Az MKO Online és Digitális területekért felelős Irodája a kar IT-alapú innovációinak és gyakorlati alkalmazásainak, valamint webes megjelenéseinek koordinációját és fejlesztési munkáit látja el.

Kiemelt projektként kezeljük az orvosképzés korszerű és versenyképes alapokra helyezéséhez szükséges digitális tananyag-fejlesztési platformjának, a PotePédiának a kialakítását, valamint a tudás- és ismeretátadás módszertanának, archiválásának és naprakészen tartásának feladatrendszerét.

A nemzetközi elvárásoknak is megfelelő intézményi honlap felépítésével és üzemeltetésével támogatjuk a kar kommunikációs, toborzási, továbbá üzleti jellegű törekvéseit, ezzel együtt teret biztosítunk a belső munka- és oktatásszervezési feladatok vezetésének.

Projektmenedzsment feladatokat látunk el az Általános Orvostudományi- és Gyógyszerésztudományi Karok közötti együttműködésekben a közös infrastrukturális terek, továbbá a kommunikáció és az erőforrás- allokáció hatékonyságának megteremtéséhez.