High-Risk Pregnancy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Kálmán András KOVÁCS

  associate professor,
  Department of Obstetrics and Gynaecology

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OAE-NKT-T
 • 1 kredit
 • General Medicine
 • Elective modul
 • spring
Előfeltétel:

OAK-ST1-T completed

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 40 fő

Tematika

The goal of this course is to give up-to-date information about pathophysiology of high-risk pregnancies, diagnostic pitfalls, and dilemmas of the management.
This course has been organized for students who are deeply interested in obstetrics.

Előadások

 • 1. Habitual abortions - Dr. Papp Szilárd
 • 2. Ultrasound screening of embryonic/fetal anomalies - Dr. Gomány Zsuzsanna Piroska
 • 3. Early-onset and late-onset preeclampsia - Dr. Tamás Péter István
 • 4. Preterm premature rupture of membranes - Dr. Farkas Bálint
 • 5. HELLP-syndrome - Dr. Tamás Péter István
 • 6. Dilemmas of tocolysis - Dr. Nagy Bernadett
 • 7. Pregnancies and deliveries following deep pelvic operations - Dr. Koppán Miklós Endre
 • 8. Advanced methods for the assessment of fetal well-being - Dr. Rácz Sándor Attila
 • 9. Pregnancy and cervical carcinoma - Dr. Gőcze Péter
 • 10. Pregnancy and liver diseases - Dr. Hantosi Eszter
 • 11. Non-immune hydrops foetalis - Dr. Ertl Tibor
 • 12. Twin-to-twin transfusion syndrome. Exam - Dr. Molnár Gábor

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

PowerPoint presentations (by lecturers)

Jegyzet

Hand-out of lecturers

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Written exam within the last lecture;
- Absence of 1-2 lectures: acceptable;
- Absence of 3-4 lectures: requires individual evaluation; the leader of the course may give license for examination;
- Absence more than 4 lectures: the course is not acceptable, exam is not permitted;

Félévközi ellenőrzések

Examination will be only by the end of the course.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

See above

Vizsgakérdések

- Early-onset and late-onset preeclampsia
- Preterm premature rupture of membranes
- Habitual abortions
- Ultrasound screening of embryonic/fetal anomalies
- Non-immune hydrops foetalis
- Pregnancy and cervical carcinoma
- Pregnancies and deliveries following deep pelvic operations
- HELLP syndrome
- Dilemmas of tocolysis
- Twin-to-twin transfusion syndrome
- Pregnancy and liver diseases
- Advanced methods for the assessment of fetal well-being

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói