Klinikai kutatás alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-KKA-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-MET-T teljesített , OOA-OET-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 8 fő

Tematika

A kurzus célja a hallgatók bevezetése a klinikai kutatás alapjaiba, beleértve a kutatási terv összeállítását, a mérési módszerek megválasztását, azok feldolgozását, az eredmények publikálásának és a projektmenedzsment alapvető kérdéseit. A kurzus hybrid formában kerül megrendezésre elektronikus oktatási oktatási anyagok, illetve személyes konzultációk kombinációjaként.

Előadások

 • 1. Bevezetés - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 2. SMART-B megközelítés - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 3. A vizsgálati kérdés - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 4. Irodalomkutatás - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 5. Mérési kategóriák - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 6. Adatgyűjtés, adatbázisok - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 7. Statisztika - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 8. Projekt menedzsment alapjai - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 9. Emberi erőforrások - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 10. Pénzügyi kérdések - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 11. Publikáció – szóbeli - Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • 12. Publikáció – írásos - Dr. Schlégl Ádám Tibor

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Basics of Clinical Research: Introduction to Clinical Research
Khawaja, Laura Castillo-Saavedra, Felipe Fregni, Steven D Freedman, Fabio Pinna, and Andre Brunoni
DOI:10.1093/med/9780199324491.003.0001

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A konzultációk pótlására nincs lehetőség.

Félévközi ellenőrzések

Beszámoló, kutatási terv leadása.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs.

Vizsgakérdések

A kurzus elfogadásának feltétele a három beszámoló leadása (kutatási terv, projektterv, publikációs terv), illetve megvédése.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Schlégl Ádám Tibor