Oktatók Ünnepe 2023

2023. május 23.

Május 17-én rendezte meg karunk vezetése az Oktatók Ünnepét, melynek házigazdái idén is dr. Reglődi Dóra és dr. Czopf László dékánhelyettesek voltak. Az ünnep célja a kar kiváló oktatóinak, oktatásszervezőinek elismerése és megbecsülése, az oktatói motiváció támogatása, valamint az oktatás minőségének a fejlesztése.

Idén a 2022-ben végzett hallgatók írásbeli záróvizsgához kapcsolódó voksai, valamint új elemként a Neptunban megjelenő, két féléves szavazataik alapján osztották ki a díjakat, és - ahogyan az elmúlt években is – a dékáni vezetés, valamint az intézetvezetők és a klinikaigazgatók is jelöltek kiváló munkát végző oktatásszervezőket.

Elismerésben 20 intézet, illetve klinika részesült, 31-en lettek kiváló előadók, 55-en kiváló gyakorlatvezetők, és a Neptun-szavazás alapján plusz 11 oktatót is díjaztak. A dékáni vezetés javaslata alapján ketten, az intézetvezetők javaslata alapján pedig 33-an részesültek elismerésben.

Az oklevél mellé hagyományosan egy kerámiaszobrot, valamint egy könyvet is kaptak a díjazottak, Vadász István: 43 év képekben című kötetét.

Az ünnepségen dr. Czopf László beszélt a fizikai órarendről, aminek alapján a POTEcho hallgatói visszajelzések működnek, és ami a Felsőoktatási Információs Rendszer és az oktatói Teljesítményértékelési Rendszer adatforrása. Szó esett az idegen tannyelvű oktatás oktatói díjainak elszámolásáról 2024-től, a tantárgybejelentés során a pontos tervezés, a Neptun-kliensben a pontosítás és aktualizálás, valamint a szorgalmi időszak végén az adatvéglegesítés jelentőségéről.

Méltatták a hallgatói demonstrátori munkát - ami sokrétű, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység -, a Demonstrátori Diákkör szerepét, az ösztöndíj- és a kongresszusi részvételi lehetőségeket, a hallgatói workshopok és a TDK-munka fontosságát.

A mintatanterv kapcsán elhangzott, hogy az belső marketinget, népszerűsítést igényel. Taglalták a képzési és kimeneti követelményeket a kormányrendeletek értelmében, a nem tudás jellegű készségek oktatási módjának megjelenítését.

Dr. Czopf László beszélt az oktatói munka hallgatói véleményezéséről is, a félév végi motivált feedback-ről, a POTEcho gyors reagálású visszajelző- és kérdőíves rendszerről, valamint az intézeti, oktatói szintű feedback lehetőségeiről. Útmutatónak nevezte ezeket a visszajelzéseket a hallgatók és az oktatók számára is, hozzátéve, hogy nem a hallgatói feedback az oktatás minőségének elsődleges jelzője, ám fontos figyelni rá, és használni a tantárgyi fejlesztéshez. Tanulhatónak nevezte a kulturált és konstruktív üzenetformálást, lényegesnek a megfelelő feedback-kultúra kialakítását.

Az oktatásmódszertani előrelépések kapcsán elmondta, hogy azokat a hallgatók pozitívan értékelik. Elengedhetetlennek nevezte a digitális, online technikák alkalmazását, egyben hangsúlyozta a hallgatói felelősséget és az önálló tanulás támogatásának jelentőségét.

Szó esett a MAB WFME szempontú akkreditációs gyakorlatáról is, az intézményi és a szélesebb körű konzultáció fontosságáról, a minőségirányítás fontosságáról, valamint a hatékony hazai és nemzetközi tudományos kommunikációról.

Dr. Czopf László az egyik legjelentősebb marketingerőnek az alumnit nevezte meg, kiemelte: fontos fenntartani a szakmai és személyes kapcsolatot a karon végzettekkel, informálni és segíteni az Alumni Irodát. Lényeges támaszkodni a nemzetközi oktatás fejlesztésében az alumni hallgatókra, akiknek a nemzetközi marketingben és a toborzásban óriási szerepük van, amit tovább kell erősíteni.

Mint elhangzott, az objektív strukturált klinikai vizsga (OSCE) 2023. április 22-én az Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központban formatív jelleggel megvalósult szimulációs betegekkel, standardizált klinikai helyzetekkel, a gyakorlati klinikai készségek ellenőrzésével, a kommunikációs készségek és soft skillek felmérésével.

A POTEPedia tananyagfejlesztés kapcsán szó volt arról, hogy abba bevonhatók a társszakmák szakemberei, a hallgatók és más modulok oktatói is. Kiemelték, hogy lényeges a Covid-időszak előadás- és gyakorlatvideóinak megőrzése és további fejlesztése.

Dr. Czopf László megemlítette a „Korszerű oktatási módszerek megismerése és oktatói készségek fejlesztése” oktatói továbbképzést, amit PhD- és OFTEX-kurzusként is meghirdettek. Mint mondta, ez minden oktatónak ajánlott, az adjunktusi kinevezés feltétele. Interaktív oktatói, segédoktatói tapasztalatcserét jelent, a modern és kevésbé modern oktatási módszerekkel kapcsolatos tapasztalatoknak, jó gyakorlatoknak a megosztását, az Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék szervezésében.

Az idei díjazottak listája:

A legtöbb szavazatot kapott intézetek, klinikák:

 • Anatómiai Intézet
 • Transzlációs Medicina Intézet
 • Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Orvosi Biológiai Intézet és K. E. L.
 • Pathológiai Intézet
 • Neurológiai Klinika
 • Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Igazságügyi Orvostani Intézet
 • Urológiai Klinika
 • Gyermekgyógyászati Klinika
 • I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Élettani Intézet
 • Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
 • Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Szemészeti Klinika
 • Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Biofizikai Intézet

A legtöbb szavazatot kapott előadók:

 • Pethő Gábor – Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Tényi Tamás – Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Szeberényi József – Orvosi Biológiai Intézet és K. E. L
 • Molnár Gergő – II. sz. Belgyógyászati Klinika és N. D. C.
 • Reglődi Dóra – Anatómiai Intézet
 • Pétervári Erika – Transzlációs Medicina Intézet
 • Pintér Erika – Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Balaskó Márta – Transzlációs Medicina Intézet
 • Lempel Edina – Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Marada Gyula – Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Szalma József – Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Alizadeh Hussain – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Wittmann István – II. sz. Belgyógyászati Klinika és N. D. C.
 • Tamás Andrea – Anatómiai Intézet
 • Kajtár Béla – Pathológiai Intézet
 • Ifj. Sétáló György – Orvosi Biológiai Intézet és K. E. L.
 • Gaszner Balázs – Anatómiai Intézet
 • László Kristóf – Élettani Intézet
 • Wiegand Norbert – Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika
 • Bors László – Neurológiai Klinika
 • Szabó György – Ortopédiai Klinika
 • Than Péter – Ortopédiai Klinika
 • Hollódy Katalin – Gyermekgyógyászati Klinika
 • Mikó Éva – Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Grama László – Biofizikai Intézet
 • Rékási Zoltán – Anatómiai Intézet
 • Vida Lívia – Pathológiai Intézet
 • Bellyei Szabolcs – Onkoterápiás Intézet
 • Tornóczki Tamás – Pathológiai Intézet
 • Szapáry László – Neurológiai Klinika
 • Mühl Diána – Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

A legtöbb szavazatot kapott gyakorlatvezetők:

 • Molnár Gergő – II. sz. Belgyógyászati Klinika és N. D. C.
 • Pethő Gábor – Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Pétervári Erika – Transzlációs Medicina Intézet
 • Szapáry László – Neurológiai Klinika
 • Mikó Éva – Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Hollósy Tibor – Anatómiai Intézet
 • Kaszás Bálint – Pathológiai Intézet
 • Sebők Judit – II. sz. Belgyógyászati Klinika és N. D. C.
 • Rékási Zoltán – Anatómiai Intézet
 • Kajtár Béla – Pathológiai Intézet
 • Balaskó Márta – Transzlációs Medicina Intézet
 • Lempel Edina – Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Béres Bence – Urológiai Klinika
 • Bors László – Neurológiai Klinika
 • Gaszner Balázs – Anatómiai Intézet
 • Tóth Dénes – Igazságügyi Orvostani Intézet
 • Soós Balázs – Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Reglődi Dóra – Anatómiai Intézet
 • Tamás Andrea – Anatómiai Intézet
 • Gaszner Tamás – Anatómiai Intézet
 • László Kristóf – Élettani Intézet
 • Pintér Erika – Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Schönfeld Bernadett – Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Alizadeh Hussain – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Ezer Erzsébet – Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Kovács László – Anatómiai Intézet
 • Csernus Valér – Anatómiai Intézet
 • Kálmán Endre – Pathológiai Intézet
 • Kormos Viktória – Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Lubics Andrea – Anatómiai Intézet
 • Vida Lívia – Pathológiai Intézet
 • Jüngling Adél – Anatómiai Intézet
 • Feketéné Kiss Katalin – Orvosi Biológiai Intézet és K.E.L.
 • Ollmann Tamás – Élettani Intézet
 • Pytel Ákos – Urológiai Klinika
 • Horváth Gábor – Anatómiai Intézet és Gyermekgyógyászati Klinika
 • Burján Adrienn – Pathológiai Intézet
 • Kinyó Ágnes – Bőr-, Nemikórtani és Onkoderm. Klinika
 • Kovács Tibor – II. sz. Belgyógyászati Klinika és N. D. C.
 • Krajczár Károly – Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Simon Mária – Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Vörös Viktor – Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Palkovics Tamás – Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Pfund Zoltán – Neurológiai Klinika
 • Sélley Eszter – II. sz. Belgyógyászati Klinika és N. D. C.
 • Szalma József – Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Szereday László – Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Farkas József – Anatómiai Intézet
 • Kiss Péter – Anatómiai Intézet
 • Nyul Zoltán – Gyermekgyógyászati Klinika
 • Pap Marianna – Orvosi Biológiai Intézet és K. E. L.
 • Rajnics Zsolt – Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Simon Gábor – Igazságügyi Orvostani Intézet
 • Sütő Gábor – II. sz. Belgyógyászati Klinika és N. D. C.
 • Szabó Edina – Anatómiai Intézet

A Neptun-szavazatok alapján díjazott, további kiváló oktatók:

 • Sipos Dávid – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Frank Dorottya – Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Csathó Árpád – Magatartástudományi Intézet
 • Stayer-Harci Alexandra – Orvosi Biológiai Intézet és K.E.L.
 • Bóné Beáta – Neurológiai Klinika
 • Kuzsner József – Ortopédiai Klinika
 • Váczy Alexandra – Orvosi Biológiai Intézet
 • T. Kovács Katalin – Reumatológiai és Immunológiai Klinika
 • Wartáné Kis Andrea – Alapellátási Intézet
 • Lukáts Ákos – Anatómiai Intézet
 • Schlégl Ádám – Ortopédiai Klinika

Dékáni vezetés javaslatára oktatásszervezési díjban részesültek kari oktatásszervezési tevékenységükért:

 • Csernus Valér – Anatómiai Intézet
 • Csomor Klaudia – Tanulmányi Hivatal

Intézetvezetői javaslatra oktatásszervezési díjban részesültek intézeti/klinikai oktatásszervezési/oktatásfejlesztési tevékenységükért:

 • Szalai Eszter – Szemészeti Klinika
 • Nagy Judit – Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Horváth-Opper Gabriella – Anatómiai Intézet
 • Berényi Károly – Orvosi Népegészségtani Intézet
 • Girán Bettina – Orvosi Képalkotó Klinika
 • Soós Szilvia – I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Nagy Máté – Idegsebészeti Klinika
 • Tóth Tamás Ferenc – Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
 • Horváth Gábor – Ortopédiai Klinika
 • Bognár Zita – Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
 • Till Ágnes – Orvosi Genetikai Intézet
 • Dergez Tímea – Bioanalitikai Intézet
 • Olasz Katalin – Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
 • Faludi Réka – Szívgyógyászati Klinika
 • Talián Csaba Gábor – Biofizikai Intézet
 • Jon E. Marquette - Egészségügyi Nyelvi és Komm. Intézet
 • Buzásné Telkes Ildikó - Élettani Intézet
 • Nyul Zoltán – Gyermekgyógyászati Klinika
 • Mangel László – Onkoterápiás Intézet
 • Benkő László - Érsebészeti Klinika
 • Szántó Ildikó - Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Garami András - Transzlációs Medicina Intézet
 • Faubl Nóra - Magatartástudományi Intézet
 • Sztázics Anita – Neurológiai Klinika
 • Rózsa Annamária – Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika
 • Ifj. Sétáló György - Orvosi Biológiai Intézet és K. E. L.
 • Schveibert István - Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Tóth Dénes – Igazságügyi Orvostani Intézet
 • Princz János – Alapellátási Intézet
 • Rozanovic Martin – Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Nagy Tünde – Sürgősségi Orvostani Tanszék
 • Finak Gáborné Gombosi Eszter – Testnevelés- és Mozgásközpont
 • Erdősi Judit – Reumatológiai és Immunológiai Klinika

Szeretettel gratulálunk minden díjazottnak!

Kapcsolódó galéria: