Közel 700 orvos- és fogorvosjelölt érkezett többletpontokért a pécsi orvosira

2024. május 9.

Kilenc nap alatt több mint 800 szóbeli felvételi meghallgatást bonyolítottak le a PTE Általános Orvostudományi Karán, melyek során a maximális 100 intézményi pontból 50 pontot szerezhettek a jelentkezők. A hallgatók százai ötfős, gondosan válogatott, napról napra változó összetételű bizottságok előtt tettek képességeikről tanúbizonyságot.

Az általános orvos szakok szóbeli felvételi vizsgájára a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Kormányrendelet és az egyéb kapcsolódó jogszabályok által meghatározottak alapján került sor. A magyarországi négy orvos- és egészségtudományi képzőhely egységesen elfogadja az egymás szóbeli felvételi meghallgatásán elért eredményt.

A szóbeli felvételi meghallgatásra az általános orvosképzési helyek közül azon a karon került sor, amelyet a felvételiző 2024. február 15-ig, a felvételi jelentkezés lezárásakor első helyen jelölt meg. A meghallgatás alkalmával a maximális 100 intézményi pontból 50 pont megszerzésére volt lehetőség, a meghallgatás ugyan nem volt kötelező, de mivel szóbeli felvételivel szerezhető maximum 50 pont egyéb intézményi ponttal nem volt kiváltható, mondhatni, erősen ajánlott volt.

A szóbeli meghallgatás előkészítését már februárban, az oktatói pool, a vizsgabizottságok összetételének kigondolásával elkezdte a Hallgatói Szolgáltató Osztály. A felvételik április 2-5. és április 8-12. között zajlottak a pécsi orvosi új elméleti tömbjének öt szemináriumi termében, napi 10 bizottság előtt.

A felvételizőknek az adminisztrációval együtt maximum 30 percük volt a bizottság előtt. A meghallgatás nem klasszikus vizsgaszituáció volt, a grémium leginkább azt vizsgálta, hogy a jelölt általánosságban alkalmas-e a pályára, milyen személyiségjegyekkel rendelkezik. Ennek jegyében a hallgató bemutatkozását követően általános elbeszélgetéssel folytatódott a folyamat, majd pedig egy szituációs feladat következett. Az eljárás során vizsgálták a diákok kommunikációs és manuális készségeit is.

A fogorvos szakot célzó hallgatók esetben a szóbeli tartalma megegyezett az általános orvos szak szóbeli vizsgájával, kiegészítve egy manuális készségvizsgálattal. A manuális készségvizsgálatra a szóbeli vizsgát követően egy szomszédos teremben került sor.

„Az áprilisi felvételi napokra 472 első helyes általános orvosnak jelentkezőt hívtunk be, közülük 374-en abszolút első helyen jelölték meg a PTE ÁOK-t, 98-an pedig az orvosképzők közötti első helyesek voltak. A fogorvosképzésbe jelentkezők közül 720 diák kapott meghívót a szóbelire. A bizottságok végül 653 hallgatóval beszélgettek, a kilenc nap alatt összesen 806 felvételi meghallgatás – 415 orvosi és 391 fogorvosi – zajlott le” – mondta el Somodi Klára, a Hallgatói Szolgáltató Osztály osztályvezetője.

A vizsgák kapcsán egyöntetűen pozitív visszajelzések érkeztek az azt lebonyolítókhoz, a hallgatóktól és a bizottságoktól egyaránt. Azok, akik valamilyen okból igazoltan nem tudtak részt venni a meghallgatáson, egy nyári pótidőpontban érkezhetnek a pécsi orvoskarra, erről időben tájékoztatják őket a Hallgatói Szolgáltató Osztály munkatársai.