Oktatók akkreditálása

PTE Alapellátási Intézet oktató családorvosai

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés kizárólag szakképzésre akkreditált helyen történhet. Az akkreditált képzőhelyi minősítésre pályázni kell, és maximum 4 éves időtartamra szól.

Az idevonatkozó részletes szabályokat a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet és módosításai tartalmazzák.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) országosan egységes űrlapot állított össze.

 

A teljes akkreditációs folyamatot online, portál alapon kezeljük.

AZ AKKREDITÁCIÓ LÉPÉSEI:

  1. Regisztráció – Egészségügyi szolgáltató regisztrációja (aki még nem regisztrált a www.reny.hu oldalon);
  2. Visszaigazolás a megadott e-mail címre;
  3. Adatok feltöltése, továbbítás az egyetem felé elektronikusan;
  4. Pályázat nyomtatása, aláírása és elküldése postai úton (Szak-és Továbbképző Központ 7624 Pécs, Szigeti u. 12.).

A RENY PORTÁL MŰKÖDÉSÉRŐL TELJES KÖRŰ TÁJÉKOZTATÓ AZ ALÁBBI LINKEN ÉRHETŐ EL:

reny.hu

TECHNIKAI SEGÍTSÉG:

Martin Dániel (daniel.martin@aok.pte.hu vagy 06/30-306-0521).

 

A pályázatok megküldése folyamatos, azonban lejárt akkreditáció mellett nem fogadhat rezidenst/szakorvosjelöltet a praxisába!