Családorvosi Tanszék bemutatkozása

Graduális képzés keretében 4 kötelező tantárgy oktatása folyik Intézetünkben. A Bevezetés az orvosi kommunikációba kurzussal célunk a betegellátás során egy pozitív attitűd kialakítása. Ezt kommunikációt fejlesztő tréningekkel, szituációs játékokkal kívánjuk elérni, továbbá praxisgyakorlat keretében biztosítjuk az orvostanhallgatók számára a napi orvos-beteg kapcsolat szépségeinek és kihívásainak megtapasztalását. A Családorvostan tantárgy célja a családorvoslás specifikumainak bemutatása, főként eset-alapú oktatása. A szigorló év során kéthetes praxisgyakorlatra kerül sor, melynek során differenciál diagnosztikai feladatok megoldása, összegzés, epikrízis készítés, beteg-edukáció stb. elsajátítása a hallgató feladata. A kötelező tantárgyak mellett számos elektív és fakultatív kurzus közül választhatnak hallgatóink.

A postgraduális képzés legfontosabb eleme a háziorvosi szakképzés. A támogatott rezidensi, illetve az átképzési (Praxis-I, Praxis-II) program teljesítése után Intézetünkben sikeres vizsga esetén családorvos szakképesítés megszerzésére van lehetőség. A szakorvos jelölt szakmai ismereteinek bővítését és készségeinek fejlesztését a tutorok aktív támogatása biztosítja. A háziorvosi rezidensképzés törzsképzési programjában a rezidensek a családorvosi alapgyakorlat keretében 5 hónapot és emellett heti fél napot töltenek háziorvosi praxisban tutor irányítása mellett, ahol az egy rezidens - egy tutor kapcsolatban ismerkednek a háziorvosi team szerteágazó munkájával. A szakgyakorlat teljes idejében (8 hónap) már magasabb szinten, a teljes önállóság felé haladva teszik mindezt.

A postgraduális képzés másik fontos eleme a családorvos szakorvosi továbbképzés. Ennek keretében minden évben két alkalommal megrendezzük a „Családorvosi kötelező szintentartó” tanfolyamot, aminek sikeres elvégzése szükséges a szakorvosi tevékenység folytatásához. Emellett számtalan pontszerző szakmai továbbképzést szervezünk háziorvosok részére társszakmák meghívott előadóinak közreműködésével.

A Családorvosi Tanszék fentieken túlmenően támogatja a kollégák tudományos munkáját, egyéb szolgáltatásaival (szaktanácsadás, szakmai rendezvények és fórumok szervezése, stb.) hozzájárul a háziorvosok munkájának sikeres és magas színvonalú végzéséhez.