Rezidens képzés

Rezidens képzés

A Pécsi Tudományegyetem Alapellátási Intézete már 1994-ben kidolgozta a szakorvosképzés tematikáját.

A szakképzés alapvető célja, hogy a képzési időszak végére a háziorvos rezidens szerezze meg mindazon képességet (elméleti tudást, gyakorlati készséget, szakmai attitűdöt), amely lehetővé teszi, hogy az egészségügyi alapellátásban a legmagasabb szakmai elvárások szerint végezze munkáját.

A szakképesítés megszerzését a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet, a 28/2022. BM rendelet16/2010 (IV.15.) EüM rendelet és a 162/2015. (VI.30.) Kormányrendelet szabályozza.

A háziorvos szakképzés (36 hó) tartalmilag két fő részre tagozódik.

  1. A törzsképzési program 28 hónapos szakasza a főbb klinikai diszciplinákat foglalja magában, a minimális gyakorlati idő meghatározásával. A törzsképzési időszakot vizsgával fejezi be a szakorvos jelölt.
  2. A szakgyakorlat 8 hónapos ideje alatt speciális szakmai képzésre kerül sor, amit a jelölt háziorvosi praxisban tutor irányítása mellett teljesít.

A szakképzési tervben előírt gyakorlatokat „teljes körűen akkreditált” vagy „részakkreditált” kórházak, kórházi osztályok, háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisokban teljesítik a képzésben részt vevő rezidensek. A szakorvos jelölt a program indulásakor pontos szakképzési tervet kap, aminek maradéktalan teljesítése szükséges a szakvizsgára bocsátáshoz.

JELENTKEZÉS

A háziorvos állások betöltése a rendeletben meghatározott rendszerbevételi eljárás során történik.

A támogatott rezidensképzésre való jelentkezés a következő dokumentumok benyújtásával lehetséges:

  • Jelentkezési lap és csatolmányai (önéletrajz, nyelvvizsga bizonyítványok, többletpontokra vonatkozó igazolások). A jelentkezési lap az oldal alján található linkre kattintva letölthető.
  • Motivációs levél
  • Diploma másolat (kivéve a diplomaszerzés évében jelentkezők esetében)  

Ezeket a dokumentumokat a sagi.eszter@pte.hu e-mail címre kérjük elküldeni.

A háziorvostan rezidensi jelentkezés során szakmaspecifikus tantárgyak (a szakmaspecifikus tárgyak listája az oldal alján található linkre kattintva letölthető): belgyógyászat, gyermekgyógyászat, neurológia, pszichiátria, sebészet.

A rendszerbevételi eljárás szakmai anyaga az egyetemi képzés alatt oktatott szakmaspecifikus tantárgyak ismeretanyaga.

A következő rendszerbevételi meghallgatás időpontja: 2024. június 25.

Jelentkezési határidő: 2024. június 15. 

A belépés tervezett időpontja: 2024. szeptember 1. 

A jelentkezőket a rendszerbevételi bizottság meghallgatja és dönt a felvételről.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakképzésben szereplő gyakorlatok teljesítését a gyakorlati helyek vezetői a Leckekönyvben aláírásukkal igazolják. Az egyes képzési programok teljesítése előfeltétele a rotációban soron következő tantárgy elkezdésének, ettől csak egyedi esetekben, külön engedéllyel térhetnek el. A leckekönyvet a törzsképzési vizsga előtt be kell mutatni! Amennyiben hiányoznak a gyakorlati igazolások, törzsképzési vizsgára nem bocsájtható a rezidens!

A praxisgyakorlatok tartalmi javítását céloztuk meg a háziorvosok számára kidolgozott Hatásköri Lista elemeket felölelő Praxis leckekönyv kötelező alkalmazásával. Ez a háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisgyakorlatok során teljesítendő feladatokat, az ajánlott eset számokat tartalmazza.

A háziorvos tutorral történő kapcsolattartás, konzultáció és a folyamatos betegellátás érdekében a rezidens a klinikai képzés alatt hetente fél napot (lehetőleg délután) praxisban is dolgozik. Fontos, hogy a törzsképzési programban előírt gyakorlatok ebben az esetben elsődlegességet élveznek!

A szakképzés teljes ideje alatt havonta egy alkalommal fél napos Alapellátási Intézeti képzésen kell részt venni rezidenseknek, amely hagyományos folyóirat referálóból és/vagy esetmegbeszélésből áll.

Törzsképzési vizsga: 

Törzsképzési/részvizsga minden évben február első hetében, áprilisban és szeptember első felében kerül megrendezésre. A vizsgán való részvétel feltétele a befejezett törzsképzés.

Esettanulmányok leadása a vizsga előtt 1 hónappal, vagyis a törzsképzés befejezése előtt 1 hónappal!

Követelmények a szakgyakorlati idő (8 hó) alatt:

  • 2 hónap vegyes (falusi) praxisgyakorlat akkreditált oktatóorvos felügyeletével
  • Részvétel ügyeletekben
  • Részvétel 1 alkalommal 25 órás (3 napos) háziorvosi kötelező szinten-tartó továbbképzésen

 

Szakvizsga

Fél évvel a szakvizsga előtt jelentkezni kell a Nemzeti Vizsgabizottságnál (május és november)

Esettanulmányok leadása az Alapellátási Intézet részére a vizsga előtt 30 nappal kötelező.

Szakvizsga tételsor

 

Jelentkezési lap (rezidensképzésre)

Szakmaspecifikus tárgyak jegyzéke

Területi tiszteletbentartás, vármegyék

Praxis program I., II. tájékoztató

 

Esettanulmány útmutató (Törzsképzési -, és szakvizsgához)

 

Háziorvostan törzsképzési és részvizsga szóbeli tételsor

 

Részvizsga anyagok és írásbeli kérdések a 2022.09.01. utáni belépőknek:

A családorvostan elmélete és gyakorlata 1.

A családorvostan elmélete és gyakorlata 2.

A családorvostan elmélete és gyakorlata 3.

A családorvostan elmélete és gyakorlata 4.