Kutatás

Az Alapellátási Intézetben az alábbi kutatócsoportok működnek. A munkacsoportok által az elmúlt 5 évben megjelentetett közlemények a Publikációs Lista menüpontban találhatóak meg.

Hospice-Palliatív Munkacsoport

Munkacsoport vezető: Dr. Csikós Ágnes

Demencia munkacsoport

Az időskori demencia a következő évtizedek kiemelt közegészségügyi kérdése lesz Európában. A demográfiai mutatók ismeretében Magyarországon is fokozódó kihívást jelent. Társadalmi, gazdasági jelentősége miatt fel kell hívni az egészségügyi döntéshozók figyelmét a problémára, valamint az egészségügyi ellátórendszernek is fel kell készülnie. Ezen belül a háziorvosok - kapuőr funkciójuk okán – kiemelt szerepet játszanak.

Vizsgálataink középpontjában a háziorvosok szerepvállalásával kapcsolatos kérdések állnak. A fókuszban a szűrés és diagnosztika, a gondozás és a hozzátartozók támogatásának háziorvosi vonatkozásai szerepelnek.

A munkacsoport vezetője: Dr. Heim Szilvia, egyetemi adjunktus (szilviaheim@gmail.com)

 

Orvosképzés, szakképzés

Az Alapellátási Intézet fontos feladata a posztgraduális képzés megszervezése, valamint a képzés folyamatos értékelése, felülvizsgálata, a mindenkori igényekhez való átalakításának elősegítése. Ennek megfelelően az intézet kutatási tevékénységéhez tartozik az orvosképzés és szakképzés monitorozása, valamint az ezen eredmények megjelentetése közlemények, tankönyvfejezetek, módszertani ajánlások formájában.

Alapellátás – betegellátás

Az Alapellátásban dolgozó munkatársak, mint első ellátók, a betegségek igen széles spektrumával találkoznak. Az intézetben megjelenő kutatási eredmények is ezt tükrözik, a betegellátás teljes palettájából jelennek meg közlemények.

Alapellátás - működés, finanszírozás, fertőzésjelentés, COVID

Az Alapellátási Intézet monitorozza a háziorvoslás mindennapi működését, a betegellátáshoz kötődő, azonban nem a közvetlen betegellátást szolgáló tevékenységeket, a praxisok ilyen irányú gyakorlatait, és ezen adatokat tudományos folyóiratokban közli.