Neonatal Care in the Delivery Room (Adaptation)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 6 óra

gyakorlat: 6 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OAE-UEA-T
 • 1 kredit
 • General Medicine
 • Elective modul
 • spring
Előfeltétel:

OAP-PA2-T completed , OAK-PH2-T completed

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Tematika

As a result of establishing Perinatal Intensive Care Centers, the possibility of studying physiological changes in the perinatal period became a reality within one institute. The investigation of neonatal adaptation has been an important scientific field at our department for decades. We detected basic physiologic and pathophysiologic changes with regard to the prevention of respiratory distress and hormonal influence on renal function. We investigated the effect of delivery mode on the transition from fetus to newborn. This practice-oriented course provides the possibility of studying delivery room management as well as the complications of prematurity on the short-term adaptation and long-term consequences.

Előadások

 • 1. Hormonal changes during delivery - Dr. Ertl Tibor
 • 2. Neonatal adaptation - Dr. Ertl Tibor
 • 3. Adaptation problems of preterm infants - Dr. Ertl Tibor
 • 4. Chronic diseases of preterm infants - Dr. Ertl Tibor
 • 5. Metabolic adaptation disorders in preterm infants - Dr. Ertl Tibor
 • 6. Perinatal infections - Dr. Ertl Tibor

Gyakorlatok

 • 1. Neonatal assessment in the delivery room
 • 2. Transport of preterm infants
 • 3. Monitoring sick newborns
 • 4. Methods of breathing support in newborns
 • 5. Screening and treatment of complications of prematurity
 • 6. Habilitation of sick newborns

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Notes in the lectures and practicals.

Ajánlott irodalom

John P. Cloherty (ed.): Manual of Neonatal Care, 2008
www.neonatology.com

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of absence 25% (=3 hours)

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

There is no possibility to make up for the missed classes.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Ertl Tibor