az izombiopsziás minták elemzése.

A munka során megismerkedhetnek a myopathiák klinikai vizsgálatai protokolljával, elsősorban a funkcionális vizsgálatokkal (kvantitativ izomerő mérés, 6 perces járásteszt, stb.) és az izombiopszia értékelésével. A Neurológiai klinika myopathiás betegeinek regiszter készítése.

MR-kompatibilis EKG vizsgálatok a magasabb szellemi funkciókat és fájdalmat kísérő vegetatív tünetek elemzésére

Társtémavezető: Dr. Ács Péter

Neuroimmunológiai betegségek klinikai lefolyása és a jelenleg alkalmazott kezelések hatékonysága

A munka célja, hogy összefoglaljuk a Neurológiai Klinikán diagnosztizált és kezelt paraneoplasiás szindrómás betegek klinikai adatait. A munka magában foglalja mind a központi idegrendszeri (pl. cerebellaris degeneráció, limbicus encephalitis), mind a perifériás idegrendszeri (pl. neuropathia, Lambert-Eaton szindróma, myositis) kórképeket. A munka során összegyűjtjük a klinikai adatokat, a kivizsgálási stratégiát áttekintjük, a lehetséges specifikus (immun) diagnosztikai teszteket értékeljük.

A téma az érdeklődésednek megfelelően lehet irodalmi és kísérletes is. Lehetőséget biztosítunk, hogy bekapcsolódj a Neurológiai Klinikán folytatott gyógyszeres, műtéti vagy egyéb non-invazív technikák hatékonyságának klinikai vizsgálatába. Előzetes betanítást követően részben önállóan is végezhető.

Nagyér elzáródás okozta ischemiás strokeban sokszor több órával az ictust követően kerülnek primer ellátásra a betegek. Perfúziós CT technikával qvantifikálható a még megmenthető terület nagysága, így szelekciós eszközként használható az endovascularis ellátásra alkalmas betegek kiszűrésében.

A munka célja, hogy az elmúlt évek során, a Neurológiai Klinikán diagnosztizált polyneuropathiás betegek anyagát áttekintsük.

Az elektrofiziológiai vizsgálatok alapján a betegeket axonalis, vagy demyelinisatios csoportba soroljuk, majd az elkészített kiegészítő vizsgálatok alapján etiológiai szerint osztályozzuk betegeket.

Összehasonlítjuk a tünetek eloszlását a különböző típusokban, a liquorvizsgálat eredményét, valamint a kezelésre adott választ.

A későbbiekben specifikus biomarker vizsgálatokat tervezünk a betegek liquor és serummintáiból, azaz ELISA módszerrel mérünk neurofilament fehérjét, ami az axonjárosodásra ad információt, myelin fehérjéket (pl. MOG, MAG, )valamint a "nodopathiákban" szerepet játszó ellenanyagokat (pl. gangliozid, Neurofascin, CNTN2, NF155, NF186).

Társtémavezető: Dr. Darnai Gergely

Pszichoterápiás lehetőségek sclerosis multiplexben

Terápiarezisztens epilepszia DBS (mélyagyi stimulációs) kezelése

Terápiarezisztens epilepszia vagus ideg stimulációs kezelése 

Kísérletes munka, mely során lehetőséget biztosítunk a Parkinson-kórban és az esszenciális tremorban észlelhető remegés műszeres vizsgálatára. A vizsgálat előzetes betanítást követően részben önállóan is végezhető.

Társtémavezető: Dr. Gyimesi Csilla

Video-EEG monitorozás helye az epilepszia diagnosztikájában