Docensi fórum az orvoskaron

2022. november 29.

Ez év szeptembertől dr. Nyitrai Miklós dékán kezdeményezésére új munkatársi fórum indult a karon. Kéthavi rendszerességgel, pilot jelleggel rendezik meg a Docensi fórum elnevezésű, workshop jellegű beszélgetést azzal a céllal, hogy a kari kommunikációt fejlesszék, és szélesebb körhöz közvetlenül juthassanak el a kar életét érintő, fontos információk.  

A második Docensi fórum - amit 2022. november 15-én rendeztek - témája a kari oktatói teljesítményértékelési rendszer (TÉR) volt, mely folyamatosan fejlődik, és a docensi kör véleményét is figyelembe véve kívánja továbbfejleszteni a kar.

Az összesen 48 docens részvételével megvalósult beszélgetésen bemutatták a jelenlegi TÉR-rendszert, illetve az is szóba került, hogy milyen fejlesztéseket szükséges annak érdekében megvalósítani, hogy egy még igazságosabb, a teljesítményt objektívebben mérő struktúrát alakíthassanak ki.