Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Bemutatkozás

A PTE ÁOK Alapellátási Intézet részt vesz a Pécsi Tudományegyetemen folyó graduális és posztgraduális oktatásban, hazai és nemzetközi kutatási programokban, valamint a palliatív betegek ellátásában. Intézetünkben három tanszék működik: a Családorvostani Tanszék, a Foglalkozás- és Munkaegészségügyi Tanszék, valamint a Hospice-Palliatív Tanszék. Oktatóink magyar, angol és német nyelven tartanak kötelező és választható kurzusokat, az oktató családorvosi praxisok pedig a gyakorlati képzés bázisát biztosítják.

Munkatársaink számos szakterületen végeznek kutatásokat hazai és nemzetközi szinten egyaránt, emellett több oktatónk részt vesz témavezetőként a PTE PhD képzéseiben.

Küldetésnyilatkozat

A PTE ÁOK Alapellátási Intézete a Dél-Dunántúli régió meghatározó jelentőségű tudásbázisaként változatos formában végzett tudás-szolgáltatásaival maximális mértékben hozzájárul a régió háziorvos, foglalkozás-orvostan orvos és palliatív orvos utánpótlásának és folyamatos továbbképzésének biztosításához, tudományos munkájuk szakmai támogatásához, illeszkedve a gyorsan és alapvetően átalakuló szakmai, társadalmi-gazdasági kihívásokhoz. Ennek keretében:

 • graduális és szakképzési programjával és a palliatív orvoslás licenc képzési programjával igyekszik magas szintű elméleti és gyakorlati tudást biztosítani az orvostanhallgatóknak, szakorvos jelölteknek és a licencképzésben részt vevőknek
 • az Intézetben végzettséget, illetve ismereteket szerzett szakorvosok a hazai és az európai munkaerőpiacon egyaránt versenyképes szakképzettséget kapnak
 • továbbképzési szolgáltatásaival, programjaival törekszik kielégíteni a régió mindenkori mennyiségi és minőségi igényeit
 • tudományos tevékenységét képzési programjaival összhangban alapvetően a háziorvoslás, foglalkozás-orvoslás és palliatív orvoslás tudományának fejlődéséhez illeszkedve szervezi
 • egyéb szolgáltatásaival (szaktanácsadás, rendezvények és fórumok szervezése, stb.) nagymértékben hozzájárul a háziorvosok, foglalkozás-orvosok és palliatív orvosok tudásrégiójának kiépüléséhez.

Annak érdekében, hogy Intézetünk ezt a küldetést teljesítse, működését a következő fontos értékekre alapozza:

 • tevékenységének szerkezetét, szervezeti felépítését, működési szabályait, személyi és tárgyi feltételeit a változó környezethez alkalmazkodva, rugalmasan alakítja, miközben folyamatosan fejleszti versenyképességét (szakmai hangsúlyát)
 • ennek során a nemzetközi mércét és színvonalat célozza meg
 • folyamatosan szélesíti és mélyíti a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét, hogy minél eredményesebben működhessen
 • kiemelt figyelmet fordít a magyarországi társegyetemekkel való szoros kooperáción alapuló szakmai tudáscentrum kialakítására
 • működésében kiemelten fontos irányelv a szakmai minőségre törekvés, amelynek érdekében folyamatosan figyeli és értékeli a szakmákban történő változásokat
 • arra törekszik, hogy hallgatóinak, partnereinek, dolgozóinak igényeit, elvárásait maximálisan kielégítse
 • a szakképzésben és licencképzésben résztvevők számára biztosítja a korszerű, gyakorlat orientált szakmai készségek elsajátítását
 • olyan szakembereket bocsát ki, akik biztos alapokra épülő, konvertálható gyakorlati készségekkel rendelkeznek, képesek tudásukat folyamatosan megújítani. Ehhez kiterjedt kapcsolatrendszert működtet.
 • folyamatosan biztosítja a vélemények állandó visszacsatolását a képzési programokba
 • oktató és nem oktató dolgozóinak minden lehetőséget megteremt a szakmai fejlődésre, önmegvalósításra. Annak tudatában, hogy az Intézet versenyképessége mindenekelőtt az oktatókon múlik, a lehetőségek keretén belül mindent megtesz azért, hogy a személyi állomány színvonala, csapatszelleme, elégedettsége és állandó fejlődésre való törekvése a legmagasabb követelményeket is kielégítse
 • Intézetünk képzési, továbbképzési, rendezvényszervezési, információs és tájékoztatási szolgáltatásai a regionális szakmai centrum szerepét szolgálják